"Uddström, Max" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Optimering av värmeåtervinning i rökgasskrubber 

      Uddström, Max (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Borgå Energi Ab som sköter om fjärrvärmeverksamheten i Borgå sedan 1972. Idag sker produktionen till största delen med inhemskt förnybart bränsle. Syftet med examensarbetet ...