"Winqvist, Jasmine" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Energived från Ekenäs skärgård? : Logistik och markägaråsikter 

      Winqvist, Jasmine (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
      Examensarbetet behandlar tillvaratagandet av energived i skärgården samt den ekonomiska lönsamheten i detta. Arbetet begränsar sig till mindre skärgårdsfastigheter som är utan fast vägförbindelse inom skogsvårdsföreningen ...