- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1585-1604 / 6348

  • “Ja niinkun mä oon monesti ihan miettinyt sitä, että mihin sitä olis joutunuk-kaan, jos ei niinku tätä palvelua olis ollu.” VANHEMPIEN KOKEMUKSIA JOENSUUN VARHAISKASVATUKSEN PERHEOHJAUKSESTA 

   Peltonen, Heli (2020)
   Varhaiskasvatuksen perheohjaus on Joensuun kaupungin tarjoamaa maksutonta ja ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen lapsiperhepalvelua. Perheohjaus toimii osana varhaiskasvatuksen palveluita. Palvelu on tarkoitettu jokaiselle ...
  • "Ja sitten vielä täällä on hirveesti lapsia ja on ahasta" : Lasten kokemuksia päiväkodin arjesta 

   Suvanto, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tuoda näkyväksi lasten kokemuksia omasta arjestaan ja hyvinvoinnistaan päiväkodissa. Samalla tutkimus pyrkii edistämään lasten osallisuutta ja osoittamaan ...
  • JA SUN ÄÄNES - ON SUN OMA : Vapaa ääni ja kokeellinen äänenkäyttö osana laulunopiskelua 

   Porna, Venla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään luonnollisen äänimateriaalin vapauttamista ja kokeellisten äänenkäyttötekniikoiden hyödyntämistä säveltämisessä sekä rytmimusiikin laulunopiske-lussa. Kyseessä on taiteellinen tutkimus, joka ...
  • JAAMA RUN -POLKUJUOKSUTAPAHTUMAN KEHITTÄMINEN 

   Virkunen, Kaisa; Pukki, Sanna-Katri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä laadimme parannusideoita melko uudelle polkujuoksutapahtumalle Jaama Runille. Toimeksiantajana oli Kontiolahden Urheilijat Ry ja työ toteutettiin heidän pyynnöstä. Aineistoa parannusideoihin saatiin ...
  • Jaettu johtajuus hoitotyössä : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

   Lampinen, Nina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Jaettu johtajuus voi olla johtajan tehtävänkuvan tai vastuiden jakamista. Toisaalta se voi olla myös yhteiseksi tekemisen prosessi. Johtaminen on kaiken kaikkiaan ihmisten välistä toimintaa, vuorovaikutusta. Se merkitsee ...
  • Jaetulle ruudulle käsikirjoittaminen 

   Vuokko, Olli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni käsittelee jaettua ruutua ja käsikirjoittamista jaetulle ruudulle. Tarkastelen jaetun ruudun kerronnallisia erityispiirteitä esimerkkielokuvien avulla ja liitän ne omiin havaintoihini käsikirjoittajana. Kirjoitin ...
  • Jalkapallon harrastaminen lapsena ja nuorena- opas juniorijalkapalloilijan terveelliseen ravitsemukseen 

   Kiiskinen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji harrastajamäärissä sekä otteluiden katsojien määrissä mitattuna. Jalkapallo on suosittu laji myös Suomessa, ja lajilla on paljon harrastajia. Jalkapallon harrastaminen aloitetaan ...
  • Jalkapallon yleisimmät vammat ja niiden ensiapu : Ensiapuopas jalkapalloilijalle sekä joukkueen taustahenkilöille 

   Muttonen, Olli-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on lisätä jalkapallojoukkueen pelaajien sekä sen taustatoimijoiden ensiaputaitoja. Tehtävänä opinnäytetyössä oli tuottaa ensiapuopas paikalliselle jalkapallojoukkueelle SC ...
  • Jalkaterän asennon vaikutukset kuormitustekijöihin ja yhden jalkateräskannerin yhtäläisyyksien vertailu kliinisiin mittausmenetelmiin 

   Kuusela, Ville; Rasi, Matias (2021)
   Jalkaterä kestää päivittäin monen kilometrien kävelyä ja tästä syntyvää kuormitusta. Jal katerään vaikuttaa monet erilaiset kuormitustekijät, jotka voivat vaikuttaa jalkaterän asen toon. Nykypäivänä jalkaterän kuormitukseen ...
  • JALKAVOIMAN VAIKUTUS KOGNITIIVISEEN TOIMINTAKYKYYN : Integroiva kirjallisuuskatsaus 

   Toropainen, Tapio (2020)
   Kognitiivisen toimintakyvyn heikkeneminen ja muistisairauden ovat yleisiä ikääntyvillä ihmisillä, kuten myös lihasvoiman väheneminen. Parantavaa lääkettä muistisairauksiin ei ole, mutta on olemassa tutkimustietoa siitä, ...
  • Jalostuspäivä Biotalouden keskuksen auditoriossa : - Aiheena lypsykarjan jalostus 

   Surakka, Minna; Ähkönen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä kerrotaan, kuinka järjestettiin tilaisuus nimeltään Jalostuspäivä. Tilaisuus järjestettiin Karelia-ammattikorkeakoululla, ja aiheena oli lypsykarjanjalostus. Suomalaisista jalostuspalveluita ...
  • Java ME:n ja WRT:n soveltuvuus GPS-sisältöpalveluun 

   Hyttinen, Tero (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee Java ME- ja WRT-ohjelmointiympäristöjen soveltuvuutta paikkatietoon sidonnaisen sisältöpalvelun toteutukseen. Opinnäytetyössä käsitellään opastuspalveluita laajennetun todellisuuden palveluiden ...
  • JAVA-SUORITUSYMPÄRISTÖN NOPEAN KEHITYKSEN SOVEL-LUSKEHYKSET 

   Vetoniemi, Jarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Nopean kehityksen sovelluskehykset herättävät kiinnostusta, koska taloudellisesti tiukkana aikana ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa halutaan tehostaa sovelluskehitystä ja mahdollistaa eri ideoiden nopea kokeileminen ...
  • ”JEE, TUNTUU KIVALTA!” : Tunnekasvatusta kuvallisin menetelmin päiväkodissa 

   Laukkanen, Aila; Heikura-Toropainen, Taru (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tunnekasvatuksen kehittäminen kuvallisin menetelmin päiväkodissa. Tuotoksena syntyi viiden kerran tunnekasvatusharjoituskokonaisuus. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus toteutettiin ...
  • JH Louhinta Oy:n markkinointisuunnitelma 

   Huikuri, Pia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aiheena ja tavoitteena oli laatia JH Louhinta Oy:lle yrityksen tarpeita vastaava markkinointisunnitelma. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ja kuvailla JH Louhinta Oy:n tämän hetkistä markkinointia ...
  • Jipon sosiaalisen median videomarkkinoinnin kehittäminen 

   Mäkikokko, Toomas; Mättö, Jani (2019)
   Opinnäytetyömme aiheena oli tutkia, miten joensuulainen jalkapalloseura Jippo voisi kehittää seuran sosiaalisen median sisältöä ja ennen kaikkea videomarkkinointia. Pienseuran haasteena ovat pienet resurssit, joita pitäisi ...
  • Jippo Futiskingi -lautapelin lanseeraus 

   Tahvanainen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä vaaditaan menestyksekkääseen uuden tuotteen lanseeraamiseen. Opinnäytetyön taustalla on loppuvuodesta 2009 toteutettu projekti, jossa työn toimeksiantaja Jippo Ry. lanseerasi uuden ...
  • JNS Korttelijuhla : Marketing materials for an event 

   Jaakkonen, Ia-Päivikki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This is a functional thesis in which marketing materials and webpages are created for the JNS Korttelijuhla event for the year 2015. JNS Korttelijuhla needed to broaden the ways of marketing the event and for that reason ...
  • Job satisfaction: four case companies operating in forestry 

   Turpeinen, Marianne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Abstract This thesis studies the job satisfaction of production employees in four forestry companies, whose names shall remain confidential. Three of the case companies are Finnish and one is Russian. The satisfaction of ...
  • Joe rock n’ trad -musiikkifestivaalin visuaalinen ilme 2013 

   Mustonen, Arttu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on visuaalisen ilmeen, logon, värimaailman sekä muotokielen ja verkkosivujen suunnitteleminen Joensuun konservatorion vuonna 2013 järjestämälle Joe rock n’ trad -musiikkitapahtumalle. Tapahtumalla ei ...