KoulutusalaOpinnäytetyötLogistiikka

  • 5S-järjestelmän käyttöönotto puupakkaustuotannossa 

   Sievänen, Niko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä keskityttiin lean-filosofiaan kuuluvaan 5S-järjestelmän käyttöönottoon sekä tuotannon layout suunnitteluun. 5S-järjestelmää käytetään ylimääräisen tavaran poistoon, paikkojen järjestämiseen sekä siisteyden ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto : Järjestyksen luominen ja ylläpito työpajaympäristössä 

   Hirvonen, Krista (2021)
   Työ suoritettiin Äänekosken Energia Oy:n työpajalle, jota yhtiön sähköasentajat käyttävät sisällä suoritettaviin asennustöihin. Lähtötilanteessa pajalla oli paljon tarpeettomia tavaroita, jotka aiheuttivat epäjärjestystä ...
  • AC Panther -tietojärjestelmän käytön tehostaminen 

   Ylimäki, Saija (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä toimeksiantajana toimi Seinäjoen KTK Oy. Työssä tarkoituksena oli saada tehostettua yritykseen hankittujen ajoneuvopäätteiden käyttöä. Lähtökohtaiseksi ongelmaksi oli kuvattu, että ajoneuvopäätteitä ei ...
  • Aikuiskoulutusstrategian luominen logistiikka-alalle 

   Kärkkäinen, Arto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tilaajana on Savon ammatti- ja aikuisopisto logistiikka-ala Kuopiosta. Tutkimustyön tavoitteena oli tutkia aikuiskoulutuksen tarpeellisuutta logistiikka-alalle Kuopion alueella ja laatia siihen ...
  • Aineiston kerääminen automaattisen korkeavaraston käyttöopasta varten 

   Haapala, Aki (2020)
   Nykyaikana automaattisilla varastotoiminnoilla on merkittävä rooli yrityksen kustannussäästöissä, joten varastotyöntekijöiden ammattitaitoinen työskentely on tärkeää varaston prosessien toimivuuden kannalta. Nopeuttava ja ...
  • Aircraft Maintenance Company’s Spare Part Logistics Into Russia 

   Partanen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Not until some years ago, Russia has opened up for western companies as a potential place to do business. Many companies have begun establishing business there despite the relatively high barriers of entry. When doing ...
  • Aircrew equipment development process for military aviation 

   Nieminen, Mikko-Petteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this research was to create an effective aircrew equipment development process for military aviation. The aircrew equipment signifies clothing and equipment that aircraft pilots wear or carry when they perform ...
  • Ajojärjestelijöiden ajankäytön ja lähiesimiestyön kehittäminen 

   Ahola, Eerik (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia Kuljetusliike Taipale Oy:n Jyväskylän toimipisteen ajojärjestelijöiden päivittäisiä työtehtäviä ja ajankäyttöä. Tavoitteena oli tutkia ajojärjestelijöiden ajankäyttöä ja löytää kehityskohteita ...
  • Ajojärjestelyn toimintamallien ratkaisuvaihtoehdot 

   Häkkinen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen Infra liikelaitokselle erilaisia toimintamalleja ajojärjestelyyn. Ajojärjestelyyn kuuluisivat Tampereen Infran rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden omat sekä yksityisten yritysten ...
  • Ajoneuvokohtainen kannattavuus P-H Kuljetus Oy:ssä 

   Salonen, Kalle (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin lahtelaisen P-H Kuljetus Oy:n kustannusrakenteita, ja sitä onko yksittäisten ajoneuvojen toiminta sinällään kannattavaa. Työn tarkoituksena oli luoda rutiinit ajoneuvojen jatkuvaan kannattavuus ...
  • AJONEUVONKULJETTAJAN AUTOTEKNINEN OSAAMINEN 

   Muteli, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö käsittelee ajoneuvonkuljettajan autoteknistä osaamista. Työn tarkoituksena oli selvittää, onko kuljettajien autotekninen osaaminen nykyään työelämän vaatimalla tasolla ja onko Logistiikan perustutkinnon ...
  • AJONEUVOTIETOKONEEN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN 

   Niemelä, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössä tutustuttiin kuljetusyrityksen hyödyntämiin eri tietojärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Työn teoria peilattiin Kuljetusliike Taipale Oy:n toimintaan. Tutkimusosassa keskityttiin puolestaan Kuljetusliike ...
  • Ajoneuvoyhdistelmän valinta elintarvikekuljetusten runkoliikenteeseen 

   Mäkijärvi, Jalmari (2021)
   Opinnäytetyö toteutettiin Kuljetus Aarre Välimäki Oy:n toimeksiannosta. Tavoitteena oli tutkia, minkälainen ajoneuvoyhdistelmä olisi järkevin valinta elintarvikkeiden runkoliikenteeseen. Työssä selvitettiin yrityksen ...
  • Ajotoimisto logistiikan oppimisympäristönä 

   Mulari, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää toteuttamismalli Ylä-Savon ammattiopiston ajotoimiston hoitamiseksi. Ajotoimisto toimii opiskelijoiden oppimisympäristönä. Uuden tyyppisen oppimisympäristön taustaksi keräsin tietoa ...
  • Ajotoimiston kehittäminen ja käyttäminen oppimisympäristönä 

   Niinikoski, Outi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Päätavoitteena oli löytää Jyväskylän ammattiopiston ajotoimiston käyttöön soveltuva tietojärjestelmä sekä kehittää sen avulla oppimisympäristöä. Uudella tietojärjestelmällä ja oppimisympäristön kehittämisellä haluttiin ...
  • Alihankkijan uuden työntekijän opas 

   Ojanperä, Joona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia Schenker Oy:lle opas, joka on tarkoitettu alihankkijan uusien työntekijöiden käyttöön. Alihankkijat tarjoavat omia työmiehiään tekemään töitä Schenkerille, mutta he eivät tule saamaan ...
  • Alihankkijoiden kapasiteetin hallinta ja raportointi 

   Metsälä, Juuso (2019)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja Sammet Dampers Oy valmistaa savukaasupeltejä laivateollisuudelle sekä voimalaitoksille. Peltejä valmistetaan sekä täysin räätälöityinä tuotteina, että sarjavalmistuksena. Koska voimalaitosten ...
  • Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysosaamisen tarpeet Kuopion alueella 

   Heikkinen, Esa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisenosaamisen tarpeita Kuopion alueen yrityksissä Savon ammatti- ja aikuisopiston ammattillisenkoulutuksen kehittämiseksi yritysten kansainvälisyystarpeita vastaavaksi. ...
  • Ammatillisen koulutuksen reformi. Vaikutukset kuljettajakoulutukseen 

   Lappalainen, Heikki (2019)
   Vähälä Yhtiöt Oy tuottaa kuljetus- ja logistiikkapalveluja Suomessa. Palvelujen kasvanut kysyntä sekä kuljetusalalla toimivien kuljettajien ikärakenne on asettanut haasteita saada kuljettajia kuljetusalalle. Vähälä Yhtiöt ...
  • Ammatillisen opetuksen virtauttaminen : Lean –menetelmien hyödyntäminen opetuksen järjestämisessä 

   Ropponen, Jouni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Lean –prosessinjohtaminen on monille tuttua etenkin autoteollisuudesta, jossa Toyota on kehittänyt ja harjoittanut sitä pisimpään. Autoteollisuudesta Lean –periaatteet ja menetelmät ovat levinneet muillekin aloille, kuten ...