- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1100-1119 / 7365

  • Facebook Pohjois-Karjalan ammattiopistojen opiskelijahankinnassa 

   Utriainen, Sirpa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, millaisia mahdollisuuksia Facebook tarjoa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän ammattiopistojen opiskelijahankintaan. Tutkimusongelman ratkaisua haettiin apukysymyksillä, miksi ...
  • Facebook-markkinoinnin tunnettuus Iisveden Metsä Oy:n raaka-aineen hankinnassa 

   Vehviläinen, Jouni (2023)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Iisveden Metsä Oy:n Facebook-markkinointia yhtiön tunnettuuden osalta puunmyyjien keskuudessa. Tutkimus rajattiin Facebook-markkinointiin sosiaalisen median kanavista. Markkinointia on suoritettu ...
  • Fanituotekysely Joensuun Kiekko-Pojille 

   Aulaskari, Toni; Metsänoro, Niko (2022)
   Opinnäytetyön aiheena on fanituotekysely Joensuun Kiekko-Pojille. Kyselyssä selvitettiin Kiekko-Poikien kannattajien mielipiteitä seuran fanituotteista ja myynnin toimivuudesta. Palautteen avulla kehitetään ja kasvatetaan ...
  • Fantasy book illustration and design 

   Furjan, Ana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis considers illustrating the fantasy book, The Story of a Past Future, written by the author. The goals were to make illustrations for the book and a map of the world in which the story is happening as well as ...
  • FANUC-ROBOTIN INTEGROINTI KONETEKNIIKAN OPETUKSEEN 

   Rytkö, Jani (2021)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Fanuc-robotin integrointi Karelian konetekniikan ope-tukseen. Tavoitteena oli luoda helposti ymmärrettävä ohjekirja, jonka sisältönä on oh-jelman teko suoritettaessa kämmenlaiteohjelmointia. ...
  • FasciaMethod®-harjoittelun vaikutukset pesäpalloilijan hamstring-lihasten liikkuvuuteen ja palpaatioherkkyyteen 

   Saksa, Janne; Myyryläinen, Juhani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus miesten pääsarjatason pesäpalloilijoista, joilla on taustalla hamstring-lihasten revähdys tai repeämä. Tutkimuksessa havainnoitiin, miten FasciaMethod®- harjoittelukonsepti vaikuttaa ...
  • Fashion industry and consumer behaviour in Saint Petersburg : Case study on Finnish bag company Borneo Colours 

   Ylönen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The aim of the thesis is to clarify Russian women’s attitudes towards the bags and purses of Borneo Colours and to find out if Saint Petersburg is a potential market area for the products. Concurrently, the thesis aims to ...
  • Faskiamanipulaation vaikutukset liikkuvuuteen ja kipuun kantapääkipuisilla lapsilla ja nuorilla 

   Juvonen, Riku; Åhman, Jesse (2023)
   Tutkimustieto faskian ominaisuuksista ja sen vaikutuksesta ihmiskehon toimintaan on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Kantaluun apofysiitti, eli Severin tauti on Osgood-Schlatterin jälkeen yleisin rasitusvamma ...
  • Faskiamanipulaation vaikutus kantapääkipuisen kasvuikäisen kävelyn parametreihin 

   Kaartti, Samuel; Haataja, Sini (2023)
   Viimeisten vuosikymmenten aikana faskioiden anatomiaa ja fysiologiaa ihmiskehossa on alettu tutkimaan tarkemmin. Tutkimusten avulla on saatu lisätietoa faskioiden vaikutuksista kehon toimintaan. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Faskiamanipulaation® vaikutukset hemiplegisen CP-vammaisen lapsen kävelyyn: case-tutkimus välittömistä vaikutuksista alaraajojen nivelliikkuvuuksiin ja kävelyn parametreihin 

   Kärkkäinen, Tanja; Pussinen, Jonna; Mutanen, Anne (2023)
   Kävely on ihmiselle luonnollinen tapa liikkua ja tärkeä osa toimintakykyä. CP-vammalla on usein vaikutusta henkilön toimintakykyyn, ja kuntoutuksen pääpaino onkin edistää itsenäistä arjessa selviämistä sekä osallisuutta. ...
  • Faskiarullatelineen suunnittelu 

   Korpela, Samuel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella hieronta- eli ”faskiarullalle” teline, jonka avulla rullaa pystyttäisiin käyttämään monipuolisemmin kehon lihasten ja nivelien rentouttamisessa. Tuotekehitysmalliksi ...
  • FD-ovensulkimien testausvaiheen kehittäminen 

   Hassinen, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää FD-ovensulkimen testausvaihetta. Lisäksi työssä oli tarkoitus tutkia FD-ovensulkimien valmistussolussa syntyvää laatuhukkaa ja solun er-gonomiaa sekä kehittää niihin parannusehdotuksia. ...
  • Feasibility Study of Energy Price Dependent Consumption in Nordic Countries 

   Born, Roman (2024)
   This thesis investigates the feasibility of shifting household energy consumption in response to real-time pricing in Nordic countries, with a focus on Finland. Utilizing data from Nord Pool for electricity prices, household ...
  • FEM-analyysi TB-kerrostalon jäykistyslaskennassa 

   Hult, Antti (2021)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan TB-kerrostalon jäykistystä FEM-laskennassa ja käsinlaskennassa. Tarkasteltavat FEM-laskentaohjelmat ovat FEM-Design 3D-structure- ja Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022 ...
  • Female Entrepreneurship in Finland and Bangladesh 

   Islam, Sohana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Female entrepreneurship plays a vital role in economic growth. In this study two countries with different social norms and economic situations are compared to describe the opportunities and challenges dealt with by female ...
  • Fennec Vintage: uuden yrityksen liiketoimintasuunnitelma 

   Laatikainen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli liiketoimintasuunnitelman laatiminen perustettavalle vintageliikkeelle. Opinnäytetyön toimeksiantaja on yksityishenkilö, jonka toiveiden ja ideoiden pohjalta liiketoimintasuunnitelma laadittiin. ...
  • Festo FMS:n käyttöohjeen luominen 

   Nevalainen, Niko; Tuppurainen, Niko (2021)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda Riverian tiloissa olevalle FMS-solulle käyttöohjeet opettajien ja opiskelijoiden käytettäväksi. Lopullisen käyttöohjeen tavoitteena oli olla mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen ...
  • Fibromyalgia -Opaslehtinen fibromyalgiaan sairastuneelle 

   Kämäräinen, Suvi; Lemmetyinen, Matleena (2020)
   Fibromyalgia on krooninen kipu-uupumusoireyhtymä. Fibromyalgiassa kipuratojen poikkeava toiminta aiheuttaa alentunutta kipukynnystä. Oireet ovat usein epämääräisiä, kuitenkin suurimmalta osalta sairastuneista voidaan löytää ...
  • Finanssialan palvelut ja asiakaspalvelutyö 

   Ikonen, Teemu (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä Finanssialan palveluita ja siihen liittyvää asiakaspalvelua. Opinnäytetyössäni kävin läpi pankin työympäristöä ja keskeisiä työtehtäviä, joita päivittäispalveluissa tehdään. ...
  • Finnish market research and analysis for "NATECO IMPEX" Company: subtitle of thesis 

   Abdurakhmonov, Abbosjon (2023)
   This thesis offers a comprehensive research and analysis of the Finnish dried fruit market, focusing on its current state and trends. The main objective of this thesis is to study and analyze the Finnish dried fruit market ...