"Ylikotila, Katri" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Audiovisuell handledning för de äldre med hörselnedsättning 

      Ketonen, Riikka; Eriksson, Ann; Ylikotila, Katri (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
      De äldre kan ha svårigheter att ta emot handledning på grund av olika funktionsnedsättningar. Syftet med examensarbetet är att utveckla en funktionell handledningsmetod som främst kommer att användas av audionomerna vid ...