- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1024-1043 / 6348

  • H&B home Oy:n mainonnan vaikutukset asiakkaiden ostohaluun ja toimintaan 

   Tanskanen, Marika (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli asiakaskysely H&B home Oy:n kanta-asiakkaille yrityksen mainonnasta. Kyselyllä selvitettiin, miten yrityksen mainonta vaikuttaa asiakkaiden ostohaluun ja toimintaan sekä kysyttiin mahdollisia ...
  • Haasteena laadukkaat virtsanäytteet : Ohjekansio ja koulutustilaisuus virtsanäytteistä Juuan kotihoidolle 

   Tuononen, Tiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Virtsanäytteiden avulla voidaan tutkia kattavasti virtsanerityselimistön toimintaa, elimistön aineenvaihduntaa, selvittää virtsateiden pahanlaatuisia solumuutoksia ja diagnosoida virtsateiden bakteeri-infektioita. ...
  • HAASTEET RAVINTOLAN ESIMIESTYÖSSÄ 

   Salmela, Eerik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään ravintola-alalla esimiehenä toimimiseen keskeisimmin vaikuttavia asioita, kuten liiketoimintaan liittyviä lakeja ja toimintatapoja. Lisäksi käsitystä ravintolatoiminnasta vahvistavat ...
  • Haavadreenin käyttö, hoito ja poisto: opas hoitotyön opiskelijoille 

   Turunen, Katja (2022)
   Haavadreeniä käytetään nykyisin entistä harvemmin, ja sen käytön tuleekin olla perusteltua. Parhaimmillaan haavadreeni edistää leikkaushaavan paranemista ja ehkäisee leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita, mutta se on aina ...
  • Haavakivun hoito osana haavan mekaanista puhdistusta 

   Niskala, Joonas; Oinonen, Kati (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Haavan mekaaninen puhdistaminen on tärkeä osa haavan paikallishoitoa. Riittävällä haavakivun hoidolla edistetään haavan mekaanisen puhdistuksen onnistumista ja näin myös nopeutetaan haavan paranemista. Haavakivun hoidossa ...
  • HAAVAN MEKAANINEN PUHDISTUS : täydennyskoulutus kotihoidon henkilöstölle 

   Karjalainen, Aino (2021)
   Haavan mekaaninen puhdistaminen on keskeinen haavanhoitoon kuuluva toimenpide, jolla pyritään paranemisen edistämiseen. Haavan syntymiselle altistavien sairauksien lisääntyessä ja väestön ikääntymisen seurauksena, hoitoa ...
  • Haavan sulkeminen kudosliimalla : Opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Brovnov, Veronika; Klemetti, Virpi; Lifflander, Jenna (2019)
   Akuutit, traumaattiset haavat ovat yleisin syy hakeutua päivystykseen. Haavan sulkemisella pyritään edistämään ja nopeuttamaan sen parantumista, ehkäisemään infektoitumista ja saavuttamaan kaunis lopputulos. Oleellista ...
  • HAAVANHOITO ALIPAINEIMULAITTEELLA : Opetusvideo hoitohenkilökunnalle 

   Koffert, Saara; Sivonen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Onnistuneen haavanhoidon edellytyksenä on tärkeää arvioida potilaan kokonaistilanne, oleelliset sairaudet haavan kannalta sekä niiden hoito. Alipaineimuhoitoa toteuttaessa sairaanhoitajalla tulee olla osaamista haavanhoidosta ...
  • Haavanhoito kehitysvammatyössä : Koulutus haavanhoidosta Attendo Noljakan palvelukodin henkilöstölle 

   Pakkanen, Eeva; Koistinen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tulevaisuudessa entistä suuremman haasteen terveydenhuollolle aiheuttaa haavojen jatkuva lisääntyminen. Lisää resursseja niin määrällisesti, kuin laadullisesti tullaan tarvitsemaan haavanhoidossa. Kehitysvammaisten ...
  • Haavanhoitoa hoitokodille 

   Kallinen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Haavanhoito on keskeinen osa potilaiden tai asiakkaiden hoitoa niin julkisissa kuin yksityisissä terveydenhuollon organisaatioissa. Haavat vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja aiheuttavat kustannuksia niin yksilö- kuin ...
  • Haavoittuvuustestaus ympäristön luominen ja järjestelmään murtautuminen Kali Linuxin avulla 

   Lukkarila, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa virtuaaliympäristö haavoittuvuustestausta varten. Tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voidaan testata ja harjoitella tietoturvan haavoittuvuutta, antaa käsitys siitä ...
  • Haavoittuvuustestausjärjestelmät 

   Hiltunen, Teemu; Suikkari, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyöksemme toteutimme haavoittuvuustestaus ohjelmistojen tutkimuksen ja yksinkertaisen toteutuksen koulun virtuaalipalvelinympäristössä, sekä siihen liittyvien ohjelmistojen vertailun. Työn kirjallisessa osuudessa ...
  • HACCP-JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO JOUSTOPAKKAUSMATERIAALIVALMISTAJALLA, CASE: AMCOR FLEXIBLES LIEKSA 

   Korpelainen, Anton (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet (HACCP) on elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka kuuluu yrityksen riskihallintaprosesseihin. Järjestelmä käsittelee elintarviketurvallisuutta riskianalyysin ja ...
  • Hacking Detection in Unreal Engine 4 

   Telimaa, Elmeri (2021)
   Tämän opinnäytetön tavoitteena on löytää Unreal Engine 4-pelimoottoriin integroitu työkalu, jonka avulla voidaan havaita ja estää huijaamista. Menetelmän tulisi olla nopea ottaa käyttöön projektissa. Tähän tavoitteeseen ...
  • Hahmosuunnittelu animaatiota varten 

   Pirinen, Roosa (2023)
   Opinnäytetyön tavoitteena on luoda asiakkaan toiveiden mukaisesti kolme valmista hahmosuunnitelmaa lastenanimaatiota varten. Tavoitteena on kerätä tietoa hahmosuunnitteluprosessista sekä visuaalisesta suunnittelusta ennen ...
  • Haja-asutusalueen jätteenkeräyksen tehostaminen 

   Martikainen, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee haja-asutusalueen jätteenkeräyksen tehostamista. Työn tavoitteena oli löytää toimeksiantaja Puhas Oy:n toiminta-alueelle vaihtoehtoinen ja kustannustehokkaampi jätteen erilliskeräysjärjestelmä. ...
  • HAJAUTETUN ENERGIATUOTANNON HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDESSA 

   Karhinen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu hajautetun energiatuotannon hyödyntämisen mahdollisuuksia sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökulmasta. Työn lähtökohtana oli se, kuinka pystytään yhdistämään lisääntyvä pienimuotoinen ...
  • Hajautetusta lähisuhde- ja perheväkivaltatyöstä kohti koordinoitua moniammatillista verkostotyötä Joensuussa tehtävän lähisuhde- ja perheväkivaltatyön laadun parantamiseksi 

   Kinnunen, Miia-Maria; Puhakka, Pihla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän laadullisen opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Joensuussa tehtävän lähisuhde- ja perheväkivaltatyön tilannetta. Saimme tutkimusidean toimeksiantona Joensuun kaupungin sosiaalipalveluiden lastensuojelun yksiköltä. ...
  • Haketerminaalin investointilaskelma, case MJ-Forest 

   Kosunen, Sippo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, onko MJ-Forestin suunnittelema haketerminaali taloudellisesti kannattava investointi. Haketerminaalin rakentaminen kehittää yrityksen liiketoiminta ja taloudelliset tuotot voivat nousta, ...
  • Hakettimen tärinämittaus 

   Nyman, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia keho- ja käsitärinää Kesla Oyj:n valmistamalle autohak-kurille. Mittaaminen suoritettiin Keslan valmistamalle autohakkurille. Saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään eri koneryhmien ...