KoulutusalaOpinnäytetyötKonetekniikka

  • 3D-skannauksen ja fotogrammetrian hyödyntäminen suunnittelutyössä 

   Siitonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia kuinka Insinööritoimisto ProLine voisi hyödyntää 3D – skannausta ja fotogrammetriaa suunnittelutyössään. 3D – skannaamisessa tehtävä oli tutustua skannaamiseen ja pistepilvien ...
  • 3D-suunnittelun hyödyntäminen laivavaihteiden suunnittelussa 

   Minkkinen, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Santasalo Gears Oy. Yritys suunnittelee ja valmistaa teollisuusvaihteita sekä tarjoaa niille huoltopalveluja. Yrityksen tuotteisiin ovat aiemmin kuuluneet myös laivavaihteet, mutta viime ...
  • 3D-tulosteesta tarkkuusvalukappaleeksi 

   Linna, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli ProSolve Oy. ProSolve on jyväskyläläinen suunnittelutoimisto, joka on keskittynyt koneensuunnitteluun, mutta on jo monta vuotta tarjonnut 3Dtulosteita prototarkoitukseen. Yritys halusi ...
  • 5S -MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN HUOLTOKESKUKSEN TUOTANNOSSA 

   Utter, Kimmo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   5S -menetelmä on mm. tehokkuutta, työturvallisuutta ja inventointia parantava työkalu, joka on osa Lean manufacturing:ia. Lean manufacturing, joka tunnetaan myös nimellä Toyota Production Sys-tem, on saanut alkunsa Toyotan ...
  • 5S-auditointitulosten analysoinnin kehittäminen 

   Vauhkonen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Toimeksiantajana toimi VR-Yhtymä Oy Pieksämäen konepaja. Yrityksessä oli otettu käyttöön vuonna 2012 5S-menetelmä, jolla parannettiin konepajan tuotannon osastojen siisteyttä ja järjestystä. 5S-toimintaan kuului osastojen ...
  • 6L tuote- ja raaka-ainevaraston tilankäytön optimointi 

   Östman, Jenna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin CP Kelcon Äänekosken tehtaalle ja sen tavoitteena oli etsiä ratkaisuja yrityksen varastotilojen tilankäytön optimoimiseksi. Yrityksellä on ollut ongelmana tilanpuute varastoissa, josta on seurannut ...
  • Akselivalutuotannon tehostaminen ja läpimenon kehitys 

   Kinnunen, Miika (2019)
   Rautpohjan valimo on osa Valmetin paperikonetehdasta Jyväskylässä. Valimolla tuotetaan valurautakappaleita Valmetin sekä ulkoisten asiakkaiden tarpeeseen. Suuret valut ovat pääasiassa paperi- ja kartonkikoneiden teloja, ...
  • Alihankittujen tuotteiden laadun ohjauksen ja valvonnan kehittäminen 

   Hänninen, Jori-Asser (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Valmet Technologies Oy:n hankinnan laadunvalvontatoimi. Valmet toimittaa ja kehittää teknologiaa, automaatiota ja palveluita sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Laadunvalvontatoimen ...
  • Aloitusvalmiuden varmistaminen konepajassa 

   Viinanen, Olli (2019)
   Työvaiheiden aloitustarkkuuteen vaikuttaa lähes kaikki yrityksen tilaus-toimitusketjun sisällä olevat toiminnot. Kehitystyössä oli tarkoitus kartoittaa toimintojen vaikuttavuutta töiden aloituskelpoisuuteen ja kehittää ...
  • Alueen kehittäminen terästehtaalla 

   Virsu, Aku (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön kohteena oli Rautaruukki Oyj:n Raahen terässulatolla sijaitsevan kahden käytöstä poistetun pystyvalukoneen rullarata-alue. Työn lähtökohtana oli mekaanisen kunnossapidon halu parantaa alueen käytettävyyttä ...
  • Alumiinilaattojen valmistusprosessin kehittäminen 

   Salminen, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Komas Oy:n alumiinilaattojen valmistusprosessia. Valmistusprosessin kehittämiseen liittyivät alatavoitteina prosessin hukkien vähentäminen, kokoonpanosolun ja -työohjeiden kehittäminen ...
  • API 650 -standardin mukaisen säiliön 3D-mallin parametrisoiminen 

   Sironen, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli parametrisoida API 650 -standardin mukaisen säiliön kokoonpanomalli. Parametrisoinnilla pyrittiin tehostamaan toimeksiantajan suunnitteluprosessia, joka lähtötilanteessa sisälsi paljon ...
  • ATV-metsäperävaunun optimointi ja kehittäminen 

   Kantonen, Benjam (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö tehtiin muuramelaiselle Nokka Oy:lle, joka on pitkänlinjan maa- ja metsäkoneita valmistava perheyritys. Opinnäytetyössä pyrittiin kehittämään Nokka Forest Pro -metsäperävaunua sen eri osa-alueilla. Tavoitteina ...
  • Aurinkoenergian varastointiratkaisun kehittäminen 

   Asikainen, Markus (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Elementtiasennus- ja nostoalan yrityksen Tikkanostot Oy:n perustaja Markku Mertsalmi on jo vuodesta 2006 kehittänyt maalämpöakkua ja siihen liittyvää lämmitysjärjestelmää. Uuden lämmitysjärjestelmän tarkoituksena on toteuttaa ...
  • Automatisoidun valmistusyksikön suunnittelu RamonEdge Oy:lle 

   Rämö, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin RamonEdge Oy:lle automatisoitu valmistusyksikkö rakenteineen jääkiekkoluistimen terien valmistamiseksi. Valmistusyksikön toiminta käsittäisi terän valmistuksen aihiosta valmiiksi lopputuotteeksi. ...
  • Auton sähkökonversion tuotteistaminen 

   Saarinen, Lasse (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä auton sähkökonversio vaatii ja olisiko sähkökonversiota mahdollista hyödyntää kaupallisesti. Auton sähkökonversio on auton voimanlähteen muuttamista sähköksi. Opinnäytetyössä ...
  • Autonvalmistuksessa käytettävien tuotanto-osien hyväksymismenettelyn dokumentointi ja selvitys 

   Risunen, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön taustalla olivat Valmet Automotive Oy:n uusien toimittajalaatuinsinöörien rekrytointi ja tuotantoon tulevat uudet tuotteet. Autonvalmistuksessa käytettävät tuotanto-osat tulee hyväksyä ennen niiden käyttöönottoa. ...
  • Barkhausenin kohinan pintapäästymistarkastusrobotin anturin kalibroinnin kehittäminen 

   Nousiainen, Teemu Petteri (2020)
   Työn toimeksiantajana toimi jyväskyläläinen tuuliturbiinivaihdevalmistaja Moventas Gears Oy, jonka erikoisalaa on tarkoilla toleransseilla valmistettavat tuuliturbiinien eri kokoiset vaihteistot. Tarve työlle syntyi, kun ...
  • CAD/CAM-ohjelmiston hankinta 

   Kiljain, Juho (2020)
   CAD/CAM-ohjelmistot ovat nykyään kriittinen osa tietokoneohjattuja valmistusjärjestel-miä. Näillä ohjelmistoilla luodaan 3D CAD-mallin geometriaa hyödyntäen NC-koneen oh-jauksen ymmärtämää koodia lastuavaa työstöä varten. ...
  • Calculation Tool for Engineering 

   Lampinen, Samuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   The Study was conducted as qualitative research for K-S Konesuunnittelu Oy. The company provides mechanical engineering for technology suppliers in the Finnish export industries. The main objective was to study if the ...