KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Majoitus- ja ravitsemisala

  • 3.-6.-luokkalaisten lasten liikunnallinen kerhotoiminta osaksi kerhotoiminnan kehittämishanketta : Wernerin iltapäiväkerho 

   Hakanen, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten aktivoida koululaisia rinteeseen ja kehittää tuote tai palvelu, joka palvelisi yhtenäisenä konseptina Suomen Hiihtokeskusyhdistys ry:n alaisia hiihtokeskuksia/hiihtokouluja. ...
  • Active Cheer -tapahtumakonseptin luominen 

   Hanhivaara, Miia-Titta; Saarelainen, Aino (2019)
   Cheerleadingin harrastetoiminnan tarve on lisääntynyt, mutta toistaiseksi toimeksiantajan eli Suomen Cheerleadingliiton Active Cheer -harrasteliikuntakonsepti ei ole sisältänyt toimivia tapahtumia. Tarkoituksena oli toimivan ...
  • Alexandria-pankkiiriliikkeen sijoitusneuvojien motivaatio 

   Babenjuk, Marta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2016)
   Motivaatio on suorassa suhteessa työn tuloksiin. Motivoituneena ihminen on valmis antamaan ja tekemään enemmän kuin häneltä odotetaan, ja motivaatio mahdollistaa parempien tulosten saavuttamisen. Tutkimuksen tavoitteena ...
  • Alkoholikulttuuri ja uusi alkoholilaki ravintoloissa 

   Cantos, Raisa (2020)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa suomalaista alkoholikulttuuria ja uuden alkoholilain käyttöönottoa sekä sen vaikutuksia jyväskyläläisissä juomaravintoloissa. Tutkimusmenetelmänä oli laadullinen ...
  • Alkutuottajasta elintarvikkeiden jatkojalostajaksi : Ilmoitetun elintarvikehuoneiston perustaminen 

   Myllykangas, Kaisa (2020)
   Opinnäytetyön avulla haluttiin selvittää, millaisia vaatimuksia ilmoitetulla elintarvikehuoneistolla on alkutuottajan näkökulmasta. Työssä keskityttiin lainsäädännön rakenteellisiin vaatimuksiin sekä yleisiin vaatimuksiin ...
  • Alkuviinien kulutus Suomessa - Keitä ja miksi alkuviinit kiinnostavat? 

   Hyvönen, Kimmo; Manninen, Tita (2021)
   Alkuviininkuluttajatutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset ihmiset kuluttavat alkuviinejä Suomessa ja määritellä suomalaisten alkuviininkuluttajien kuluttajakäyttäytymistä. Tähän tarkoitukseen luotiin kyselytutkimus, ...
  • Aloittava yrittäjä : yrittäjyyden etnografinen toimintatutkimus 

   Nisula, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin tukemaan omaa yrittäjyyttäni sekä luomaan kuvaa yrittäjyydestä siitä kiinnostuneille henkilöille. En ole aiemmin ollut yrittäjä, joten tilanne oli minulle tutkijana uusi. Niinpä tässä tutkielmassa ...
  • Alvar Aallon tilojen käytettävyys kahvilatoiminnassa 

   Hänninen, Hennamari (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin kolmea erilaista Alvar Aallon suunnittelemaa tilaa, joissa harjoitetaan jonkinlaista kahvilatoimintaa. Tutkimuksessa tutkittiin Alvar Aallon tilojen käytettävyyttä kahvilatoiminnassa. Tätä ilmiötä ...
  • Amarillon talviterassi osana Joulukylä tapahtumaa 

   Antila, Juha-Matti; Räsänen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 09.05.2007)
   Oppinäytetyön tarkoitus oli toteuttaa ensimmäistä kertaa Amarillon talviterassi Jyväskylän joulukylän yhteyteen. Amarillon terassi on ensimmäinen Jyväskylässä oleva terassi, joka on auki myös talvella. Tavoitteena oli saada ...
  • Ammatillisen koulutuksen arvoketju : Kilpailuedun tarkastelua Sataedun logistiikka-alalla 

   Mäkivaara-Vahtera, Marjatta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mikä vaikuttaa opiskelijoiden opintojen etenemiseen ja opiskelijoiden valmistumiseen Sataedun logistiikka-alalla. Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää kilpailuetua koulutuksen arvoketjusta. ...
  • Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 

   Kinnunen, Sanna (2020)
   Ammatillisen koulutuksen reformi vuonna 2018 muutti ammatillisen koulutuksen toimintatapoja. Reformi yhdisti ammatillisen koulutuksen lain ja ammatillisen aikuiskoulutuslain yhdeksi laiksi sekä vähensi oppilaitosten valtiolta ...
  • Ammatillisen koulutusvientiprosessin kehittäminen 

   Alén, Jouni (2021)
   Lainsäädäntöuudistukset ja toiminnan kehittäminen ovat vieneet Suomen ammatillista koulutusvientiä eteenpäin. Samalla vanhat prosessit ja toimintatavat vaativat uudistusta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ammatillisen ...
  • Ammatinopettajien ravitsemusosaaminen hotelli-, ravintola- ja cateringalalla 

   Vuolle, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Suomalaiset syövät nykyisin elämänsä aikana yli 20 000 ateriaa kodin ulkopuolella. Ravitsemus-suositusten mukainen ruoanvalmistus ja valistustyö tukevat monin tavoin terveyden edistämistä ja sen myötä vaikuttavat myös ...
  • Ammattikeittiöiden gluteenittomat tuotteet ja kestävä kehitys 

   Korkiakoski, Kirsi (2021)
   Ammattikeittiöissä ja gluteenittomia tuotteita valmistavissa leipomoissa painotetaan myös gluteenittomien tuotteiden kohdalla, ympäristön kannalta tärkeiden asioiden huomioimista. Jokaisessa keittiössä pyritään vähentämään ...
  • Ammattikeittiön toiminnallinen suunnittelu 

   Nieminen, Kirta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena oli ammattikeittiön toiminnallisen tehokkuuden parantaminen toiminnallisen suunnittelun keinoin. Ammattikeittiön toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on kuvata tulevaisuuden muutostarpeita ja ...
  • Ammattikeittiöt Suomessa 2015 : vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä 

   Taskinen, Teija (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 28.01.2007)
   Opinnäytetyössä selvitettiin asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisten ammattikeittiöiden tulevaisuudesta vuonna 2015. Työn tavoitteena oli kuvata vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä ja herättää niistä keskustelua. ...
  • Ammattikorkeakoulu mielikuvien maailmassa 

   Laaksonen, Vilja (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa lukiolaisten ja ammattiopistolaisten mielikuvia ammattikorkeakoulua ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa sekä sen Jyväskylän yksikköä kohtaan. Tavoitteena oli myös ymmärtää ja ...
  • Ammattina kokki: kokin työn ammattitaitovaatimukset 

   Väänänen, Virpi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kokin työnkuvaa ja yleisiä ammattiin liittyviä osaamisalueita Ähtärin ammatti-instituutin vaikutusalueella. Työssä selvitettiin, miten kokit kokivat työnkuvansa ja onko siinä ollut ...
  • Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus puhtauspalvelualalla 

   Soo, Kersti (2020)
   Puhtauspalveluala on suhdanteista riippumaton, koska kiinteistöhuolto on sidoksissa kiinteistökantaan. Koulutettuja puhtauspalvelualan ammattilaisia on ollut haasteellista löytää työmarkkinoilta, ja vastuu puhtauspalvelun ...
  • Annosmallimateriaali ja ravitsemussuositusten mukaisen kouluruokailun edistäminen Hyvinkään kaupungin kouluissa 

   Sunikka, Venla (2022)
   Maksuttoman, lakisääteisen kouluruokailun tehtävä on sen 70-vuotisen historian aikana laajentunut ravitsemuksen turvaamisesta oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseen. Ruokailun ravitsemukselliset ...