"Saari, Josefiina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Postoperativ smärtlindring efter endoprotesoperationer 

      Saari, Josefiina (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Abstrakt Syftet med examensarbetet är att beskriva vad forskning säger om den postoperativa smärtlindringen för patienter som genomgått endoprotesoperation samt att beskriva patienters upplevelser av den. Examensarbetet ...