KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Media-ala

  • Alkuun äänittämisessä : Kotistudio-opas aloittelijoille 

   Toropainen, Jyri; Kaakkuriniemi, Visa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen tietoa ja luoda sen pohjalta opaskirjamainen johdatus kotistudion rakentamisen ja kotiäänittämisen perusteisiin. Tavoitteena ei ole luoda kaikenkattavaa studiotyöopasta vaan ...
  • Aloittavan yrityksen markkinointisuunnitelma : Case t:mi Kenkälaurila 

   Ahonen, Emma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytteen tilaaja, viitasaarelainen kenkäliike Kenkälaurila aloitti toimintansa huhtikuun 2009 alussa. Uudella pienyrittäjällä ei ollut kaikkien kiireidensä keskellä aikaa tai mahdollisuutta suunnitella johdonmukaista ...
  • AMMATTITASON ÄÄNITUOTANTOSTUDION PERUSTAMINEN PIENELLÄ BUDJETILLA 

   Räihälä, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöraportin aiheena on ammattitasoisen ja monipuolisen äänitysstudion rakentaminen kohtuullisin kustannuksin. Seurannan kohteena on Helsingin Vallilassa sijaitsevan studio Taajuusvarjostimen rakennusprosessi ...
  • Arjessa aukkoja : - Palveluaukot lastensuojelun avohuollossa 

   Ruotanen, Heidi; Masalin, Johanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytteen yhtenä tavoitteena oli ottaa selvää lastensuojelun avohuollon palveluaukoista, eli löy-tää mahdolliset puutteet palveluissa ja perustella niiden olemassaoloa. Tarkastelun kohteena olivat myös erot isojen ja ...
  • AUTOILMOITUKSET 1960–2000-LUVUILLA KESKISUOMALAISESSA 

   Minkkinen, Eeva (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, miten sanomalehti-ilmoitukset ovat muuttuneet 1960-luvulta 2000-luvulle. Lehti-ilmoitukset rajattiin autoilmoituksiin, koska autot yleistyivät Suomessa 1960- luvulla.Työn tarkoituksena oli ...
  • AV-TUOTANTO JA -DOKUMENTOINTI KUUDES.OSA 

   Viitala, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tulevaisuudessa perustettavan audiovisuaalisen alan yrityksen toi-mintasuunnitelman kehittäminen ja kuvaus. Lähtökohtana yrityksen perustamiselle toimi innovatii-visen idean kehittäminen jo ...
  • Digitaalisia maalaustekniikoita muotokuvamaalaukseen 

   Kovanen, Simo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä etsittiin, eriteltiin ja kokeiltiin erilaisia digitaalisia maalaustekniikoita. Tutkimuksessa arvioitiin tekniikoiden hyviä ja huonoja puolia sekä soveltuvuutta muotokuvien maalaamiseen käytännön kokeilujen ...
  • DSLR VIDEOTUOTANNOSSA : Videokuvaus digitaalisella järjestelmäkameralla 

   Sorsa, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee valokuvauskäyttöön suunniteltujen digitaalisten järjestelmäkameroiden videokuvausominaisuutta ja niiden soveltumista ammatti- ja harrastepohjaiseen videotuotantoon. Aiheeseen tutustutaan kuvaajan ...
  • Elektroniset pelit 2000-luvulla : Pelikulttuurin ja pelaamisen trendit 

   Kamula, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoite oli kuvailla elektronisiin peleihin liittyvää pelikulttuuria ja pelaamisen trendien muutoksia 2000-luvulla. Työssä haettiin vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin: millaisia pelejä ihmiset ...
  • Elokuvajulisteen monet kasvot : Juliste elokuvan markkinointivälineenä 1900-luvun alusta nykypäivään 

   Kovanen, Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkielmassa tarkastellaan elokuvajulisteen eri elementtejä ja niiden merkityksiä. Näiden merkitysten ja tavoitteiden kautta pyritään löytämään ne tavat, joilla elokuvajuliste katsojaansa vaikuttaa. Elokuvajulisteen ...
  • ELOTTOMASTA ELÄVÄKSI : Kuokkalan kartanon esittelyvideon tuotanto 

   Koskela, Tuuli (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö kuvaa lyhyen dokumenttielokuvan tuottamisen työvaiheita sekä niitä haasteita, joita elokuvantekijä kohtaa vastatessaan koko projektista yksin. Opinnäytteen toiminnallisena osana tekijä valmisti esittelyvideon ...
  • Film noir -elokuvien vaikutus 1950- ja 1960-lukujen suomalaiseen rikoselokuvaan 

   Seppänen, Nina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössä tutkittiin, onko yhdysvaltalainen elokuvasuuntaus film noir vaikuttanut suomalaiseen 1950- ja 1960-lukujen rikoselokuvaan. Film noir –elokuvat ovat synkkäsävyisiä rikosdraamoja, joiden henkilögalleriaan ...
  • Ideasta ohjelmaksi. : Lapsi-inserttien suunniteleminen ja toteuttaminen Neppajymykerhoon. 

   Järvenpää, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa lapsi-inserttejä YLE TV2:n Pikku Kakkosen Neppajymykerho-ohjelmaan. Kirjallisessa osassa syvennytään myös lastenohjelmien tarjontaan Suomessa, lasten televisionkatseluun ...
  • IDEASTA PILOTIKSI : Uuden ohjelmaformaatin kehittäminen tuottamisen näkökulmasta 

   Koivisto, Minna; Vedenpää, Petra (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa uusi televisioformaatti ja pohtia kokonaisuutta tuottamisen näkökulmasta. Työ aloitettiin syntyneestä ohjelmaideasta, josta jatkettiin käsikirjoittamiseen ja lopulta kuvausvaiheeseen. ...
  • Ideasta tuotteeksi : pilotti kilpailukeinona kotimaisilla viihdeohjelmamarkkinoilla 

   Kauhanen, Maria (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 25.04.2007)
   Televisiopilotti on käsitteenä tuttu, mutta käytännössä tuntematon. Opinnäytetyön tavoitteena oli havainnollistaa kotimaisen ohjelmaidean ensiaskeleita ideasta pilotiksi, tuotteeksi, jota tavallinen katsoja ei näe. Pilotin ...
  • IMAGON MUODOSTUMINEN KULTTUURITAPAHTUMASSA : Case: Arktisen Upeeta -elokuvafestivaali 

   Pola, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millaisia mielikuvia ihmisillä on Jyväskylässä järjestettävästä Arktisen Upeeta -elokuvafestivaalista sekä millaisena sen imago koetaan. Lisäksi opinnäytetyön tavoitteena oli toimia ...
  • Internet sivujen visuaalisen ilmeen modaaminen 

   Suhonen, Susanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 20080212)
   The goal of the study was to find out, how to carry out the visual design of the www.usasuomeksi.com -site. The purpose is to create USAsuomeksi.com -site more user friendly and improve its interestingness (legibility, ...
  • IRC-GALLERIA CHATIT NUORTEN KESKINÄISEN VERTAISTUEN VÄLINEENÄ 

   Talja, Juho (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää osana verkkonuorisotyötään nuorille suunnattuja chat-keskusteluita. IRC-Galleriassa säännöllisesti järjestettävien keskusteluiden tarkoituksena on tarjota 13–17-vuotiaille ...
  • JKL ALL STARS – Tapaustutkimus jyväskyläläisten dj-kollektiivien yhteistapahtuman järjestämisestä 

   Kuukkanen, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Jkl All Stars on jyväskyläläisten dj-kollektiivien ja tapahtumanjärjestäjien muodostama ryhmä, jonka päätavoitteena on tuoda eri ruohonjuuritason toimijoita tunnetuksi, kehittää Jyväskylän klubikulttuuria sekä yhdistää ...
  • Juliste markkinointimateriaalina : Case: Jyväskylän Kesän klubit 

   Paananen, Pia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tilasi Jyväskylän Kesä -festivaali, joka tahtoi selvittää klubien markkinointia. Tarkoi-tuksena oli hankkia tietoa siitä, kuinka paljon markkinointia pitäisi kohdentaa. Tutkimuksen tavoit-teena oli tuottaa ...