"Raikaslehto, Janne" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Användargränssnitt: historia, nutid, framtid 

      Raikaslehto, Janne (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata HMI käyttöliittymien (Human-machine interface) kehitystä aina 1900-luvun alusta tähän päivään ja hahmotella muutama tulevaisuuden näkökulma. Työ on toteutettu kirjallisuustutkimuksena, ...