KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Elektroniikka

  • Akkujen testausympäristö 

   Lahti, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli uudistaa Ixonos Finland Oy:n akkujen testausympäristö. Akkujen testausympäristön pääasiallisena vaatimuksena oli, että sillä kyettiin testaamaan mobiililaitteisiin tarkoitettujen akkujen ...
  • Elektroniikan T&K&I-palveluiden tuotteistaminen 

   Hokkanen, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn toimeksiantajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun elektroniikkatiimi ja sen koulutusvastaava Matti Mieskolainen. Elektroniikkatiimi on asiantuntijatiimi, joka tuottaa sähkö- ja elektroniikka-alan perusopetusta ...
  • Kallistuman mittaaminen kiihtyvyysanturilla järjestelmän asennon säätämiseksi 

   Pursiainen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tavoitteena oli kehittää mittaus- ja säätöjärjestelmä tason kaltevuuden määrittämiseksi. Järjestelmää käytettäisiin esimerkiksi asuntovaunun kallistuman korjaamiseen. Taso kallistuma mitataan kiihtyvyysanturilla ja asemointi ...
  • Mainosnäyttöjärjestelmän suunnittelu 

   Lahti, Vesa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä otettiin selvää, millasilla tekniikoilla on mahdollista saada mainoskuvat näkymään isossa monitorissa. Työssä tutkittiin erilaisten monitorivaihtoehtojen etuja ja haittoja kyseisessä sovelluksessa. ...
  • OBD2-datan siirto matkapuhelimeen 

   Turtiainen, Hannu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Mectronic Oy. Työn tarkoituksena oli tutustua ajoneuvojen vikadiagnostiikkaan, rakentaa ajoneuvojen diagnostiikkaa tulkitseva lukulaite ja ohjelmoida matkapuhelimelle sovellus, joka yhdistää ...
  • Ohjauskortin suunnittelu ja toteutus 

   Vahteri, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella ja toteuttaa Mikro-Väylä Oy:n uusiutuvaan lainausautomaattijärjestelmään nykyistä ohjauspiirikorttia paremmin sopiva ohjauspiirikortti. Piirikortin suunnittelussa tärkeysjärjestyksessä ...
  • Paperinpäällystykoneen logiikan uusinta 

   Lahtinen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toimeksiantaja halusi yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa paperinpäällystyskoneen logiikkaa, jota oli entisellä laitteistolla vaikea käyttää. Mahdollisia vikoja oli vaikea etsiä, koska samalla koneella oli erillään toimivat ...
  • Sulautetun ohjelmiston suunnittelu ja toteutus WSN-ratkaisuissa 

   Pihlainen, Tommi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin langattomiin sensoriverkkoihin sulautettu ohjelmisto, jonka tarkoituksena oli mitata kiihtyvyysantureilta tuleva tieto ja lähettää se vastaanottimeen tai vaihtoehtoisesti käyttää lähettimen ...
  • Uuden elektronisen tuotteen myynti- ja markkinointistrategia 

   Kemppainen, Henrikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän Vaajakoskella trukkien elektronisiin lisälaitteisiin erikoistunut asiantuntijayritys Hymatic Oy. Yrityksen tuotteet ovat elektronisia mittaus- ja ohjauslaitteita, joilla ...
  • VNT-ahtimen ohjainlaite 

   Kovanen, Janne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin ja rakennettiin muuttuvageometrisen eli VNT-turboahtimen elektroninen ohjainlaite. Olin asentanut omaan autooni nykyaikaisen muuttuvageometrisen ahtimen, jota auton oma elektroniikka ei ...