"(YH)-examen inom social- och hälsovård" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • Compassion fatigue i akutvården -Hur ska vi orka bry oss? 

      Bäcklund, Linda; Åkerback, Heidi (2019)
      Akutvården idag karakteriseras av en tung arbetsbelastning och mycket stress. Samtidigt som man tar hand om patienter som upplevt trauman av olika orsaker kan det även uppstå våldsamma situationer, där både psykiskt och ...