- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3742-3761 / 5553

  • Raakapuun aluskuljetuksen käyttömahdollisuudet Pielisellä 

   Sorsa, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Raakapuun kaukokuljetuksen kustannukset ovat kohonneet jatkuvasti, ja uittoon soveltumattoman ensiharvennuspuun kuljettaminen vesiteitse aluksella voi olla rautatiekuljetusta edullisempaa. Metsähallituksella on paljon ...
  • Radioamatööridokumentin työprosessi 

   Mantsinen, Reijo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella tv-dokumentin työprosessin eri vaiheita ja niiden vaikutusta toisiinsa sekä muodostaa kokonaiskuva työprosessista. Erilaisia dokumentteja tuotetaan nykyään paljon, ja työprosessi ...
  • Rahahuoltoprosessin muutosprojekti 

   Ryynänen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on rahahuoltoprosessin muutosprojekti. Toimeksiannon tälle työlle antoi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO). Projektin laajuudesta kertoo se, että mukana ovat osuuskaupan kaikki toimipaikat. ...
  • Rahanpesun estäminen 

   Sallinen, Liisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö koskee rahanpesun estämistä. Rahanpesu on yksi suurimmista valtion taloutta koskevista rikoksista ja järjestäytyneen rikollisuuden muodoista. Rahanpesu tarkoittaa rikoksella hankitun omaisuuden muuttamista ...
  • Rahanpesun estämistoimet kiinteistönvälitystoiminnassa 

   Heinonen, Heidi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyöni käsittelee rahanpesun estämistoimia kiinteistönvälitystoiminnassa. Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, jossa otetaan vastaan, pidetään hallussa tai yritetään siirtää rahoja, joilla on laiton alkuperä. Tavoitteena ...
  • RAJATULLIKAMARISTA PÄIVÄKODIKSI 

   Mäkinen, Armi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni toiminnallisena osana on Saksalan päiväkodin sisustussuunnittelu. Suunnittelutyö on osa päiväkodin korjausprosessia, jonka lähtökohtana on ilmanvaihdon parantaminen sekä rakenteiden lahovaurioiden korjaaminen. ...
  • Rajoitustoimenpiteiden tarkastelu tiedolla johtamisen ja toimintalähtöisen työvuorosuunnittelun tueksi Siun soten kehitysvammaisten tehostetussa palveluasumisessa 

   Puhakka, Janne; Tahvanainen, Tanja (2021)
   Itsemääräämisoikeus on perustuslakiin kirjattu perusoikeus sekä keskeinen eettinen periaate sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kehitysvammaisten erityishuolto tulee toteuttaa ensisijaisesti asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä. ...
  • Rakeistetun tuhkalannoitteen leviäminen maakonelevityksessä 

   Ahonen, Harri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka kattavasti kolme erilaista rakeistetun tuhkalannoitteen levitykseen soveltuvaa metsätraktoria levittävät lannoitteen käyttäen ensiharvennuksen yhteydessä syntynyttä ajouraverkostoa. Lisäksi ...
  • RAKENNE- JA LIITTYMÄDETALJIKIRJASTO HIRSITALOTEHTAALLE 

   Urhonen, Heini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin rakenne- ja liittymädetaljikirjasto hirsiomakotitaloille Kontiolahdella Lehmossa toimivalle hirsitalotehtaalle. Tehdas valmistaa hirsisiä vapaa-ajan rakennuksia ja omakotitaloja. Ykköspuu ...
  • Rakennesuunnitelmien sisältö 

   Jokinen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena selvittää, mitä asioita rakennesuunnitelmiin kuuluu ja minkälaisia kuntakohtaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia viiden kunnan raken-nusvalvonnoilla on niihin liittyen. Lisäksi ...
  • Rakennetaan yhteistyö yhdessä : Omaisten kokemus yhteistyöstä tehostetussa palveluasumisessa 

   Peltokangas, Janette (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Suomi ikääntyy tulevan vuosikymmenen aikana niin voimakkaasti, että ikääntyneiden ihmisten tarpeita ja palvelujen järjestämistä joudutaan miettimään uudella tavalla. Vuoden 2015 lopussa suomessa oli tehostetun palveluasumisen ...
  • Rakennetutkimukset ja muutostyöt omakotitalon laajennuksessa 

   Pyöriäinen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tarvittavat tutkimukset ja suunnitelmat toisen kerroksen rakentamiseen vuonna 1980 valmistuneeseen omakotitaloon. Tutkimuksia tehtiin olemassa olevien rakenteiden kunnon ja niihin ...
  • RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUSDIREKTIIVIEN 2002/91/EY JA 2010/31/EU IMPLEMENTOINTI SUOMESSA 

   Tajakka, Riku (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoitus on perehtyä rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien 2002/91/EY ja 2010/31/EU täytäntöönpanoon Suomessa. Opinnäytetyössä on selvitetty rakennuksen energiatehokkuusdirektiivien täytäntöönpanotoimet ...
  • Rakennuksen hiilitaselaskelma 

   Mononen, Toni (2021)
   Rakennuksen hiilitaselaskelma Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä hiilitaselaskenta kahdelle eri omakotitalotyypille, jotka olivat hirsitalo ja kivitalo. Hiilitaselaskennan lähtökohtana olivat molempien talotyyppien ...
  • Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen vaatimien rakenteiden muutostöiden suunnittelu 

   Keskitalo, Pertti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tarvittavat suunnitelmat asunnon rakentamiseksi 1970-luvulla rakennettuun teollisuusrakennuksen toimistosiipeen. Suunnitelmien laatimista ohjasivat sekä vanhojen rakenteiden ...
  • RAKENNUKSEN TIETOMALLIIN LIITTYVÄ VUOROVAIKUTUS VIRTUAALITODELLISUUSJÄRJESTELMÄSSÄ 

   Aaltola, Mika; Hiltunen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin virtuaalitodellisuus pohjaisia teknologioita ja toteutettiin niiden pohjalta järjestelmä rakennuksen tietomallin kanssa vuorovaikuttamiseen. Järjestelmä toteutettiin käyttämällä ...
  • Rakennuksen ympäristölaskuri 

   Kunnari, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä web-sovellus, jolla voi laskea rakennuksen ympäristövaikutukset sen materiaalien perusteella. Aihe tuli Metsäntutkimuslaitoksen tutkija Tarmo Rädyltä. Sovellukseen piti suunnitella ja ...
  • Rakennusalan aikatauluohjelmien vertailu 

   Hassinen, Tahvo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä vertailtiin rakennusalalle suunnattuja suomenkielisiä aikatauluohjelmia. Vertailun tavoitteena oli selvittää, mikä ohjelmisto sopisi toimeksiantajalle parhaiten aikataulusuunnitteluun. Vertailtavia ...
  • Rakennusalan ammatillisen koulutuksen opiskelijalähtöinen toteutus ja organisointi: Case Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri 

   Hankilanoja, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle. Ammatillisen koulutuksen saralla on lähiaikoina tulossa merkittäviä muutoksia niin tutkintojen perusteisiin kuin koulutuksen rahoitusmalliin. Tällä ...
  • RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN 

   Haantio, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön ideana on kertoa lukijalle, mitä rakennusalan yrityksen perustamisessa täytyy ottaa huomioon ja millainen prosessi se käytännössä on. Työssä käy ilmi, mitä yrittäjyys vaatii henkilöltä ja mitä yrityksen ...