- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3367-3386 / 6348

  • N.S.F. Nordic Sports Finland Oy visuaalinen ilme 

   Saarenpää, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee N.S.F. Nordic Sports Finland Oy:n visuaalista ilmettä. Tarve työlle syntyi yrityksen tarpeesta yhtenäistää viestinnässä käyttämiään työkaluja. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään ...
  • Nainen insinöörinä 

   Mustonen, Anni-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössäni tutkitaan sitä, millaista on työskennellä naisena miesvaltaisella alalla. Tutkimukseni kohteeksi on rajattu teknisellä alalla työskentelevät naiset. Valitsin aiheen, koska se vaikutti ...
  • Naisen mielenterveyden häiriöiden kuvaus suomalaisessa elokuvassa 

   Hautanen, Pinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnätetyössä tutkitaan, millaista kuvaa suomalainen elokuva rakentaa naisista, joilla on mielenterveyden häiriö. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kolmen eri elokuvan naispäähenkilöitä, joiden mielenterveys ...
  • Naisen tie johtajaksi : pohjoiskarjalaisia näkökulmia naisjohtajuuteen 

   Kettunen, Helvi (2021)
   Suomi on monella mittarilla mitattuna yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Naiset nousevat yhä useammin organisaatioiden johtotehtäviin ja myös menestyvät niissä. Myös laki turvaa sukupuolten välisen tasa-arvon ...
  • Naiset ja elektroninen urheilu 

   Kiiskinen, Julia; Naumanen, Venla (2019)
   E-urheilu on vuosien aikana noussut suureen suosioon ja noussut isojen areenoiden vetonauloiksi suurien turnauksien ja voittorahojen kautta. E-urheilu on ollut videopelien alkuajoista lähtien erittäin miesvoittoista ja ...
  • Naiseuden ja toiseuden ilmentymiä dokumenttielokuvassa Maan päällä 

   Lipponen, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia naiseuden ja toiseuden ilmentymiä ja niiden jatkuvaa läsnäoloa dokumenttielokuvassa Maan päällä. Näiden tutkimuskohteiden lisäksi tarkoituksena oli tutkia myös dokumenttielokuvassa ...
  • Naiseus ja tuki - Rintasyöpään sairastuneiden naisten kokemuksia 

   Ryhänen, Milla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Rintasyöpä on Suomessa naisten yleisin syöpä. Rintasyöpä vaikuttaa naisen elämään voimakkaasti monella eri tavalla. Naiseus on suuri kokonaisuus. Jokainen nainen kokee oman naiseutensa eritavalla. Naiseus ei katoa, vaikka ...
  • Naishahmon seksuaalisuus ja väkivallan käyttö kauhuelokuvassa 

   Kinnunen, Martta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan teini-ikäisiä naishahmoja ja heidän esittämistään kauhuelokuvissa. Tavoitteena oli tutkia, ovatko naishahmot aina stereotyyppisiä kauhuelokuvissa, ja mikäli näin on, mitä merkityksiä ...
  • Naiskoripalloilijoiden palautuminen : Ohjatun loppuverryttelyn vaikutus palautumiseen 

   Neuvonen, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Urheilijalle on tärkeää palautua harjoituksista, jotta hän pystyy tekemään tulevatkin harjoitukset laadukkaasti. Palautumisen kesto on riippuvainen muun muassa harjoituksen tehosta ja kestosta. Loppuverryttely on yhtä ...
  • Naispuolisten instrumentalistien kokemuksia musiikkialalla 

   Lindsberg, Liisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee naissoittajuutta pop/jazz-tyylisuunnassa, jossa miehet ovat enemmistönä instrumentalisteina. Työ sisältää kyselytutkimuksen, jossa naismuusikoille on esitetty kysymyksiä naismuusikkouteen liittyen. ...
  • NAISTEN ETENEMISMAHDOLLISUUDET ESIMIESTEHTÄVIIN YRITYS X:SSÄ 

   Muikku, Sari; Häkkinen, Tiia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toimeksiantajayritys Yritys X:lle, miten se saisi lisättyä naisia esimies- ja johtotason tehtäviin niin, että naisten määrä vastaisi naisten osuutta koko henkilöstöstä. ...
  • Naisten kokemuksia hormonaalisen raskaudenehkäisyn käytöstä parisuhteessa 

   Harinen, Anna; Mulari, Elli (2021)
   Hormonaalinen ehkäisy voi olla merkittävä tekijä yksilön kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa. Tässä opinnäytetyössä selvitettiin naisten kokemuksia yhdistelmäehkäisypillerin tai minipillerin käytöstä ...
  • Natrium-sitraattia sisältävän hyytymistutkimusputken vajaaksijäämisen vaikutus tromboplastiiniajan INR-arvoon 

   Neuvonen, Henna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Varfariini on tällä hetkellä maailman käytetyin lääke oraalisessa antikoagulanttihoidossa, ja käyttäjien määrä nousee vuosittain väestön ikääntymisestä johtuen. Varfariinin oikean annostelun määrittämiseen käytetään ...
  • Natriumnäytteen säilyvyys 

   Näveri, Irina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tiivistelmä Tärkein elimistön nesteiden elektrolyytti natrium on välttämätön aineenvaihdunnan toiminnalle. Plasman natriumpitoisuus on yleisin tutkimusmääritys neste-elektrolyyttitasapainon seurannassa. Tutkimuksen ...
  • Nautateurastamon esipuhdistetun jäteveden hyödyntäminen navetan lietekuilujen huuhtelussa 

   Taimela, Tiltu (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja laatia riskianalyysi HKScan Finland Oy:n Outokummun tuotantolaitoksen esipuhdistetun jäteveden kierrättämisestä navetan lietekuilujen huuhtelussa. Työn toimeksiantajana toimii ...
  • Negatiivinen oma pääoma ja sen vaikutukset suomalaisissa ja ruotsalaisissa osakeyhtiöissä 

   Jäntti, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on negatiivinen oma pääoma ja sen vaikutukset yhtiöiden toimintaan suomalaisissa ja ruotsalaisissa osakeyhtiöissä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Suomen ja Ruotsin käytäntöjen väliset ...
  • Nelivuotiaan lapsen motoristen perustaitojen tukeminen -Opas vanhemmille 

   Kokko, Mirva; Tiainen, Iida (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Lapset liikkuvat aiempaa vähemmän, mistä johtuen myös heidän motoriset perustaitonsa ovat aiempaa heikompia. Liikkumisella ja motoristen taitojen harjoittelemisella on myönteinen vaikutus lapsen koulunkäyntiedellytyksiin ...
  • NEPEN SEMPPI: Kehoni-teeman tuottaminen kouluikäisten terveyspisteelle 

   Saatsi, Sanna (2020)
   Nuoret ovat epävarmoja omasta kehostaan, sen muutoksista ja toiminnasta. Nuoret käyttävät paljon aikaa miettien, ovatko normaaleja ja mitä muut ajattelevat heidän ke-hostaan. Itsetunnon ja minäkuvan ailahtelut ovat osa ...
  • Nepenmäen lähiliikuntapuisto iäkkäiden aktivoijana : Iäkkäiden näkemyksiä puiston kehittämisestä 

   Martikainen, Elisa; Virkkunen, Maria (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Lähiliikuntapuistoja rakennetaan asutusten läheisyyteen, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Puistot soveltuvat liikuntaharjoitteluun, mutta myös virkistykseen. Tässä opinnäytetyössä oli tarkoituksena selvittää ...
  • Nepenmäen lähipalvelualue : Ikäihmisten kehitysideoita ja toiveita alueen palveluista 

   Puustinen, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli osallistaa Nepenmäen lähipalvelualueen asukkaat lähipalvelualueen kehittämiseen siten, että IMMO-hanke hyödyntää tutkimuksen avulla saatuja tuloksia kehitystyössään. Nepenmäen ...