- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Gaining value out of data - Smart City 

   Durant, Cédric; De Langhe, Florian (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis is commissioned by Process Genius. Riku Saarenheimo was our mentor from the company and Petri Laitinen was our tutor from KARELIA. Process Genius visualizes industrial process plants for organizations. The ...
  • GAITRITE-LAITTEEN KÄYTTÖ AVH-POTILAAN KÄVELYN ANALYYSISSÄ 

   Häkkinen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä analsyoitiin aivoverenkiertohäiriöpotilaan (avh) kävelyä Gaitrite-kävelynanalyysilaitteella. Työn tarkoitus oli tutustua Gaitrite-laitteeseen ja arvioida sen käytettävyyttä avh-potilaan kävelynanalyysissä. ...
  • GAS-menetelmän käyttöönoton kokeilu Honkalampi-keskuksessa 

   Puhakka, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kuinka GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling) soveltuu käytettäväksi kehitysvammaisten kuntoutuksessa Honkalampi-keskuksessa, ja tuoko sen käyttö lisäarvoa kuntoutukseen. GAS on ...
  • Gastroenterologisen syöpäpotilaan tuen tarpeet: Opaslehtinen vatsaelinkirurgiselle syöpäpotilaalle 

   Kärki, Jenni; Silvonen, Krista (2019)
   Gastroenterologisten syöpien esiintyvyys on kasvussa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Gastroenterologisten syöpäpotilaiden hoitoprosessiin osallistuu monia eri hoitotahoja. Syöpäpotilaiden tuen tarpeet muodostuvat ...
  • GDPR Pienyrittäjän näkökulmasta 

   Hirvonen, Iiro (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen sekä selvittää, millaisia velvoitteita se tuo pienyrittäjille. Tutkimus tehtiin Karelia-ammattikorkeakoulun toimeksiannosta. Työ toteutettiin ...
  • GDPR-tietosuojastrategian johtaminen SAP-organisaatiossa 

   Mononen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Yleinen tietosuojadirektiivi (GDPR) on uusi EU:n lainsäädäntö, joka tarjoaa kansalaisille paremman suojan ja valvonnan henkilötietoihinsa. Siinä säädetään, että EU:n sisällä yritykset voivat kerätä, tallentaa ja siirtää ...
  • GENMARK ROBOT AUTOMATION 

   Shoja Jamalabad, Moharram (2020)
   Integrated circuits are produced from wafers of semiconductor material. The industry requires precise, clean fabrication process. In any nanoscience industry, most of the fabrication process is performed in a cleanroom ...
  • Geoenergian hyödyntäminen ilmanvaihdon esilämmitykseen ja -jäähdytykseen 

   Kirvesniemi, Pyry; Kultanen, Joni (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia geoenergian käyttöä ilmanvaihdon esilämmitykseen ja -jäähdytykseen. Työn tavoitteena oli selvittää, miten maahan varastoitunutta energiaa voidaan hyödyntää ilmanvaihtokoneen esilämmitykseen ...
  • Geriatrisen kuntoutujan postoperatiivinen lääkkeetön kivunhoito 

   Kanoeva, Liudmila (2022)
   Lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät ovat hoidon perusta. Iäkkään potilaan leikkauksen jälkeisen kivunhoidon haasteina ovat delirium, gerastenia ja monilääkitys. Lääkkeettömien kivunhoidon menetelmien käyttö voi vähentää ...
  • GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN HAASTEET – Verkko-oppitunti Karelia-am- mattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Koponen, Veera; Honkanen, Janette; Ilvonen, Peppi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Gerontologisen hoitotyön haasteet ovat hyvin vähän opetettu teema hoitotyön koulutuksessa. Kuitenkin suurien ikäluokkien vanhenemisen vuoksi koulutusta tarvitaan. Koulutuksen avulla opiskelijat tietävät, millaisia haasteita ...
  • Gerontologisen hoitotyön harjoittelu Isossa-Britanniassa : Valmistava verkkokurssi vaihtoon lähtijöille 

   Sorsa, Sanna; Regonen, Olga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Maailmanlaajuisesti väestö ikääntyy nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Hoitotyön ammattilaiset kohtaavat siis lähes poikkeuksetta ikääntyneitä ihmisiä. Myös gerontologinen hoitotyö kansainvälistyy. Tulet kohtaamaan ...
  • Globaalien tuotekehitysprojektien sisäisen raportoinnin ja kommunikaation kehityssuunnitelma 

   Lappi, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää kansainväliseen AGCO-konserniin kuuluvan Valtra Oy Ab:n tuotekehitysyksikön johtamien globaalien tuotekehitysprojektien sisäistä raportointia. Viime vuosien aikana AGCO-konsernin ...
  • GNSS-laitetesti Suomen metsäkeskukselle 

   Piironen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Suomen metsäkeskus kerää ja ylläpitää metsävaratietoa Suomen metsistä. Suurin osa metsävaratiedosta kerätään kaukokartoitusmenetelmillä. Laserkeilauksella tuotetun datan tulkinta edellyttää puustotulkintaa tarkasti ...
  • Gnutti-työstökeskuksen käyttäjäkunnossapidon parantaminen : käyttäjäkunnossapito-ohjeiden kehittäminen ja käyttäjäkunnossapidon jalkautus 

   Ignatius, Sini (2022)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa alumiinisia ovensuljinrunkoja koneistavan Gnutti-työstökeskuksen käyttäjäkunnossapitoa. Tehtävänä oli laatia aikataulutetut käyttäjäkunnossapito-ohjeet, jalkauttaa ...
  • Gobelin as part of furniture 

   Gigolashvili, Georgy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   The topic of the paper is connected to the revival of tapestry, or gobelin, which is one of the well- known hand weaving techniques with a long history. The depiction of different happenings in human formation used throughout ...
  • Graafinen ilme Capoeira Nórdica ry:lle 

   Kananen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään uuden visuaalisen ilmeen suunnittelemista ja toteuttamista pienelle urheiluseuralle. Työn tavoitteena oli luoda visuaalinen ilme, joka kuvastaa Capoeira Nórdica ry:n toimintaa capoeiran ...
  • Graafinen ohjeisto ja toteutus sosiaalisen median kanaviin Red Carpet -festivaalille 

   Keski-Kastari, Karoliina (2020)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa graafinen ohjeisto Hyvinkäällä järjestettävälle Red Carpet -festivaalille. Ohjeiston tarkoituksena on toimia työkaluna organisaation sisäisessä ja ulkoisessa ...
  • Graafinen suunnittelu ja teeman toteutus Liferay verkko-oppimisympäristölle 

   Kähärä, Kata (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli Liferay-pohjaisen verkko-oppimisympäristön käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu sekä toteutus. Työn toimeksiantajana toimi tietotekniikan palveluyritys Arcusys Oy, joka on perehtynyt avoimen ...
  • Graafisen ilmeen luominen media-alan mikroyritykselle 

   Alho, Erkki (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda graafinen ilme toimintaansa aloittavalle media-alan mikroyritykselle. Tässä opinnäytetyössä graafisen ilmeen suunnitteluprosessiin kuuluivat yrityksen logon ja liikemerkin rakentaminen ...
  • Graafisen ilmeen soveltaminen asiakaskohtaamisissa 

   Oinonen, Pietu; Kansala, Rosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee palvelumuotoilua ja sen tietopohjan hyödyntämistä graafisessa suunnittelussa. Tavoitteena oli toteuttaa asiakaslähtöistä ja ilmeen mukaista graafista materiaalia teollisen alan yritykselle. Suunnittelu ...