"Wistbacka, Kim" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Utveckling av webbpubliceringssystem 

      Wistbacka, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
      Detta examensarbete har utförts åt företaget Kulturhuset AB. Arbetets syfte var att utveckla ett webbpubliceringssystem för att ersätta det system som företaget hade i bruk. Arbetet har huvudsakligen gått ut på att planera ...