"Tätting, Mikael" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Uppdatering av kvalitetsledningssystemet vid Automaa Vasa 

      Tätting, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
      Detta examensarbete har utförts åt Automaa i Vasa med målet att uppdatera det nuvarande kvalitetsledningssystemet för företaget. I företaget finns från förut en kvalitetshandbok, som är godkänd av AKL. Tanken är att ...