- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • B2B CONTENT MARKETING. CASE: ARBONAUT 

   Smirnova, Daria (2019)
   Content marketing has an impact on every digital strategy through influencing conversion, building brand authority, encouraging trust and connection with target audience. In fact, it is a long-term strategy that makes a ...
  • B2B SaaS -ohjelmistotuotteen tuotteistaminen ja kaupallistaminen 

   Nevalainen, Jesse (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkoituksena selvittää yrityksille tarjottavien SaaS (Soft-ware-as-a-Service) -ohjelmistotuotteiden tuotteistamista, kaupallistamista sekä toimialalla käytet-tyjä tunnuslukuja ja ...
  • B2B-Marketing Strategy For the Swedish Museum Sector : A Case Study of a Finnish Software Start-up Company 

   Kaukotie, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   The main purpose of this case study is to develop a functional primary marketing plan for a Finnish start-up software company looking to penetrate the Swedish museum sector. The case company has no prior marketing plan or ...
  • B2B-myynnin käynnistäminen – Case Kone-Jönnit Oy 

   Kinnunen, Konsta (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli toimia B2B-myynnin käynnistämisoppaana toimeksiantajalle. Kone-Jönnit Oy on tällä hetkellä keskittynyt enemmän B2C-myyntiin, mutta kiinnostus ja halukkuus kohti B2B-myyntiä on selkeää. Tämä ...
  • B2B-Telemarketing Model for an International IT-Company 

   Korhonen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   This project aims at developing a functional and practical business-to-business (B2B) telemarketing model for the case company and exploring the state of B2B telemarketing as a direct marketing channel. The current state ...
  • BACKUP AND DISASTER RECOVERY IN WINDOWS ENVIRONMENT 

   Latva-Nirva, Lassi (2019)
   The primary goal of this thesis was to research, test and compare Windows Backup Role and Veeam Backup Agent. This thesis gives the reader a general idea of what type of backups there are and how different kind of solutions ...
  • BACnet integraatio Fidelix kiinteistöautomaatioon 

   Lukkarinen, Jere (2020)
   Tässä opinnäytetyössä annetaan Fidelix Oy:n työntekijöille työohjeita, joiden avulla Dali-valaistuksenohjausjärjestelmä ja SyxthSense huonesäätimet saadaan liittettyä kiinteistöautomaatiojärjestelmään BACnet-väylän kautta. ...
  • Balanced Scorecard - case: Maansiirto Karvinen Oy 

   Tolvanen, Joonas (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda maansiirtoalan yritykselle Balanced Scorecard -mittaristo. Tavoitteena oli luoda yritykselle liiketoimintaa ja strategiaa tukevat mittarit, jotka perustuvat Balanced Scorecardin ennalta ...
  • BALER TWINE AND NET WRAP EXPORT POSSIBILITIES ON THE RUSSIAN MARKET 

   Tuhkanen, Valeri (2019)
   The core of this Bachelor's thesis report is the export possibilities of baler twine and net wrap on the Russian market. The basic idea is to look for new opportunities and ideas for exporting agricultural products to ...
  • Balladikierros Pohjois-Karjalan museossa 

   Nuutinen, Niiki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Balladikierros Pohjois-Karjalan museossa kuvaa lauletun museokierroksen syntyprosessia säveltäjän näkökulmasta. Työ tehtiin toimeksiantona Pohjois-Karjalan museolle, ja raportissa pyritään vastaamaan museota kiinnostaneisiin ...
  • Basic Body Awareness Therapy: fysioterapeuttien kokemuksia BBAT I -koulutuksesta 

   Paronen, Lotta; Rantakömi, Nita (2023)
   Basic Body Awareness Therapy (BBAT) on psykofyysisen fysioterapian lähestymistapa, jonka tarkoituksena on edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä kokonaisvaltaisesti. Voimavaralähtöisessä menetelmässä korostuvat ...
  • Betocrete C36:n vaikutus betonin lujuuteen 

   Nieminen, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin betonin lisäaineen nimeltä Betocrete C36 vaikutusta betonin lujuuskehitykseen. Työ toteutettiin Pielisen Betoni Oy:n toimeksiannosta ja kyseistä ainetta käytettiin Joensuun toriparkin ...
  • Betonielementtien huoltokirja Pielisen Betoni Oy:n toimeksiantona 

   Juvonen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda huolto- sekä luovutuskirja valmisbetonituotteille. Huoltokirja tulee luovutettavaksi tilaajalle aina tuotteiden toimituksen yhteydessä ja on tarkoitettu lisättäväksi talokansioon tai ...
  • Betonielementtirakentteisen asuinkerrostalon jatkuvan sortuman rajoittaminen 

   Veikkola, Valtteri (2019)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli betonirakenteisen asuinkerrostalon jatkuvan sortuman rajoittaminen. Opinnäytetyö jakaantui teoreettiseen ja toiminnalliseen osaan. Teoriaosassa perehdyttiin onnettomuustilanteisiin, ...
  • Betonikerrostalon julkisivun uusiminen ja lisäkerroksien rakentaminen puuelementeistä 

   Suhonen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli esitellä 1960-luvulla rakennetun kerrostalon korjausta ja lisäkerroksien rakentamista kevyillä puurunkoisilla elementeillä. Työssä käydään läpi lähiöiden korjaustarvetta ja puun ...
  • Betonikuvioinnin ja pihakiveyksen asennuksen ja kustannusten vertailu 

   Laurell, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämä työ on suunnattu niille, jotka suunnittelevat pihan tai kulkuväylän pinnoittamista kulutusta kestävällä materiaalilla. Pihojen pinnoittamiseen on nykyisin tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan ...
  • BETONILATTIOIDEN JA PINNOITETTUJEN BETONILATTIOIDEN KULUTUSKESTÄVYYDEN EROT JA KUSTANNUSTEN VERTAILU 

   Järveläinen, Vesa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin koneellisesti käsiteltyjen jälkihoidettujen ja jälkihoitamattomien sekä pinnoitettujen betonilattioiden eroja ja vertailtiin niiden kustannusten eroja. Kulutuskestävyyden koe suoritettiin ...
  • Betoniporraselementti-suunnittelutyökalu 

   Timonen, Heikki (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehostaa betoniportaiden suunnittelua ja elementin valmistuspiirustusten tekemistä. Tähän tarkoitukseen valikoitui sopivaksi ohjelmaksi Excel, josta saa siirrettyä tarvittavat tiedot ...
  • Betonirakenteiden raudoittaminen eurokoodin mukaisesti 

   Pietilä, Elli-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä työn toimeksiantajalle Insinööritoimisto Kantelinen Oy:lle eurokoodien mukainen raudoituksen yleisohje. Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelustandardeja, joita käytetään ...
  • Betonirunkoisen ja CLT-runkoisen asuinkerrostalon rungon kustannusvertailu 

   Mononen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä selvitettiin kustannuseroja betonirunkoisen ja CLT-runkoisen rakennuksen kesken. Teräsbetonirungon kustannukset ovat oikeat ja CLT-rakenteiden kustannukset teoreettiset. Opinnäytetyössä pohdittiin myös CLT:n ...