KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Majoitus- ja ravitsemisala

  • Arkitaidot osana lapsiperheiden elämänhallintaa 

   Määttänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tutkittua tietoa lapsiperheiden arkitaidoista yhteiskunnallisen päätöksenteon ja palvelutuotannon tueksi. Tutkimus on osa Marttaliiton ”Lapsiperheiden arjen tukeminen” -hanketta, joka ...
  • Art Juuri oy catering prosessien kehittäminen 

   Hirvanen, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli selvittää Art Juuri Oy:n catering-prosessien ongelmia ja ratkaista löy-dettyjä ongelmakohtia. Tutkimuksen aikana syntyi konkreettinen toimintaopas jota voi käyttää tulevaisuudessa henkilöstön kouluttamiseen ...
  • Arvioiva kuvaus palveluliiketoiminnan tukitoimintojen ulkoistamisesta : case Holiday Club Caribia 

   Hoffrén, Petri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Palveluliiketoiminnassa on ollut viimeisten vuosien aikana rajuja muutoksia. Kilpailu on kiristynyt merkittävästi ja asettanut liiketoiminnan tehostamiselle paljon uusia haasteita. Palveluliiketoiminnan on pystyttävä ...
  • "Arvon tarjoilijatkin ansaitsevat" Tarjoilijan ammatti ja arvostus 

   Helenius, Johanna (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää suomalaisen tarjoilijan ammatin ja arvostukseen liittyviä ilmiöitä aina historiasta tähän päivään sosiokulttuurisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada ...
  • Asiakas hotellin brändilähettiläänä 

   Susanna, Heinonen (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka hotellit voisivat edesauttaa aitojen ulkoisten brändilähettiläiden muodostumista. Tutkimuksen avulla pyrittiin syventämään brändi- lähettiläiden potentiaalin hyödyntämistä ...
  • Asiakashaastatteluiden avulla parempaan tulokseen : case: Leipomo-konditoria Naantalin Aurinkoinen 

   Keskitalo, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 05.05.2008)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Leipomo-konditoria Naantalin Aurinkoisen kahdeksan eri kahvilan asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen palveluun, tuotteisiin sekä toimintaympäristöön. Tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään ...
  • Asiakashaastatteluiden avulla parempaan tulokseen : case: Leipomo-konditoria Naantalin Aurinkoinen 

   Keskitalo, Minna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 05.05.2008)
   Työn tarkoituksena oli selvittää Leipomo-konditoria Naantalin Aurinkoisen kahdeksan eri kahvilan asiakkaiden tyytyväisyys yrityksen palveluun, tuotteisiin sekä toimintaympäristöön. Tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Opettajan Tietopalvelussa 

   Ahonen, Karoliina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Digitaalisuus on muuttanut palveluorganisaatioiden toimintatapoja, ja asiakkaiden odotukset palveluita kohtaan ovat kasvaneet. Asiakkaiden kokemuksia on yhä tärkeämpää tutkia, jotta palveluita voidaan kehittää ja uudistaa. ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen tapahtumassa : Case YleXPop 

   Sydänmaa, Rosa (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia YleXPop -tapahtuman asiakaskokemusta ja saada selville tapahtuman kävijöiden motiiveja sille, miksi he ovat päättäneet osallistua kyseiseen tapahtumaan. Tarkoituksena oli löytää ne ...
  • Asiakaskokemus Frangipani Bakery Boutiquessa 

   Nislin, Emilia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tavoitteena oli selvittää asiakaskokemuksen nykytilaa Frangipani Bakery Boutiquessa. Työn tietoperusta koostui asiakaskokemuksen muodostumisesta ja johtamisesta, asiakaskokemuksesta kilpailustrategiana, asiakaskokemuksen ...
  • Asiakaskokemus ja palvelun laadun kehittäminen Sky Cafe & Foodissa 

   Salmi, Johanna (2021)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten asiakkaat kokevat Jyväskylän lentoasemalla sijaitsevan Sky Cafe & Foodin palvelun laadun sekä selvittää kuinka tietoisia asiakkaat ovat lentoasema- oppilaitosyhteistyöstä. ...
  • Asiakaskokemus ravintola Revolutionissa 

   Könkkölä, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko ravintola Revolution onnistunut asiakaskokemuksen luomisessa asiakasnäkökulmasta. Tavoitteena oli kerätä tietoa asiakkailta, minkälaisena kokemuksena he pitivät asiointia ...
  • Asiakaskunnan laajentaminen ravintolassa tapahtumamarkkinoinnin avulla 

   Peltovuori, Neija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ravintola Revolutionin pubin puolelle uusi asiakas- kunta, joka käyttäisi pubin palveluita myös arkisin, eikä vain viikonloppuisin. Kohderyh- mäksi valittiin nuoret ja opiskelijat. ...
  • Asiakaslähtöinen markkinoinnin suunnittelu yritystoiminnan lähtökohtana : case : Wanha Woimala 

   Piispanen, Lotta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä toimeksiantajien tietoa ja syventää ymmärrystä markkinoinnin suunnittelusta segmentin tarpeiden mukaan. Toimeksiantaja alkaa keväällä 2011 vastata myös Naissaaressa sijaitsevan Wanhan ...
  • ASIAKASLÄHTÖISEN KOKOUSPROSESSIN : Case: Kylpylähotelli Rauhalahti 

   Eskelinen, Annamaaria; Tarvainen, Saara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kokouspalvelut ovat kilpailtu ala ja prossien toimivuus oli lähtökohta kokouspalvelujen kehittämiselle. Kokousprosessissa tärkein osa on asiakas ja hänen tyytyväisyys. Työn tavoitteena oli selvittää kriittiset pisteet ...
  • Asiakaslähtöisen kotipalveluaterian kehittäminen Järvi-Pohjanmaalla 

   Hautaniemi, Marjatta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin asiakkaiden arvoja ja ateria-sanan merkitystä Järvi-Pohjanmaan kotipalvelun alueella. Lisäksi selvitettiin tilaajan, tuottajan ja asiakkaan näkemyksiä ateriapalvelusta sekä tulevaisuuden ...
  • Asiakaslähtöisen sisältömarkkinoinnin uudistaminen yhdistyksessä: Case Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 

   Korpilauri, Miia (2021)
   Kehittämistyön tutkimustehtävä oli asiakaslähtöisen sisältömarkkinoinnin uudistaminen toimeksiantajan, Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten sosiaalista mediaa varten. Opinnäytetyön tavoite oli tuottaa asiakaspersoonakuvaukset, ...
  • Asiakaslähtöisyys päivittäistavarakaupan liiketoiminnan kehittämisessä 

   Lassila, Pasi (2022)
   Päivittäistavarakauppa on murroksessa ja selkeitä muutoksia arvoketjuissa on jo havaittavissa. Vähittäiskaupan kovassa ja armottomassa kilpailussa kartoitetaan jatkuvasti uusia tapoja turvata niiden olemassaolo. ...
  • Asiakaslähtöisyyttä Liiketoimintaan : Sport Bar Silverin palveluiden muotoilu 

   Andersson, Anna-Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Palveluliiketoiminnassa on tärkeää ymmärtää asiakkaita ja heidän tarpeitaan, jotta palvelut tarjoaisivat asiakkaille juuri näiden hakemia hyötyjä. Asiakasymmärryksen avulla palveluita voidaan muotoilla asiakaslähtöisesti. ...
  • Asiakasnäkökulma lounasravintolan vastuullisuuteen 

   Siuvo, Liisa (2019)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa lounasravintolan asiakkaille tärkeitä vastuullisuuden elementtejä. Työn tilaaja oli Pikante-ravintolat Tampereella, joka haluaisi viestiä enemmän vastuullisuudestaan. ...