"Tötterman, Pia" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Handledning på distans : Produktutveckling av kortfilm och hemsida 

      Johansson, Josefine; Hellroos, Ida; Harju, René; Tötterman, Pia; Reinikainen, Aino; Westerberg, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
      Examensarbetet är en del av projektet e-clubbing. Projektet e-clubbing har som mål att främja välbefinnande, hälsa och delaktighet hos olika målgrupper i samhället. Syftet med examensarbetet är att redogöra för hur man ...