- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3476-3495 / 6289

  • Oasis pelistudion tietoverkon päivittäminen 

   Kolehmainen, Arto; Ikonen, Jarno; Hurri, Lasse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin ja päivitettiin Joensuun Tiedepuistossa sijaitsevan Oasis-pelistudion verkkopalveluita. Vanhat verkkopalvelut haluttiin päivittää ja uusien verkkopalveluiden oli tarkoitus tukea pelien ...
  • Odoo-tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus PK-yritykselle 

   Nissinen, Pyry; Sallinen, Turkka-Taneli (2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toiminnanohjausjärjestelmä paikalliselle yritykselle. Yritys halusi siirtää asiakas- ja tilaustietokantansa paperilta digitaaliseen muotoon ajan säästämiseksi. Järjestelmän ...
  • Odottavien äitien alaselän liikekontrollin ja lantionpohjan harjoitteluryhmä 

   Koskinen, Julianna; Oinonen, Jenni (2019)
   Raskausaikana kehon painopiste siirtyy eteen- ja alaspäin, mikä aiheuttaa alaselän ja lantionpohjan alueelle uudenlaista kuormitusta. Lihakset venyvät ja heikentyvät, mistä voi aiheutua kehon hallinnan vaikeuksia ja ...
  • Odotuksia työuran jälkeisiltä sosiaali- ja terveyspalveluilta 

   Parviainen, Jouko (2019)
   Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteita on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin palvelutarvetta ja hillitsemään kustannusten nousua. Tutkimuksen ...
  • ODR-Käyttäjäkunnossapidon mittauskierrosten kehittäminen Stora Enson Enocellin tehtaalla 

   Nuutinen, Jussi; Ronkainen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Työn tarkoituksena oli tarkastella ODR-mittauskierroksia Enocellin sellutehtaalla. Tehtaalla on koettu haasteelliseksi saavuttaa asetettuja tavoitteita ODR-mittauskierrosten määrässä. Työn tavoitteena oli selvittää ...
  • Office-palvelujen käytön tuen ratkaisut käytettävyyden ongelmissa 

   Vepsäläinen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Microsoft Office 2010 -käyttäjien toimintaa tilanteissa, joissa he ratkaisevat ohjelmiston käyttöön liittyviä ongelmia asiakastuen ohjeiden perusteella. Tutkimuksessa selvitettiin, missä ...
  • Ohjaajan opas lasisen lapsuuden kokemuksen omaavien päihdekuntoutujien vertaisryhmälle 

   Moilanen, Katariina; Sahlman, Saana-Maarit (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Siun soten mielenterveys- ja päihdepalvelujen ryhmätoimintaa. Opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella Mielenterveys- ja päihdepalvelujen työntekijöille ryhmänohjausmateriaalia ...
  • Ohjaajattoman lyhytdokumentin tuotantoprosessi 

   Immonen, Maiju (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ohjaajaa pidetään dokumenttielokuvan johtohahmona, jolla on myös vastuu tuotannon taiteellisesta puolesta. Tässä työssä tarkasteltiin tuotannon sujuvuutta dokumentissa, jolla ei ole nimettyä ohjaajaa. Tavoitteena ...
  • Ohjaajien kokemuksia roboteista kehitysvammaisten palvelukodeissa 

   Juntunen, Tarja (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee robottien käytön mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla. Työssä tutkittiin robottihankkeeseen osallistuneiden ohjaajien kokemuksia roboteista ja selvitettiin heidän kehittämisehdotuksiaan ...
  • OHJAAMINEN FYSIOTERAPIASSA : Kooste fysioterapeuttisen ohjaamisen perusteista 

   Kortelainen, Joonas; Autio, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Ohjaus- ja neuvontaosaaminen on yksi fysioterapeuttisen ydinosaamisen osa-alueista. Ohjaamista tapahtuu kaikissa asiakastilanteissa, ja se on merkittävä osa fysioterapeutin päivittäistä työtä. Fysioterapeuttisella ohjauksella ...
  • OHJATTAVAN TIEPUOMIN SUUNNITTELU 

   Savinainen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella syrjäseudun olosuhteisiin sekä jatkuvaan arkikäyttöön soveltuva ohjattava tiepuomi. Tavoitteena oli etsiä tietoa, pohtia, vertailla ja suunnitella erilaisia vaihtoehtoja, kustannuksia ...
  • Ohjatun lihasvoimaharjoittelun vaikutus näyttöpäätetyöntekijöiden niska-hartiaseudun kipuun 

   Vesala, Antero (2022)
   Suuri osa aikuisista on viimeisen vuoden aikana kokenut niskakipua. Näyttöpäätetyö on tutkitusti niska-hartiaseudun kivulle altistava tekijä, ja nyky-yhteiskunnassa näyttöpäätetyön määrä on kasvanut jatkuvasti. ...
  • Ohjausosuuskunta Otteen yritystoiminnan kehittäminen 

   Sieviläinen, Mikko (2019)
   Ohjausosuuskunta Otteen ohjausalan ammattilaiset tarjoavat palveluita elämän suunnitteluun ja auttavat rakentamaan opintoja sekä työuraa. Yrityksen tavoitteena on tuoda laadukkaat ohjauspalvelut yhä useamman saataville ...
  • Ohjausta ja tukea imetykseen perheen toiveiden mukaisesti - Posteri imetyspoliklinikalle 

   Kaukoranta, Katja; Turunen, Johanna (2022)
   Imetys on onnistuessaan monin tavoin äidin, vastasyntyneen ja koko perheen terveyttä ja vuorovaikutusta tukevaa. Lapsi saa imetyksen yhteydessä ravinnon ja läheisyyden. Imetystä voidaan tarkastella psykologiselta, ...
  • Ohje asuinkerrostalon huoltokirjan laatimiseen 

   Lappalainen, Perttu (2019)
   Asuinkerrostalon valmistuessa on kiinteistöstä laadittava huoltokirja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ottaa selvää, millainen on toimiva huoltokirja ja mitä sen laatiminen vaatii. Tein huoltokirjan Rakennusliike Purmonen ...
  • Ohjeistus ruokapalveluiden järjestämiseen suurtapahtumissa 

   Tiittanen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia käytännönläheinen ohjeistus ruokapalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen suurtapahtumissa. Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen. Opinnäytetyöprosessi koostui aineiston keruusta ...
  • Ohjekansio klinikkaeläintenhoitajaopiskelijoille : Normaalit solut koiran laskimoveren sivelyvalmisteessa 

   Bamberg, Niina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ihmisten tiedot eläinten perustarpeista sekä halu niiden elämänlaadun parantamisesta ovat muuttuneet parempaan suuntaan ihmisten oman elintason noustessa. Suomessa on noin 600 000 koiraa, joten eläintenhoidon ammattihenkilöstöä ...
  • Ohjelman tuottaminen kaupallisessa radiossa 

   Muikku, Juuso (2020)
   Tämän päiväkirjaopinnäytetyön tavoitteena oli tehdä raportti siitä, mitä ohjelman tuottaminen on kaupallisessa radiossa. Opinnäytetyö koostuu päiväkirjamaisesta raportoinnista, johon sisältyy 65 työpäivää (13 työviikkoa). ...
  • Ohjelmistointegraation kehittäminen B2B-verkkokauppaan 

   Ainali, Niko (2021)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin ohjelmistointegraatio käyttämällä Netvisor-ohjelmistorajapintaa. Ohjelmistointegraatio tehtiin Skycode Oy:n kehittämän Skyshop -verkkokaupan ja Visma Solutions Oy:n kehittämän Netvisor-t ...
  • Ohjelmistolaboratorion ohjelmistoprosessien kehittäminen 

   Heinonen, Joni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ohjelmistolaboratorion soveltuvuutta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tuleville ohjelmistoprojektikursseille. Ohjelmistolaboratoriossa tulee olemaan käytössä Redmine-projektinha ...