"Tuure, Rodney" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Modellering och simulering av framdrivningssystem för elektriska fordon 

      Tuure, Rodney (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
      För att minska människans användning av fossila bränslen så forskas det mycket i att hitta alternativa lösningar. En lösning till detta skulle vara att man använder en helt elektrisk lösning för framdrivningen av de fordonen ...