"Wärnman, Patrik" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Diffusionstätt eller diffusionsöppet 

      Wärnman, Patrik (2019)
      Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet behandlar ämnet diffusionstätt och diffusionsöppet byggande med fokus på småhus med inhomogena ...