"Wärnå, Lukas" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Utveckling av äppeltorkningsmaskin för tillverkning av pellets 

      Wärnå, Lukas (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Uppdragsgivare för detta examensarbete är Bornemanns musteri, företaget tillverkar äppelsaft i Pargas. Syftet med examensarbete var att utveckla ett koncept för en torkningsmaskin för äppelrester. Den torkade äppelmassan ...