KoulutusalaOpinnäytetyöt (Avoin kokoelma)Vaatetusala

  • ALOITTAVAN OMPELIMON MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN : Case Varusteleka Oy 

   Hartonen, Essi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Varusteleka Oy, joka on Euroopan, ellei jopa koko maailman suurin armeijatavaran erikoisliike. Varustelekalla on monia osastoja, joista yksi on ompelimo. Ompelimo aloitti toimintansa ...
  • Aloittavan slow fashion -yrityksen kansainvälistymisen suunnittelu 

   Pitkänen, Heidi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää aloittavan yrityksen edellytyksiä kansainvälistymiselle kartoittamalla potentiaalisia asiakkaita ja markkinoita ulkomailta. Tarkoituksena oli tutkimuksen avulla kartoittaa potentiaalisia ...
  • ARVOKAS ASIAKAS : Case: Ompelupalvelu Pia Koivisto 

   Koivisto, Pia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin omalle yritykselle, jonka päätoimialana on vaate- ja sisustusompelu. Yritys tekee ompelukorjauksia, muutostöitä ja mittatilaustöitä. Yritys on toiminut kolme vuotta vuokratuoliperiaatteella. Työn tavoite ...
  • Asiakassuhdehallinnan kehittäminen : case : Sisustus Pikkulinna 

   Piispanen, Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 20080215)
   Toimeksiantajana työssä oli Sisustus Pikkulinna. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden toiveita liikkeen asiakaspalvelun parantamiseksi neuloville asiakkailleen. Tutkimuksella selvitettiin asiakkaiden kokemusta ...
  • Asiakastutkimus :case : Brothers 

   Pakkala, Suvi. (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 04.09.2007)
   Tutkimuksen toimeksiantajana oli ruotsalaisen JC AB:n miestenvaateketju Brothers. Ketju avasi ensimmäiset myymälänsä Suomeen vuonna 2006. Uudelle ketjulle oli ajankohtaista saada tietoa asiakaskunnastaan ja heidän ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : case Lindex Club 

   Mustikkamäki, Outi (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2007)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä LindexClubin toimintaan sekä mitä myymälään, tuotteisiin ja myynninedistämistoimenpiteisiin liittyviä asioita he pitivät tärkeinä ostopäätöstä tehdessään. ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case PR-Asu Oy 

   Skyttä, Susanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia jämsäläisen PR-Asu Oy:n asiakastyyty-väisyyttä. Tutkimuksen alussa oletuksena oli, että asiakaspalvelu ja –tyytyväisyys PR-Asussa on hyvää, ja oletuksen oikeellisuus haluttiin selvittää ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Case Veljekset Halonen Oy - Jyväskylä 

   Sjöblom, Petra (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2006)
   Veljekset Halonen Oy tavarataloketjun Jyväskylän myymälä oli asiakastyytyväisyystutkimuksen toimeksiantaja. Tutkimus kohdistettiin vain tämän myymälän palveluja käyttäneeseen asiakaskuntaan ja siinä selvitettiin asiakaskunnan ...
  • Brändimielikuvien vaikutus ostamiseen second hand -verkkokaupasta : Case: WST 

   Kati, Voutilainen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää WST:n ja sen brändin synnyttämiä mielikuvia toimeksiantajan asiakkaissa ja potentiaalisissa asiakkaissa ja niiden vaikutusta asiakkaiden ostamiseen second hand -verkkokaupasta. ...
  • Case-tutkimus teollisesta tuotekehitysprojektista 

   Kankkunen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 12.05.2008)
   Opinnäytetyö oli jatkoa L-Fashion Group Oy:n Luhta Sportille tehdylle suunnittelutyölle, jonka toimeksianto annettiin helmikuussa 2008. Tarkoituksena oli suunnitella Luhta Sportin alle tuleva 5-7 tuotteen kampanjatuoteperhe. ...
  • Conquer Me-malliston suunnittelu : Villan toimivuus lasketteluvaatteiden materiaalina 

   Ihamuotila, Sanni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin villan soveltuvuutta lasketteluvaatteiden materiaaliksi. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin tutkimuksen avulla, jonka avulla pystyttiin muodostamaan ratkaisu tutkimusongelmaan. Saatujen tulosten ...
  • Consumer behaviour and decision making processes : Case: AS TKM King 

   Sulakatko, Sirja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   In the beginning of the year 2014, AS TKM King (specialized in shoe retail) commissioned a survey to map the brand position of their two shoe-store brands “SHU” and “ABC King”. The thesis was ordered to provide background ...
  • Croquet with the Queens – valokuvausten sekä näyttelyn tuottaminen 

   Haatainen, Henna; Korhonen, Elisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuoda esille työn tekijöiden ammatillinen osaaminen taideteon muodossa sekä dokumentoida pohdinnan muodossa analysoiden konseptin tuotoksia. Tavoitteena oli inspiroida ja nostaa esille nuorten ...
  • DESIGN DISTRICT HELSINKI - DESIGNKORTTELIN TUNNETTUUS ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA 

   Vääränen, Noora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena oli kehittää Design District Helsinki - Designkorttelin markkinointia. Design District Helsinki on luovien alojen toimijoiden keskittymä Helsingissä. Uusia markkinointikanavia kartoitettiin yhdistyksen ...
  • Easy Like Sunday Morning : Ammattimaisen muotikuvasarjan suunnittelu ja toteutus 

   Lääperi, Hanna; Laura, Keto (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aihe kumpusi tekijöidensä kiinnostuksesta muotikuvakulttuuriin ja erityisesti muoti-kuvien stailaamiseen. Opinnäytetyön toimeksiantaja oli jyväskyläläinen freelance-valokuvaaja Ville Matinmäki, ...
  • Eettisen vaatteen jäljillä. : Kuluttajan mahdollisuudet Tampereella. 

   Huhtanen, Emmi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli osoittaa ristiriita eettisen kuluttamisen ja nykyisen vaatteiden halpatuotannon välillä, kun vaatteiden alkuperää on lähes mahdotonta selvittää. Opinnäytetyössä tuodaan esiin suurimpia ...
  • Ekologisten vaatteiden markkinatilanne Jyväskylässä 

   Stylman, Enni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa ekologisten vaatteiden tarjontaa ja kysyntää vaateliikkeiden näkökulmasta Jyväskylän markkina-alueella sekä selvittää vaateliikkeiden edustajien ja yrittäjien mielikuvia ekologisista ...
  • Enhancing the usability of safety and quality standards in product creation processes 

   Leskinen, Jenni (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2014)
   Safety and quality standards are part of the production process of adidas Group, and are part of product risk management. The responsibility of applying the standards in the production lies on the hands of product creation ...
  • Erillistutkimus ikääntyneille tarjottavien vaatetusalan kotipalveluiden markkinoista 

   Pitkänen, Sanna (Jyväskylän ammattikorkeakouluJAMK University of Applied Sciences, 2006)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Tmi Favilla:n liiketoiminnan laajentamismahdollisuuksia pöytyäläis ille yli 65-vuotiaille ikääntyneille tarjottavien vaatetusalan kotipalvelujen suhteen. Tutkimuksen avulla haluttiin ...
  • Esteettisiä ideoita ja imagon parantamista : Editorial-kuvien tekeminen ja markkinointimahdollisuudet 

   Oksanen, Elina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia muotikuvia ilmiönä ja toimituksellisia editorial-kuvia osana muotikuvauksen kenttää. Tavoitteena oli samalla selvittää, minkälainen editorial-kuvien tekemisen prosessi on sekä minkälaisia ...