KoulutusalaOpinnäytetyötTietojenkäsittely

  • 2D-grafiikkaohjelmat pelialalla 

   Ojanen, Petja (2021)
   Tämä opinnäytetyö tutkii graafikoiden omia tarpeita pelialalla käytettäville 2D-grafiikkaohjelmille. Työssä käydään läpi myös erinäisille ohjelmille tehtyjä testejä, jotka perustuvat graafikoille jaetun kyselyn vastauksiin.
  • Adobe Photoshop -ohjelman käyttö digitaalisen maalauksen työvälineenä 

   Vähälä, Noora (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia digitaalisen maalaustaiteen käyttöä videopelialalla sekä Adobe Photoshop -ohjelman maalauksellisia ominaisuuksia havainnoimalla kolmen lähivuosina julkaistun videopelin taidetta sekä ...
  • Agile Testing: Improving the Process : Case Descom 

   Huisko, Mikael; Kyyrö, Mikko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   The thesis was assigned by Descom, a marketing and technology company based in Jyväskylä. The aim of the thesis was to research the current state of testing inside the organization, and to improve on the existing processes ...
  • Ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymän optimointi 

   Valve, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Web-pohjainen ajanvarausjärjestelmä hierojille, jonka käytettävyys ja toiminnallisuudet pystyisivät haastamaan kilpailevien tuotteiden ominaisuudet ja käyttömukavuuden. Tutkimus ...
  • Ajanvarausjärjestelmän vaatimusmäärittely 

   Tiainen, Tuukka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tehtiin vaatimusmäärittely tuotepohjaiselle ajanvarausjärjestelmälle. Lisäksi työssä kehittyi toimeksiantajalle vaatimustenhallinnan prosessi, jota voidaan käyttää jatkossa muiden tuotteiden elinkaaren ...
  • ALUSTARIIPPUMATON MOBIILISOVELLUSKEHITYS WEB- TEKNIIKOILLA : Case: Tiimiakatemian GAS-mobiilisovellus 

   Niittykangas, Tatu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn toimeksiantajana toimi Tiimiakatemia, joka tarvitsi modernin työkalun osuuskuntien johtamisen helpottamiseen. Opinnäytteen tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalle kartoitus mahdollisuuksista toteuttaa monialustainen ...
  • Amazon Game Tech -palveluiden hyödyntäminen Ticorporatessa 

   Piippo, Joakim; Verronen, Sami (2019)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Amazon Game Tech -palveluiden soveltuvuutta Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opiskelijoiden peliprojektien käyttöön. Jyväskylän ammattikorkeakoulun ...
  • AMK-yhteishaun hakijoihin kohdistuva verkkomarkkinointi : Case: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 

   Kauppinen, Paula (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tilasi Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää verkkomarkkinoinnin näkyvyyttä ja merkitystä keväällä koulutusohjelman pääsykokeisiin osallistuneiden ...
  • Analyysimenetelmät konseptoinnissa 

   Vertanen, Konsta (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Concept Lab, joka on sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimiva monitieteellinen kurssi että idea- ja konseptikehitystä tarjoava palvelu. Tämän opinnäytetyön tekijä on ...
  • Angular-sovelluksen keskitetty tilanhallinta NgRx-kirjastolla 

   Sarlin, Santtu (2021)
   Modernit verkkosovellukset ovat ajan kanssa kasvaneet yhä monipuolisemmiksi niiden korvatessa vanhat työpöytäsovellukset. Tutkimuksen toimeksiantaja Skillwell Oy kehittää asiakkailleen monipuolisia web-käyttöliittymiä ...
  • Angular-sovelluksen muuttaminen progressiiviseksi verkkosovellukseksi 

   Piirilä, Eelis (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
   Progressiiviset verkkosovellukset ovat viime vuosina nousseet vaihtoehdoksi perinteiselle mobiilisovelluskehitykselle. Tutkimuksen toimeksiantaja Growthsetters Oy kehittää Game of Skills -nimistä progressiivista verkkosovellusta ...
  • AngularJS-sovelluksen päivittäminen Angular-sovellukseksi 

   Lindén, Lasse (2019)
   Nykyaikainen front-end-sovelluskehitys kehittyy nopeasti. Sovelluskehityksen apuna käytetään usein erilaisia sovelluskehyksiä, jotka tarjoavat valmiita työkaluja kehittäjille. Front-end-puolen nopean kehityksen seurauksena ...
  • API-First Design with Modern Tools 

   Hämäläinen, Oona (2019)
   Business strategies that aim to benefit from APIs are rapidly becoming more common in the IT industry. Well-designed and implemented APIs are an important step towards successful API economy, and for this reason the assigner ...
  • Apple iPad kouluttajan tukena 

   Yömaa, Riikka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli Apple iPad laitteen tutkiminen koulutuskäytössä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Jyväskylän Ammatillinen Opettajakorkeakoulu. Tutkimus tehtiin kouluttajan näkökulmasta, jotta työstä saataisiin ...
  • Asiakaslähtöisen sponsoroinnin kehittäminen : Case: Timmi Software Oy 

   Sammalisto, Nita; Vierto, Veli-Matti (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka Timmi Software Oy voi kehittää sponsorointiaan asiakaslähtöisesti. Lisäksi tavoitteena oli löytää keinoja yritysimagon lisäämiseen urheilusponsoroinnin kautta. Tärkeimpiä ...
  • Asiakaspalvelun tekniset ratkaisut 

   Heino, Chris (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jyväskylän kaupunkirakennepalvelut tarvitsivat tutkimuksen asiakaspalvelun teknisistä ratkaisuista. Tutkimuksen tarkoitus oli saada selkeä käsitys nykyisellään käytössä olevasta asiakaspalvelujärjestelmästä ja tutkia sen ...
  • Asiakastyytyväisyys ohjelmiston käyttöönottoprojektin jälkeen 

   Lagerstedt, Tarja.; Temonen, Leena (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 31.10.2008)
   Opinnäytetyön aiheena oli asiakastyytyväisyystutkimus ohjelmistoyrityksessä ohjelmiston käyttöönottoprojektin jälkeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden ohjelmiston käyttöönottoprojektin jälkeistä tyytyväisyyden ...
  • Asiakkuuden hallinnan kehittäminen : case Oy Masajo Ab 

   Kuosmanen, Samuel (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 16.03.2009)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Oy Masajo Ab:n hajanaisesti toimivaa asiakashallintaa. Kehitystutkimustyönä tehtävän opinnäytetyön oli tarkoitus toteuttaa järjestelmä, joka olisi helppokäyttöinen eikä vaatisi suurta ...
  • Atk-laitteiston energiansäästö : Case: Keskimaa Osk 

   Minkkinen, Heikki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli selvittää S-ryhmään kuuluvan Keskimaa Osk:n atk-laitteiden energiankulutus sekä mahdollisuuksia niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös lisätä laitteiden energiatehokkuutta ...
  • ATK-TUKIPALVELUJEN LAATU KESKI-SUOMEN TE-KESKUKSESSA 

   Tuomela, Toni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Keski-Suomen TE-keskuksen atk-tukipalvelun laatua ennen vuoden 2010 alussa tapahtuvaa valtion aluehallinnon kehittämis- ja uudistamishanketta (Alku-hanke). Alku-hankkeen myötä uudistuu myös ...