- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • H&B home Oy:n mainonnan vaikutukset asiakkaiden ostohaluun ja toimintaan 

   Tanskanen, Marika (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli asiakaskysely H&B home Oy:n kanta-asiakkaille yrityksen mainonnasta. Kyselyllä selvitettiin, miten yrityksen mainonta vaikuttaa asiakkaiden ostohaluun ja toimintaan sekä kysyttiin mahdollisia ...
  • Haasteena laadukkaat virtsanäytteet : Ohjekansio ja koulutustilaisuus virtsanäytteistä Juuan kotihoidolle 

   Tuononen, Tiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Virtsanäytteiden avulla voidaan tutkia kattavasti virtsanerityselimistön toimintaa, elimistön aineenvaihduntaa, selvittää virtsateiden pahanlaatuisia solumuutoksia ja diagnosoida virtsateiden bakteeri-infektioita. ...
  • HAASTEET RAVINTOLAN ESIMIESTYÖSSÄ 

   Salmela, Eerik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään ravintola-alalla esimiehenä toimimiseen keskeisimmin vaikuttavia asioita, kuten liiketoimintaan liittyviä lakeja ja toimintatapoja. Lisäksi käsitystä ravintolatoiminnasta vahvistavat ...
  • Haavakivun hoito osana haavan mekaanista puhdistusta 

   Niskala, Joonas; Oinonen, Kati (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Haavan mekaaninen puhdistaminen on tärkeä osa haavan paikallishoitoa. Riittävällä haavakivun hoidolla edistetään haavan mekaanisen puhdistuksen onnistumista ja näin myös nopeutetaan haavan paranemista. Haavakivun hoidossa ...
  • HAAVAN MEKAANINEN PUHDISTUS : täydennyskoulutus kotihoidon henkilöstölle 

   Karjalainen, Aino (2021)
   Haavan mekaaninen puhdistaminen on keskeinen haavanhoitoon kuuluva toimenpide, jolla pyritään paranemisen edistämiseen. Haavan syntymiselle altistavien sairauksien lisääntyessä ja väestön ikääntymisen seurauksena, hoitoa ...
  • Haavan sulkeminen kudosliimalla : Opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Brovnov, Veronika; Klemetti, Virpi; Lifflander, Jenna (2019)
   Akuutit, traumaattiset haavat ovat yleisin syy hakeutua päivystykseen. Haavan sulkemisella pyritään edistämään ja nopeuttamaan sen parantumista, ehkäisemään infektoitumista ja saavuttamaan kaunis lopputulos. Oleellista ...
  • HAAVANHOITO ALIPAINEIMULAITTEELLA : Opetusvideo hoitohenkilökunnalle 

   Koffert, Saara; Sivonen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Onnistuneen haavanhoidon edellytyksenä on tärkeää arvioida potilaan kokonaistilanne, oleelliset sairaudet haavan kannalta sekä niiden hoito. Alipaineimuhoitoa toteuttaessa sairaanhoitajalla tulee olla osaamista haavanhoidosta ...
  • Haavanhoito kehitysvammatyössä : Koulutus haavanhoidosta Attendo Noljakan palvelukodin henkilöstölle 

   Pakkanen, Eeva; Koistinen, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tulevaisuudessa entistä suuremman haasteen terveydenhuollolle aiheuttaa haavojen jatkuva lisääntyminen. Lisää resursseja niin määrällisesti, kuin laadullisesti tullaan tarvitsemaan haavanhoidossa. Kehitysvammaisten ...
  • Haavanhoitoa hoitokodille 

   Kallinen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Haavanhoito on keskeinen osa potilaiden tai asiakkaiden hoitoa niin julkisissa kuin yksityisissä terveydenhuollon organisaatioissa. Haavat vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja aiheuttavat kustannuksia niin yksilö- kuin ...
  • Haavoittuvuustestaus ympäristön luominen ja järjestelmään murtautuminen Kali Linuxin avulla 

   Lukkarila, Samuli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena on rakentaa virtuaaliympäristö haavoittuvuustestausta varten. Tarkoituksena on luoda turvallinen ympäristö, jossa voidaan testata ja harjoitella tietoturvan haavoittuvuutta, antaa käsitys siitä ...
  • Haavoittuvuustestausjärjestelmät 

   Hiltunen, Teemu; Suikkari, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyöksemme toteutimme haavoittuvuustestaus ohjelmistojen tutkimuksen ja yksinkertaisen toteutuksen koulun virtuaalipalvelinympäristössä, sekä siihen liittyvien ohjelmistojen vertailun. Työn kirjallisessa osuudessa ...
  • HACCP-JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA KÄYTTÖÖNOTTO JOUSTOPAKKAUSMATERIAALIVALMISTAJALLA, CASE: AMCOR FLEXIBLES LIEKSA 

   Korpelainen, Anton (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vaarojen arviointi ja kriittiset hallintapisteet (HACCP) on elintarviketurvallisuusjärjestelmä, joka kuuluu yrityksen riskihallintaprosesseihin. Järjestelmä käsittelee elintarviketurvallisuutta riskianalyysin ja ...
  • Hacking Detection in Unreal Engine 4 

   Telimaa, Elmeri (2021)
   Tämän opinnäytetön tavoitteena on löytää Unreal Engine 4-pelimoottoriin integroitu työkalu, jonka avulla voidaan havaita ja estää huijaamista. Menetelmän tulisi olla nopea ottaa käyttöön projektissa. Tähän tavoitteeseen ...
  • Haja-asutusalueen jätteenkeräyksen tehostaminen 

   Martikainen, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee haja-asutusalueen jätteenkeräyksen tehostamista. Työn tavoitteena oli löytää toimeksiantaja Puhas Oy:n toiminta-alueelle vaihtoehtoinen ja kustannustehokkaampi jätteen erilliskeräysjärjestelmä. ...
  • HAJAUTETUN ENERGIATUOTANNON HYÖDYNTÄMISEN MAHDOLLISUUDET SÄHKÖNJAKELUN TOIMITUSVARMUUDESSA 

   Karhinen, Matti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä on tutkittu hajautetun energiatuotannon hyödyntämisen mahdollisuuksia sähkönjakelun toimitusvarmuuden näkökulmasta. Työn lähtökohtana oli se, kuinka pystytään yhdistämään lisääntyvä pienimuotoinen ...
  • Hajautetusta lähisuhde- ja perheväkivaltatyöstä kohti koordinoitua moniammatillista verkostotyötä Joensuussa tehtävän lähisuhde- ja perheväkivaltatyön laadun parantamiseksi 

   Kinnunen, Miia-Maria; Puhakka, Pihla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän laadullisen opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Joensuussa tehtävän lähisuhde- ja perheväkivaltatyön tilannetta. Saimme tutkimusidean toimeksiantona Joensuun kaupungin sosiaalipalveluiden lastensuojelun yksiköltä. ...
  • Haketerminaalin investointilaskelma, case MJ-Forest 

   Kosunen, Sippo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, onko MJ-Forestin suunnittelema haketerminaali taloudellisesti kannattava investointi. Haketerminaalin rakentaminen kehittää yrityksen liiketoiminta ja taloudelliset tuotot voivat nousta, ...
  • Hakettimen tärinämittaus 

   Nyman, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia keho- ja käsitärinää Kesla Oyj:n valmistamalle autohak-kurille. Mittaaminen suoritettiin Keslan valmistamalle autohakkurille. Saatuja tuloksia voidaan verrata keskenään eri koneryhmien ...
  • Hakkeen ja pelletin kannattavuusvertailu eri kokoluokissa 

   Savela, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Fossiilisten polttoaineiden väheneminen aiheuttaa muutospaineita energian ja lämmön tuottamisessa. Ilmastonmuutoksen estämisessä käytetyt keinot edistävät fossiilisista polt-toaineista luopumista. Säädökset ...
  • Hakkureiden tuottavuuden vertailu tuotettaessa kahden eri palakoon haketta 

   Salojärvi, Atte (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkittiin haketuksen tuottavuuden muutosta tuotettaessa kahta eri palakokojakauman haketta samasta raaka-aineesta. Tutkimuksessa käytettiin laikka- ja kartioruuvihakkuria. Tuottavuuden lisäksi tutkimuksessa ...