"Valdemar Brunström, Jonas" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Skärgårdsavverkningar 

      Valdemar Brunström, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
      Examensarbetet behandlar skötseln, planeringen och utförandet av skärgårdsavverkningar samt den ekonomiska lönsamheten i dessa. Arbetet begränsar sig till skärgårdsskogar utan fast vägförbindelse på skogsvårdsföreningen ...