- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • EPOCin muistinhallinta 

   Salakari, Marika (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämä lopputyö on tehty Nokia Matkapuhelimet Oy:lle. Työn tarkoituksena oli koota yhteen perustiedot liittyen EPOCin muistinhallintaan käytettäväksi opetusmateriaalina. EPOC on Symbianin kehittämä ja hallinnoima käyttöjärjestelmä, ...
  • Ohjelmistotuotantoprosessin kehittäminen Infomates Software Technologies Oy:ssä 

   Pyrrö, Petteri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on kehittää ohjelmistotuotantoprosessia Infomates Software Technologies Oy:ssä luomalla prosessille uusi rakenne ja toimintatavat. Insinöörityön teoriaosassa käsitellään yleisesti ...
  • Valvomonäyttöjen piirto-ohje Alcont-automaatiojärjestelmään 

   Huotari, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin yksikölle laadittu insinöörityö koostuu kahdesta eri osiosta. Ensimmäinen osio painottuu yleiseen teoriaan valvomonäytöistä. Toinen osio käsittää työn suorittavan osuuden eli valvomonäyttöjen ...
  • Ultraäänimittauspenkin ohjainkortti ja ohjelmisto 

   Brilli, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän insinöörityön aiheena oli suunnitella Oulun yliopiston Mittalaite-laboratoriolle tarvittava ohjelmisto puutavaran tutkimiseksi ultraäänimittaus-penkillä. Tutkimuslaitteiston perustan muodostaa kaupallinen ...
  • Test Engineering –laboratorion suunnittelu ja toteutus 

   Mustonen, Pertti Tapani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Nokia Networks/Product Operations/ Test Engineering –jaoksen testaus- ja rakennuslaboratorio. Työ on suunnattu nimenomaan Test Engineering –jaoksen työtehtäviä ...
  • Kajaanin Kaukametsän sähköinen huoltokirja 

   Raappana, Jani; Juntunen, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön aiheena oli laatia Kajaanin Kaukametsään huoltokirja. Kiinteistö sijaitsee Kajaanin keskustassa. Kiinteistöön kuuluu kolme rakennusta, opisto-osa, kongressisali ja musiikkiopisto. Huoltokirja laadittiin ...
  • LMT-ohjelman evaluointi, ohjeistus ja käyttöönotto 

   Lammi, Petri (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tämän lopputyön aiheena oli LMT-ohjelman evaluointi sekä ohjeistuksen tekeminen ja ohjelman käyttöönotto. LMT on Ericsson RBS200 GSM-tukiaseman viankartoitukseen tarkoitettu ohjelma. Vanheneva tukiasemakalusto aiheuttaa ...
  • Mediaattoriohjelmisto ja siihen liittyvä projektityö 

   Eronen, Leena (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tavoitteena oli saada kokonaisvaltainen käsitys Comptel Corporationin mediaattoriohjelmistosta (MDS). Insinöörityö sisältää yleisen GSM-tekniikan ja mediaattoriohjelmisto-osuuden lisäksi projektityön. ...
  • Click Interface –kaapelin testaus 

   Tolonen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Orbis Oy on Nokian kanssa yhdessä suunnitellut STHP (Standard Test System Hardware Platform) testausjärjestelmän, jonka eräs osa on Click Interface –kaapeli. Kaapeli koostuu useista eri signaalilinjoista, koaksiaalikaapeleista ...
  • Suomussalmen kunnan Ruukin koulun rakennustekninen kuntoarvio ja huoltokirja 

   Heikkinen, Jarkko; Holappa, Teemu (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Suomussalmen kunnan Ruukin koulun rakennustekninen kunto sekä laatia kiinteistölle huoltokirja. Koulurakennus on rakennettu 60-luvulla, ja tehdyn rakennusteknisen kuntoarvion avulla ...
  • Television juovataajuuteen lukkiutuva kalibrointilaite 

   Lindsten, Teijo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Tehtävänä oli suunnitella Kajaanin ammattikorkeakoululle televisiovastaanottimen juovataajuuteen lukkiutuva kalibrointilaite. Laitteen tuli lukkiutua juovataajuuteen ulkoisesti ilman galvaanista yhteyttä televisiovastaanottimeen. ...
  • Omakotitalon sähkösuunnitelma 

   Enqvist, Kimmo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityön tarkoituksena oli oppia sähkösuunnittelemisen perusteita, sekä käyttämään siihen tarkoitettua ohjelmaa. Työssä käydään lyhyesti läpi kaikki vaiheet, jotka liittyvät omakotitalon sähköistämiseen rakentajan ...
  • Valvontajärjestelmän teknisen suunnittelun perusteet 

   Pelkonen, Eero; Inkilä, Eero (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2001)
   Insinöörityö on tehty Pohjoisen Maanpuolustusalueen esikunnan Tietotekniikkaosastolle. Valvontajärjestelmät sisältävät rikosilmoitin-, kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmät sekä valvomotekniikan. Lisäksi työ sisältää ...
  • Kainuun Sähkö Oyj:n viestiverkon kehittäminen 

   Heiskanen, Marko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tässä insinöörityössä käsitellään Kainuun Sähkö Oyj:n viestiverkkoa. Ensimmäisessä osassa käsitellään Kainuun Sähkön eri järjestelmien nykyisiä ja uusia tiedossa olevia tiedonsiirtotarpeita. Toisessa osassa keskitytään ...
  • Kosteusvaurioiden vaikutus sisäilman laatuun ja eri tutkimusmenetelmien käyttökelpoisuus asuinkerrostalon kosteusvaurioiden yhteydessä 

   Karvonen, Asko; Schroderus, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena oli kartoittaa tyypillisen asuinkerrostalon kosteusvaurioriskit, selvittää ne keinot, joilla riskeihin voidaan varautua etukäteen sekä selvittää vaihtoehtoiset korjausmenetelmät. Työhön ...
  • Paine-ja lämpötestauksen kehittäminen anturitestauksessa 

   Heikura, Reijo (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Metso Field Systems Oy:n in-line-antureiden paine- ja lämpötestauksen laatua, alentaa testauskustannuksia sekä lisätä testaustapahtumaan helppokäyttöisyyttä. Työ jakaantui ...
  • Keskusvoitelujärjestelmien dokumentointi 

   Koponen, Jani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Insinöörityön ensisijaisena tarkoituksena oli dokumentoida UPM-Kymmene Oyj:n Kajaanin tehtaan dokumentoimattomat keskusvoitelujärjestelmät. Dokumentoinnin yhteydessä tuli laatia myös lyhyt yhteenveto eri keskusvoitelujärjestelmien ...
  • Metsätyökoneen työohjelma- ja karttajärjestelmä 

   Liukkonen, Tapani (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Työn tarkoituksen oli Gisforest Oy:n uuden karttakomponentin testaus ja komponenttipohjaisen työkonejärjestelmän perusrungon kehitys tuleville projekteille. Työn tilaaja oli Gisforest Oy. Työn teoriaosaan kuuluin ...
  • Pystykarsintalaitteen tuotekehitys 

   Eskelinen, Juha (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Tämä työ käsittelee eräänlaisen pystykarsinta laitteen tuotekehitystä. Tavoitteena on kehittää valmistettavuutta ja parantaa tuotetta, jotta se voidaan päästää markkinoille. Aluksi työssä on tarkoitus tutustua pystykarsintaan ...
  • Hartsintäyttöpillistön pesulaite 

   Nissi, Mikko (Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2002)
   Työn tarkoitus oli suunnitella Evox Rifa Oy:lle kondensaattorien hartsintäyttöpillistöjen pesulaite, joka vapauttaa aikaisemmin kappaleiden pesussa vaaditun työvoiman muihin tehtäviin pesutoimenpiteen ajaksi ja olennaisesti ...