KoulutusalaOpinnäytetyötSähkötekniikka

  • 100 kVA:n pylväsmuuntajan vaihto puistomuuntamoksi 

   Matilainen, Jani (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tiivistelmä Puolustushallinnon rakennuslaitoksella oli tarve päivittää pylväässä sijaitseva 100 kVA:n jakelumuuntaja uuteen. Alueen vanhat ilmajohdot on jo vaihdettu maakaapeleiksi, joten pylväsmuuntaja päätettiin vaihtaa ...
  • ABB-free@home -kotiautomaatiojärjestelmän oppimisympäristön ja -materiaalin suunnittelu ja toteutus 

   Rasku, Joni-Mikko (2020)
   Nopeasti kehittyvä maailma vaatii joka päivä uusia oivalluksia sähkö- ja automaatioalalla. Niinpä se vaatii myös jatkuvaa kehitystä alan kouluttajilta ja oppilaitoksilta. Opetushallituksen määräyksen mukaisesti sähkö- ja ...
  • Alva Sähköverkko Oy:n liittymismaksujen määrittäminen 

   Mäkelä, Juho (2019)
   Alva Sähköverkko Oy:n sähköverkon liittymismaksut päivitettiin viimeksi vuonna 2011. Toimeksiantajan antaman tehtävän tavoitteena oli tarkastella nykyisten liittymismaksujen kustannusvastaavuutta ja määrittää sen perusteella ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja kannattavuus kerrostalokohteessa 

   Pirskanen, Arttu (2021)
   Sitowise Oy:llä ilmeni tarve ohjeelle aurinkosähköjärjestelmän suunnittelua varten, sillä olemassa olevaa suunnitteluohjeistusta on melko vähän. Opinnäytetyö oli siis kehitysprojektiluontoinen. Sen tavoitteena oli selvittää ...
  • Automaation käyttöönoton ohjeistus ja dokumentointi 

   Marttinen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2019)
   Jokainen automaatioprojekti päättyy käyttöönottoon, jossa projektin toimittaja luovuttaa tuotteen sekä vastuun tuotteesta asiakkaalle. Käyttöönottoon kulminoituu kaikki aikaisempien kuukausien suunnittelutyö ja valmistelu, ...
  • Automaatiosuunnittelun dokumenttipohjien luonti tietokantapohjaista tuottamista varten 

   Rauhala, Petteri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Automaatiosovellussuunnittelussa käytetään hyödyksi perussuunnitteluvaiheessa tehtyjä toimintakaavioita ja -kuvauksia. Sovellussuunnittelun eri vaiheissa toimintakaavioihin ja -kuvauksiin tulee kuitenkin muutoksia, joten ...
  • Biokaasulalaitoksen sähköverkon laskenta ja Neplan-ohjelman jalkautus 

   Kangastupa, Samuli (2019)
   Opinnäytetyö tehtiin PCS-Services Oy:lle, joka tekee sähkö- ja automaatiosuunnittelua eräälle biokaasulaitokselle. Tavoitteena oli toteuttaa pienjännitteeseen liittyvän biokaasulaitoksen sähköverkkolaskennat ja -mitoitus ...
  • Biotuotetehtaan laakerivirtamittaukset 

   Tirkkonen, Teemu (2019)
   Laakerivirrat ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan olleet laajasti tutkittu aihe, ja erityisesti taajuusmuuttajaohjausten aiheuttamat laakerivirtaongelmat ovat korkeilla kytkentätaajuuksilla varustettujen sähkökäyttöjen ...
  • CAD-kaavioiden tiedon jäsennyksen ja keräyksen helpottaminen suunnittelutyössä 

   Leppänen, Markus (2020)
   Tiedon keräystä vanhoista dokumenteista tarvitaan, kun yritetään siirtää tietoa uudempaan suunnittelujärjestelmään. Suunnittelutyössä voi myös tiedon hallinnassa käydä tilanteita, joissa samaa suunnittelutietoa ylläpidetään ...
  • Energialaboratorion Metso DNA -automaatiojärjestelmän Info-palvelimen kehittäminen 

   Saarentausta, Kari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän ammattikorkeakoulun energialaboratorio on opiskelijoiden harjoitustöitä varten suunniteltu ja rakennettu voimalaitoksen, kaukolämpöverkon ja paperikoneen höyrykiertoa simuloiva laboratorioprosessi. Opinnäytetyön ...
  • Energiatekniikan laboratorion kehittämistutkimus 

   Hämäläinen, Antti (2020)
   Prosessiteollisuus on monipuolinen ala, joka työllistää eri aloille teollisuudessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun energiatekniikan laboratorio on ympäristö, jossa pääsee tutustu-maan monipuolisesti prosessiteollisuuden ...
  • EPLAN Education -ohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet sähkö- ja automaatiotekniikan opintoihin 

   Pyylampi, Juuso (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän ammattikorkeakoululle, ja sen tarkoituksena oli selvittää EPLAN Education -ohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet sähkö- ja automaatiotekniikan opetukseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä ...
  • Generaattorin staattorin urakohtaisen osittaispurkausmittauksen kehitys 

   Aunola, Otto (2021)
   Generaattorin staattorin urakohtaisen osittaispurkausmittauksen avulla pyritään tarkemmin paikallistamaan staattorin ura-alueella tapahtuvia osittaispurkauksia. Purkausten mittaukseen työn toimeksiantajalla oli käytössään ...
  • Hissisimulaattorin automatisointi 

   Roiha, Markus (2021)
   Työn aiheena oli KONE Oyj tuotekehityksessä käytetyn hissin ohjelmiston turvaominaisuuksien testaukseen käytetyn simulaattorin automatisointi. Hissin ohjelmiston turvaominaisuuksien testaaminen vaatii paljon manuaalista ...
  • Ihmiskeskeisen valaistuksen suunnittelu erilaisissa kohteissa 

   Kopperoinen, Mikael (2020)
   Sitowise Oy:n Jyväskylän toimipisteellä tarvittiin ohjeita ja suuntaviivoja ihmiskeskeisen valaistuksen suunnittelulle erilaisissa kohteissa. Opinnäytetyön tavoitteiksi asetettiin selvittää ihmiskeskeisestä valaistuksesta ...
  • Jatkuvan säädön vaikutus tunnelivalaistuksen elinkaarikustannuksiin 

   Kujanpää, Jesse (2021)
   Nykymaailmassa energiansäästö ja energiankulutus ovat keskeisiä teemoja monissa asiayhteyksissä, kuten myös tunnelivalaistuksessa. Näiden teemojen kautta entistä energiatehokkaampien ja pidempi-ikäisten valaistusjärjestelmien ...
  • Kuparielektrolyysin vuotovirtojen hallinta 

   Salmio, Joel (2021)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Boliden Harjavallan kuparielektrolyysissä esiintyviä vuotovirtoja, jotka aiheuttavat merkittäviä kustannuksia kuparielektrolyysissä. Tutkimuksen tavoitteena oli luoda lisää ymmärrystä vuotovirtojen ...
  • Laadun kehittäminen sähkönjakeluverkkojen suunnittelussa 

   Härkönen, Ville (2020)
   Eltel Networks Oy:n Pirkanmaan alueen toimipisteille ei ollut laadittuna kirjallista ohjeistusta sähkönjakeluverkkojen suunnitteluprosessin kuvauksesta. Lisäksi kentälle jaettavien suunnitelmien sisällöissä oli jonkin ...
  • Laadun kehittäminen sähköverkon aluekumppanuustöissä 

   Lahti, Olli (2020)
   Eltel Networks Oy:n Pirkanmaa tiimi toimii alueurakoitsijana Elenia Oy:n sähkönjakeluverkossa. Toimeksiantajalla oli tarve kehittää loppulaatuaan sähkönjakeluverkon työmailla. Toimeksiantajalta saatu tavoite oli löytää ...
  • Langaton voiman ulosoton pyörimisnopeuden mittaus 

   Laitinen, Janne (2021)
   Tuotettujen työkoneiden testausprosessien standardisoinnin tarve on alati kasvava, sillä tuotteiden laatu ja yhdenmukaisuus täytyy varmistaa yhä kasvavissa tuotantomäärissä. Toimeksiantaja halusi standardisoida työkoneidensa ...