"Sabie, Florin" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Sjukskötarberättelser på Instagram 

      Fjäder, Ellen; Norrgård, Heidi; Sabie, Florin (2020)
      Sjukskötarna har en central roll inom hälso- och sjukvård. Världshälsoorganisationen WHO har aktualiserat frågan genom att utlysa år 2020 till sjukskötarnas och barnmorskornas år. Detta examensarbete ingår i projektet ...