"Wallin, Jakob" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Framställning av brytlinjer ur punktmoln 

      Wallin, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Detta examensarbete är skrivet åt Yrkeshögskolan Novia med Sem Timmerbacka som handledare. Traditionellt sett har skapandet av en terrängmodell involverat mätningar med takymeter, GNSS och i viss mån även fotogrammetriska ...