"Udd, Mattias" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Beredskapen hos sjöbefäl att bemöta illabefinnande 

      Udd, Mattias (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      Syftet med mitt examensarbete var att kartlägga i vilken utsträckning finskt sjöbefäl har mött mental ohälsa hos sina underordnade samt befälets beredskap att möta den psykiska ohälsan. Den teoretiska bakgrunden behandlar ...