- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2627-2646 / 6979

  • Laadukas hoitoelvytys -Opetusvideo sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoille 

   Martikainen, Emmi; Vekkeli, Emma; Vänskä, Venla (2020)
   Tutkimusten mukaan hoitotyön opiskelijoiden ja sairaanhoitajien elvytystaidot ovat riittämättömät. Elvytyksen laatua koskevan nykytiedon ja elvytyksen toteutuksen välillä on eroa, mikä johtaa sydänpysähdyksestä johtuviin ...
  • Laadukas kivunhoito palliatiivisessa hoidossa: koulutusmateriaali Palvelukeskus Pihlajiston henkilökunnalle 

   Hukkanen, Sirpa (2024)
   Palliatiivista hoitoa on arvioitu tarvittavan elämän loppuvaiheessa 30 000 henkilöllä vuosittain. Ikääntyneiden pitkäaikaishoito on lähes aina palliatiivista hoitoa; noin 80 %:lta ikääntyneiden pitkäaikaishoidon asiakkaista ...
  • LAADUKAS KOULURUOKA AMMATTIOPISTO LUOVISSA 

   Kinnunen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ammattiopisto Luovin ravintolapalveluiden vuosien 2016―2018 toimintasuunnitelman tavoitteeksi on asetettu kouluruoan laadun parantaminen. Suunnitelma sisältää laadukkaan kouluruoan määrittelyn ja tuotteistamisen kestävän ...
  • LAADUKAS PEREHDYTTÄMINEN MIELENTERVEYSTYÖSSÄ - Perehdytyskansio Kuurnan Kartanon uusille työntekijöille ja opiskelijoille 

   Ryynänen, Asta; Saarinen, Noora (2020)
   Hyvällä kokonaisvaltaisella perehdytyksellä nopeutetaan uuden työntekijän perehtymistä työtehtäviin, työyksikköön sekä turvallisiin toimintatapoihin. Hyvin toteutetulla perehdytyksellä luodaan hyvä pohja työssä menestymiselle ...
  • Laadulla tuloksiin - Metsä-Karvinen Oy:n laadunhallinta 

   Karvinen, Emilia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Metsäalan rakennemuutokset ovat asettaneet puunkorjuuyritykset uusien haasteiden eteen. Kilpailukyvyn ja taloudellisen kannattavuuden parantamiseksi puunkorjuuyritysten on varmistuttava toimintansa laadusta vastatakseen ...
  • Laadun kehittäminen alaraaja-amputoidun asiakkaan protetisaatioprosessissa 

   Jääskeläinen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Alaraaja-amputoidun asiakkaan protetisointiprosessin monimutkaisuus todentuu asiakkaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille epätietoisuutena prosessin eri vaiheista ja niissä tapahtuvista asioista sekä proteesin saamiseen ...
  • Laadun merkitys pienyrityksissä 

   Kiiski, Sakari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Mistä johtuu, että toiset yritykset menestyvät kiristyvässä kilpailuympäristössä ja toiset taas eivät? Kysymys on vaikea eikä varmasti löydy yksiselitteistä vastausta. Yrittäminen ja yrittämisen riskit ovat suuret ja ...
  • LAADUN SEURANNAN- JA MITTARISTOJEN KEHITTÄMINEN ICT-PALVELUTUOTANNOSSA 

   Nousiainen, Kari; Pekkinen, Tomi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia palvelutuotannon mittaamisen sekä laadunhallinnan keinoja on tarjolla. Selvityksen pohjalta laadittiin ESH-Mediatri-palvelukuvaus, ESH-Mediatri-palvelutasosuositus sekä ...
  • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen Premetec Oy:lle 

   Martikainen, Jorma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä rakennetaan ISO 9001:2015:n mukainen laadunhallintajärjestelmä metallialan koneistuspalveluja tarjoavalle yritykselle. Toiminta alihankintaportaassa edellyttää yritykseltä hyvää laaduntuottokykyä ja ...
  • Laadunhallintajärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen sähköurakointiyritykselle 

   Pesonen, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa laadunhallintajärjestelmä Avot Sähkö Oy:lle. Opinnäytetyö sai alkunsa yrityksen tarpeesta kehittää toimintaansa sekä parantaa kilpailukykyään. Laadunhallintajärjestelmä ...
  • Laadunhallintasuunnitelman kehittäminen Liperin kunnan varhaiskasvatuksessa 

   Miinalainen, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen laatua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä kehittää Liperin kunnan varhaiskasvatuksen laadunhallinnan suunnitelmaa. Tavoitteena oli selvittää, ...
  • LAADUNVARMISTUKSEN KEHITTÄMINEN OSAVALMISTUKSESSA 

   Pussinen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehittää ja parantaa tuotannon osavalmistusta, jotta tuotteet olisivat tasalaatuisia ja laadullisesti parempia. Työ tehtiin toimeksiantajan pyynnöstä. Työn tarkoituksena oli löytää mahdollisia ...
  • Laadunvarmistus sähköverkkourakoinnissa 

   Keränen, Kalle (2023)
   Tämä insinöörityö käsittelee työnaikaista laatua ja laadunvarmistuksen keinoja sähköverkon rakentamisessa. Työ on rajattu koskemaan pien- ja keskijänniteverkkojen rakentamista maakaapeloinnilla. Sähköverkkourakoitsija ...
  • LAAJA-ALAINEN RAKENTAMINEN 

   Piiparinen, Ari-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin ohje työmaanjohdolle työmaatoimintojen helpottamiseksi maantieteellisesti laajalla alueella toimiville rakennustyömaille. Laajalla rakentamisella tarkoitetaan työmaan suurta pinta-alaa ja ...
  • Laajan valtimoverikaasunäytteen säilyvyys muoviruiskussa 

   Laukkanen, Piia; Alanko, Annamari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Verikaasututkimukset ovat erittäin tärkeitä, koska ne kertovat elimistön happiarvoista. Näitä tutkimuksia tehdään varsinkin potilaille, jotka ovat tehohoidossa tai pitkissä leikkauksissa. Näytteitä saapuu sairaaloiden ...
  • Laakeripesien lukituksen automatisointi 

   Rantanen, Juho (2023)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja selvittää automatisoitavissa olevia laakeripesien lukitusratkaisuja. Automatisoidulla laakeripesien lukitusmenetelmällä voidaan vähentää käsikokoonpanosta työvaihe pois ...
  • Laakerointiyksiköiden läpimenoajan kehittäminen 

   Kontkanen, Tommi (2020)
   Globaali talous aiheuttaa jatkuvaa hintapainetta kotimaiseen valmistukseen. Suomessa helposti ja yksinkertaisesti valmistettavissa tuotteissa valmistuskustannuksia ei voida pitää kilpailukykyisenä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
  • Laatua ja asiakasturvallisuutta osallistaen kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan 

   Miettinen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta on muuttumassa. Lakia vammaisuuden perusteella jär-jestettävistä palveluista ja tukitoimista uudistetaan. Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta vahvistetaan. ...
  • Laatujärjestelmä: tuotanto 

   Leppänen, Mikko (2023)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana on joensuulainen Taloykköset Oy. Opinnäytetyön aiheena oli kehittää Taloykköset Oy:lle laatujärjestelmä, yrityksen sisäiseen käyttöön. Laatujärjestelmä kattaa tässä vaiheessa koko yrityksen ...
  • Laatujärjestelmän kehittäminen 

   Väänänen, Aaro (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Ouneva Oy:lle laadunhallintajärjestelmää. Yrityksellä oli käytössään toimiva standardien ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 mukainen laadunhallintajärjestelmä, mutta kehitettävää ...