- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • A BUSINESS MODEL FOR A RENTAL BICYCLE BUSINESS IN JOENSUU 

   Knioui, Brahim (2020)
   The purpose of thispaper is to conduct a study that permits to applya business model for a student bike rental business named Polkubike in thecity of Joensuu. The focus is developing a business idea by applying the ...
  • A Market Expansion Research for F&B Distribution Agents in Ho Chi Minh city, Vietnam: Importing Valio Oddly Good® through Brand Image 

   Phan, Tien (2020)
   In a highly competitive business environment, customers’ evaluation of the brand image of the product (Valio Oddly Good®) is critical for food and beverages (F&B) firms’ survival. While there are numerous studies on brand ...
  • A-varaston layout 

   Koistinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Thermo Fisher Scientific Oy:n Joensuun tehtaan A-varaston layout. A-varasto toimii tällä hetkellä raaka-aine-, puolivalmiste- ja konehuollon tarvikkeille varastona. Lisäksi ...
  • AALTOPOHJAINEN VIHOLLISGENERAATTORI UNREAL ENGINESSÄ 

   Räsänen, Niku (2021)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen työ, jossa toteutettiin Unreal Engine 4 -pelimoottorilla tekoälyagentteja rakentava, synnyttävä ja ohjaava järjestelmä. Työn tarkoituksena oli järjestelmän toteuttamisen lisäksi myös ...
  • ABB IRB 1400 teollisuusrobotin käyttöönotto 

   Haaranen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena ottaa vanha ABB:n teollisuusrobotti uudelleen käyttöön tuotantoon. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi paikallinen yritys Oy All-Plast Ab.Yritys on ruiskuvalutekniikan suomalainen ...
  • ABLOY OY:N HENKILÖSTÖN SUHTAUTUMINEN UUTEEN SOSIAALISEEN INTRANETIIN 

   Kero, Helena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten Abloy Oy:n henkilöstö suhtautuu uuteen sosiaaliseen intranetiin, joka otettiin kohdeyrityksessä käyttöön syksyllä 2015. Intranetin käyttäjille eli yrityksen henkilöstölle ...
  • Abloy Oy:n Joensuun tehtaiden hiilijalanjälki 

   Saarelainen, Laura (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Yritysten kiinnostus ilmastonmuutoksen torjuntaa kohtaan on kasvussa. Yritykset pyrkivät vaikuttamaan ilmastonmuutokseen toimimalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja toteuttamalla yhteiskuntavastuuta. Tämän ...
  • ACTINOBACULUM SCHAALII -BAKTEERIN TUNNISTAMINEN 

   Leppänen, Anni; Seppälä, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Actinobaculum schaalii on grampositiivinen sauvabakteeri, ja se kuuluu ihmisen normaaliflooraan. A. schaalii luokitellaan anaerobibakteeriksi, mutta sillä on mikroaerofiilisiä ominaisuuksia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli ...
  • Active Directoryn suunnittelu ja käyttöönotto pienyrityksessä 

   Kuittinen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa Active Directoryn käyttöönotto pienyrityksessä. Työn toimeksiantajana on joensuulainen ohjelmistoalan yritys Process Genius Oy. Tavoitteena oli luoda Process Genius ...
  • ADAPTATION OF SMES IN RUSSIAN KARELIA TO ECONOMIC RECESSION (CASE SORTAVALA) 

   Stupkina, Yulia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The first aim of the research is to understand whether the global recession and Russian economic problems have influence on the business performance of small and medium enterprises in Sortavala (Russian Karelia). The second ...
  • Adheesio kaksikomponenttiruiskuvalussa 

   Tanskanen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena oli adheesion tutkiminen kaksikomponenttiruiskuvalussa. Työ suoritettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ruiskuvaluosastolla sekä mittauslaboratoriossa. Tarkoituksena oli ...
  • Adoption edellytykset ja oikeusvaikutukset 

   Kukkonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Nykyinen adoptiolaki tuli voimaan heinäkuussa vuonna 2012. Se korvasi aiemman lain lapseksiottamisesta vuodelta 1985. Lakiuudistuksen ensisijaisena tavoitteena oli edistää lapsen edun toteutumista adoptioasioissa. Tämän ...
  • ADOPTION OF CRYPTOCURRENCY IN EUROPE 

   Xu, Yuchen (2021)
   The aim of the study is that to find out how individuals invest with cryptocurrencies and what the functions of crypto technologies are. Since cryptocurrencies were first adopted in 2008, an emerging industry has arisen. ...
  • Advertising concept for Russian Law company 

   Koptseva, Larisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The objective of this thesis is conducting research to create a unique advertising concept, one which would create an image of a reliable and trustworthy company and be productive and effective for a Russian Law company. ...
  • Afaattisen asiakkaan kielellisen toimintakyvyn tukeminen fysioterapiassa aivoverenkiertohäiriön jälkeen : Koulutuspäivä Joensuun fysioterapeuttiopiskelijoille ja fysioterapeuteille 

   Saharinen, Helli; Rissanen, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Aivoverenkiertohäiriöön sairastuu Suomessa vuosittain noin 25 000 henkilöä ja kielellisistä ongelmista kärsii alkuvaiheessa kolmasosa sairastuneista. Afasian diagnosoinnista ja kommunikoinnin kuntoutuksesta vastaa ...
  • Aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy kehitysvammaisilla : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

   Yrjänä, Meri; Tirkkonen, Henna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Kehitysvammaisten henkilöiden aggressiivinen käyttäytyminen on merkittävä hoidollinen on-gelma. Haasteena sosiaali- ja terveysalalla koetaan kehitysvammaisen yksilön hyvinvointiin tähtäävän hoidon järjestäminen siten, että ...
  • AGRICULTURE MARKETING: A SUSTAINABLE APPROACH FOR AGRICULTURE COOPERATIVES IN THE FAR WESTERN REGION OF NEPAL 

   Nepal, Anup (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Nepal is a developing country with the resources and prospects to flourish in the agricultural sector. Agriculture contributes the largest share of the GDP in Nepal. The effective production and marketing of agricultural ...
  • Agroekologisten symbioosien mahdollisuudet Pohjois-Karjalassa 

   Kaskiluoto, Liisa; Tuunainen, Katariina (2020)
   Energia- ja ravinneomavaraisuus luo maatilayrittäjille turvaa harjoittamaansa toimintaan. Hyvinkään Palopuron agroekologisessa symbioosissa läheltä kerätyt biokaasulaitoksen raaka-aineet tuottavat rikkaan mädätysjäännöksen ...
  • Agrologi (AMK) maatalousyrittäjänä : - Kyselytutkimus yrittäjyydestä ja kouluttautumistarpeista 

   Ruuska, Antti; Huhtilainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin ammattikorkeakouluista valmistuneiden agrologien maatalousyrittäjyyttä ja kartoitettiin heidän lisäkoulutustarpeitaan kyselytutkimuksen avulla. Kyselylinkki lähetettiin sähköpostilla ja se ...
  • AHDAS LONKKA -OIREYHTYMÄ JA LONKAN LABRUM-VAURIOT - Potilasopas lonkan tähystysleikkauksesta kuntoutumiseen 

   Louhisuo, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Lonkan tähystysleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain 400-500 potilaalle, joista 25-30 potilasta leikataan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Leikkauksen indikaationa ovat tyypillisimmin femoroacetabulaarinen impingement ...