"Waller, Annie" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Allt var bättre förr, eller? 

      Berglund, Lotta; Waller, Annie (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
      ”Allt var bättre förr, eller?” är vad vi kallar vår idé för ett företagskoncept. Vi har valt att utveckla en affärsidé och undersöka den ur olika synvinklar. Arbetet är således en analys av möjligheterna att grunda ett ...