- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Dark Game Design 

   Kuusipalo, Heikki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   The subject of my thesis was a game project called Europa, which I helped put into motion during my internship at Grit Studio Ltd. My commission was to compose a world inside the game together with the designer and ...
  • DATA ENTER OY:N PEREHDYTYSPROSESSIN KEHITTÄMINEN 

   Eronen, Antti (2020)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Data Enter Oy:n perehdytyksen nykytila ja kartoit-taa perehdytykseen liittyviä mahdollisia kehityskohteita. Selvitystyön lopuksi yritykselle laadittiin kirjallinen perehdytyssuunnitelma. ...
  • Datan visualisoinnin hyödyt ja välineet pienyrityksille 

   Koffert, Outi (2022)
   Datan visuaalinen esittäminen mahdollistaa tiedon nopeamman ja helpomman havainnoimisen. Yritystoiminnasta kerätyn datan visualisoinnilla voidaan seurata yrityksen toiminnan muutoksia ja tarkastella tuotantoprosessien ...
  • Datan visualisointi web-sovelluksessa 

   Räsänen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee graafisten elementtien, erityisesti datan visualisointien toteutusta ohjelmistoyrityksen Collapick Company Oy:n kehitteillä olevaan web-sovellukseen. Työn tavoitteena oli suunnitella ja luoda ...
  • DEALERS’ SATISFACTION SURVEY ANALYSIS. CASE COMPANY X. 

   Vasiukova, Elizaveta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The topic of the thesis research is dealer’s satisfaction survey analysis. The main goal of the research is to find flaws in the Company’s X performance and identify factors causing dealers’ dissatisfaction. Using dealership ...
  • Deepfake-ilmiön käsitteleminen mediakasvatusvideolla 

   Jutila, Joonas (2022)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään deepfake-ilmiötä eli median syväväärennöksiä misinformaatioon ja disinformaatioon liittyvänä ilmiönä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jolla edistetään kriittistä medialukutaitoa auttamalla ...
  • Dekompressiotaudin ja sukellusonnettomuuksien ensihoito : Opas pelastuslaitokselle 

   Palviainen, Petteri; Mehtonen, Lassi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on dekompressiotaudin ja sukellusonnettomuuksien ensihoito. Dekompressiotauti on toiselta nimeltään sukeltajantauti. Kyseessä on sairaus, joka aiheutuu sukeltajaa ympäröivän paineen nopeasta ...
  • Dementoituvan vanhuksen kuntouttava hoitotyö : Kuntouttavan hoitotyön kehittäminen Hoitokoti Aukustissa 

   Jormanainen, Tuija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli kuntouttavan hoitotyön kehittäminen dementoituvien vanhusten hoidossa Hoitokoti Aukustissa. Työn tarkoituksena oli toimintatutkimuksen keinoin selvittää, mitä kuntouttava hoitotyö on ...
  • Design management yrityksessä Design Ilme 

   Kamppuri, Katariina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössäni perehdyn design managementiin ja tätä apuna käyttäen tutustun oman yritykseni Design Ilmeen identiteettiin sen profilointiin. Toiminnallisen työn tuloksena syntyy hallittu yrityskuva Design Ilmeelle. Aluksi ...
  • Designing a Board Game for Children to Enhance Well-Being and Train Social Skills 

   Olykaynen, Darya (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The thesis describes the process of designing an educational board game for school children that enhances well-being and trains social skills. The report includes a literature review on the topic and a description of the ...
  • DESIGNING A STAND FOR LAUNCHING A PRODUCT TO AN INTERNATIONAL MARKET 

   Kaasinen, Krista (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Companies have a need to differentiate from competitors. The more competitors, the harder it is to be original. Having an attractive product alone is not enough for customers. Today, product qualities require functionality ...
  • Designing and Developing North Karelia University of Applied Science's Virtual Services Based on User Research and Testing 

   Kuittinen, Bailey (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2007)
   This thesis was about designing and developing an improved solution for the numerous virtual services North Karelia University of Applied Sciences employs, such as email, schedules, and course material. These services were ...
  • Destinaatio-organisaation vastuullisuusviestintä kansainvälisille kohderyhmille - Case: VisitKarelia 

   Hämäläinen, Siiri (2021)
   Opinnäytetyön aiheena on destinaatio-organisaation vastuullisuusviestintä kansainvälisille kohderyhmille ja se toteutettiin toimeksiantona VisitKarelia Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka VisitKarelian ...
  • Developing A Marketing Recruitment Strategy For International Business 

   Tran, Ha (2021)
   Over the last 20 years, recruiting strategies have changed considerably due to the expansion of technology and the Internet. Human resources are also contemplated as the core competitive factor of businesses. This research ...
  • Developing Competitive Intelligence in International Business 

   Kettunen, Juuso (2021)
   The thesis provides theoretical and practical insights into how competitive intelligence is applied in businesses and how such a process can be developed. A practical approach is implemented for a case company that has ...
  • Developing Electronic Governance Services with Intalio|Create 

   Räty, Arttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The purpose of this thesis was to evaluate cloud-based software development platform called Intalio|Create by the request of Arcusys Oy. The aim was to determine which features are important in the development of electronic ...
  • Developing Role Description System into a Part of Work Organization Management Tools 

   Lappalainen, Laura (2019)
   The aim of this thesis was to develop role description system which works as a tool for work organization as well as a part of organization’s performance and talent management operations. Role description system facilitates ...
  • Developing unique illustration style by illustrating a poem book 

   Ulyanenko, Polina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The main purpose of this thesis is to create a unique and recognizable illustration style. To perform this task a poem book, November, written by Andrey Solodov, was illustrated. It was not a client work, and the book was ...
  • The development and testing of an employee engagement survey for use within Finnish Organisations 

   Wolf, Duncan (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   This study was conducted in order to test and implement an employee engagement survey for use within Finnish organisations. The survey was based upon a number of studies and employee engagement models, and took into ...
  • Development of an after sales centre 

   Fobugwe, Stanley Chi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   This study is based on a commissioned research for KESLA OYJ. KESLA is a forest machine manufacturer that markets its products in about 30 countries around the world. KESLA currently offers customer service in Kesälahti ...