"Wallin, Juulia" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • e-klubb för regnbågsfamiljer : En virtuell handledningsmodell för professionella 

      Wallin, Juulia; Ekström, Amanda; Nyström, Lotta; Lindström, Emilia; Welke, Caroline; Lundberg, Malin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
      Detta examensarbete är en del av projektet e-clubbing. Syftet med projektet är att skapa välbefinnande och delaktighet bland deltagarna i en e-klubb och stärka deras egna resurser. Syftet med detta examensarbete är att ...