KoulutusalaOpinnäytetyötToimitilapalvelut ja talousala

  • Aulapalveluiden järjestäminen Suomalaisella musiikkikampuksella 

   Pitkänen, Saku (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, kuinka aulapalveluiden järjestäminen onnistuisi Jyväskylän uudella musiikkikampuksella. Työn toimeksiantaja halusi saada käsityksen aulapalveluhenkilön työtehtävistä, osaamisvaatimuksista ...
  • Palveluohjaajan rooli lisämyynnin tehostamisessa 

   Kallio, Janette (2020)
   Tutkimuksen tavoitteena oli toimeksiannon mukaisesti tutkia palveluohjaajan roolia Lassila & Tikanojalla Jyväskylän siivous- ja tukipalveluiden yksikössä. Tavoitteena oli myös löytää keinoja, joilla lisämyyntiä pystyttäisiin ...
  • Prosessikuvaus kalusteiden jätehuollosta Jyväskylän ammattikorkeakoululle 

   Tuomikoski, Mikko (2020)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä toimeksiantajan eli Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimitilapalveluiden tulisi tehdä käytöstä poistetuille kalusteilleen ja laatia asiasta prosessikuvaus. Toimeksiantaja halusi ...
  • Tilauksellisten ostolaskujen käsittelyprosessi 

   Laitinen, Sara (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajayrityksen tilauksellisten ostolaskujen käsittelyprosessin tämänhetkistä toimivuutta. Tavoitteena oli tunnistaa prosessin mahdolliset kehityskohdat, joiden perusteella ...
  • Toimitilat yhteisöllisyyden keskiössä 

   Ilkka, Minna-Liisa (2020)
   Kielo Office Solutions Oy:n uuden Innova 3 toimistotalon rakentaminen Jyväskylän Lutakon alueelle oli tarkoitus aloittaa kevään 2020 aikana. Rakennukseen suunniteltiin uudenlaista yhteisöllisen tilan toimitilakonseptia, ...
  • Vihersuunnitelman laatiminen Suomalaisen musiikkikampuksen sisätiloihin 

   Lampinen, Katja (2019)
   Kehittämistutkimuksen tarkoituksena oli suunnitella Suomalaiselle musiikkikampukselle sisätiloihin käyttäjiä palveleva vihersuunnitelma. Toimeksiantajana tutkimukselle toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimitilapalvelut. ...