"Saariaho, Jon" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Fastighetsvärdering : Värdering av Råstensgatan 6 

      Saariaho, Jon (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
      Detta är ett examensarbete som behandlar värderingen av en affärsfastighet i centrala Vasa. Till värderingen hör en allmän ekonomisk analys, en lägesanalys, en fastighetsbeskrivning samt själva värderingen. I arbetet ...