- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1712-1731 / 6348

  • KAATUMISEN EHKÄISY – Ohjelehtinen ikäihmisille 

   Hinkkanen, Nea; Turunen, Riina (2020)
   Ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti länsimaissa. Suomessa yli 65-vuotiaille sattuneista tapaturmista valtaosa on kaatumisesta tai matalalta putoamisesta johtuvia. Puuttumalla kaatumisen riskitekijöihin voidaan ehkäistä ...
  • Kaatumisten ehkäisy-perehdytysmalli Kuopion kaupungin sairaalapalveluihin 

   Maliniemi, Riitta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Sairaalaan joutuminen lisää ikäihmisen kaatumisriskiä huomattavasti. Riskitekijät sairaalaolosuhteissa poikkeavat jossain määrin kotona kaatumisvaaraan lisäävistä tekijöistä. Syynä on osittain fyysisen tilan heikkeneminen ...
  • Kaatuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi kotihoidossa - koulutus turva-auttajille 

   Pakarinen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Hoidon tarpeen arviointi on keskeinen osa hoitotyötä ja oikein tehtynä edistää potilaan kotona selviytymistä ja lyhentää mahdollista hoitopolkua. Kaatuminen ja siitä aiheutuvat vammat ovatkin yksi yleisimpiä tapaturmia ...
  • KAHDEN ERI SUHTEELLISEN KOSTEUDEN MITTAUSLAITTEISTON TUTKIMINEN BETONIN KOSTEUSMITTAUSTEN YHTEYDESSÄ 

   Huohvanainen, Harri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin viiden eri betonilaatan kuivumista kahdella eri suhteellisen kosteuden mittauslaitteella. Tehtävänä oli vertailla Simap- ja Vaisala-mittauslaitteiden antamia tuloksia toisiinsa ja siten saada ...
  • KAHDEN KODIN TARINOITA : Sadut lapsen lohduttajana vanhempien avioeron käsittelyssä 

   Kettunen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tarkastelun kohteena olivat lastenkirjallisuus ja sadut sekä niiden käyttö eroperheiden lasten tuen välineenä. Lapsille on kirjoitettu monia vanhempien eroa käsitteleviä kirjoja, joiden lukeminen tai kuuleminen ...
  • KAHDEN METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSET VUONNA 2017 

   Kumpulainen, Aleksi; Kärmeniemi, Tommi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suurin osa Suomen pinta-alasta on metsää, ja Suomessa on yli 700 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänomistajien keski-ikä on noussut nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja metsätilojen sukupolvenvaihdosten määrä ...
  • Kahden viikon ryhmämuotoisen tasapainoharjoittelun vaikutus ikääntyneiden tasapainoon 

   Koivisto, Lauri; Penttilä, Visa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kahden viikon ryhmämuotoisen tasapainoharjoittelun vaikutuksia ikääntyneille osastokuntoutujille. Tutkimus toteutettiin toimeksiantajan tarpeisiin, jotta organisaation toimintatapaa ...
  • Kahden yksikön sairaalan ulkopuolinen hoitoelvytys : Opetusvideo Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön 

   Heinonen, Tittamaria; Mutanen, Ilkka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Sydänpysähdys on varsin yleinen kuolinsyy Suomessa. Asiaa voitaisiin ehkäistä nykyisten jo työssä olevien sekä tulevan hoitohenkilöstön hyvällä elvytyskoulutuksella. Tutkimusten mukaan elvytyskoulutus on kuitenkin heikkoa ...
  • Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus maatilalle 

   Mujunen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia maatilayrityksen kahdenkertaisen kirjanpidon yleisopas. Opinnäytetyö on toiminnallinen. Opinnäytetyö on tehty pohjautuen keskeisiin lakeihin ja asetuksiin. Näitä ovat esimerkiksi ...
  • Kahdesta Kolmeksi – Pieni Matka Äitiyteen vihkosen kuvitus ja toteutus 

   Soininen, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tutkimusaiheena on kuinka kuvitus saa alkunsa. Mistä kuvittaja saa kuvitukseen ideansa ja mitä tapahtuu kuvittajan mielessä ennen kuin hän konkreettisesti piirtää vielä mitään. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ...
  • KAHVIOTOIMINTA JA TUOTEVALIKOIMA OSANA KOULURUOKAPALVELUA, CASE: KITEEN KAUPUNGIN RUOKAPALVELUT KIPAKKA 

   Koukkunen, Saija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuotteistaa Kiteen lukion yhteydessä toimivan Kipakan kahviossa myytäviä kahviotuotteita. Kahvio toimii Kiteen kaupungin ruokapalvelujen tuotantokeittiön ohessa. Opinnäytetyö koostuu ...
  • Kaidetuen tuotekehitys liikuntarajoitteiselle 

   Tevajärvi, Mira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Kaidetuen tuotekehitys liikuntarajoitteiselle Ikääntyvä yhteiskunta kaipaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla se tarjoaisi ikäihmiselle mahdollisimman inhimillisen ja individuaalisen elämän. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Kaikki tunteet sallittuja - Helmeri Hipon tunnetaitokansio varhaiskasvatukseen 

   Koponen, Hanna; Pasanen, Susanna (2020)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää tunteiden käsittelyä joensuulaisessa päiväkodissa. Opinnäytetyön tavoitteena oli monipuolistaa tunteiden käsittelyn menetelmiä. Koostimme tuotoksena tunnetaito-menetelmäkansion varhai ...
  • Kainuun metsänparannus toiminimen asiakastyytyväisyys 

   Komulainen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Asiakastyytyväisyyskyselyllä pyritään selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ostettuihin palveluihin. Näin saadaan arvokasta tietoa siitä, miten on onnistuttu ja missä olisi parantamisen varaa. Tässä opinnäytetyössä ...
  • Kaislikkohiihdon ämäm-kisojen järjestäminen ja kehittäminen 

   Kiiskinen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja käsittelee Lieksassa 17.8.2013 ensimmäistä kertaa järjestettyä Kaislikkohiihdon ämäm-kisoja. Työllä haluttiin selvittää tapahtuman mahdollisuudet ja kehitysideat niin, ...
  • Kaivanto-ohje maanrakennusliikkeelle 

   Putto, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli koota maanrakennusliikkeelle turvallisuustietoutta tukemattomista kaivannoista. Tukemattomat kaivannot ovat olennainen osa maanrakennusliikkeen arkea, mutta niiden toteuttamiseen liittyy ...
  • KAIVINKONEEN HYDRAULISEN JATKOPUOMIN SUUNNTTELU 

   Eskelinen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Pentin Paja Oy:lle jatkopuomi. Jatkopuomi on suunnattu 5–8 tonnia painaville kaivinkoneille, jotka käyttävät harvesteripäätä esimerkiksi energiapuunkorjuussa. Tavoitteena ...
  • KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ : Omahoito-opas potilaalle ja hänen omaisilleen 

   Rauma, Simo; Martikainen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Mielenterveysongelmat ovat yksi yleisimmistä kansamme sairauksista. Tästäkään huolimatta niitä ei aina rinnasteta yhdenvertaisina somaattisten vaivojen rinnalle toimintakykyä heikentävinä sairauksina. Mielenterveys on ...
  • Kaksivuotiaiden ryhmäneuvolatarkastukset - terveydenhoitajien työmuotokokeilu 

   Hyttinen, Piia; Pakarinen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Lastenneuvolan tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä sekä huomi-oida koko perhe kokonaisvaltaisesti. Kuntien vastuulla on järjestää lapsille määräai-kaistarkastuksia, jotka ovat neuvolan ...
  • KAKSOISANTIKOAGULANTIN VAIKUTUS EDTA-PUTKESTA MITATTUUN PERUSVERENKUVAAN 

   Uski, Iiro; Juhola, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin EDTA:n ja litiumhepariinin yhteisvaikutusta perusverenkuvan arvoihin. EDTA ja litiumhepariini ovat veren hyytymistä estäviä aineita eli antikoagulantteja. Normaalisti perusverenkuvatutkimukseen ...