"Yliruusi, Joanna" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Kommunikation inom grupputställningar 

      Yliruusi, Joanna (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
      Examensarbetet koncentrerar sig på producentens yrkesroll i grupputställningssammanhang. Syftet är att beskriva på vilka sätt producenten kan planera och effektivera sitt arbete när det gäller kommunikation inom arbetsgruppen, ...