- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4509-4528 / 6344

  • S2 lasten kielellisen kehityksen tukeminen päiväkodin varhaiskasvatuksessa 

   Ryynänen, Susanna; Pulkkinen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme aiheena on suomi toisena kielenä (S2) -lasten kielellisen kehitys varhaiskasvatuksessa. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tukea S2-lasten kielellistä kehitystä eräässä päiväkodissa ...
  • S2- lasten kielenkehityksen tukeminen päiväkodin varhaiskasvatuksessa sekä S2- materiaalipankki Vantaan varhaiskasvatukselle 

   Paldanius, Eveliina (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea suomi toisena kielenä- lasten kielellistä kehitystä eräässä päiväkodissa Vantaalla. Tavoitteena oli kehittää S2- materiaalipankki kielellisen kehityksen tueksi päiväkodin varhaiskasvattajien ...
  • S2-materiaalipakki imatran kaupungin varhaiskasvatukselle 

   Pihkala, Iina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Imatran kaupungin varhaiskasvatuksen toimintaa maahanmuuttajataustaisten lasten kielenkehityksen tukemisen osalta. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyi materiaalipakki ...
  • Saarion voimalaitoksen varavoimajärjestelmän suunnittelu 

   Pakarinen, Jarmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Saarion voimalaitokselle dieselaggregaatilla toimiva varavoimajärjestelmä. Varavoimajärjestelmällä varmistetaan voimalaitoksen ohijuoksutus, jos voimalaitokselta häviää ...
  • SaaS-virtuaalipalvelinympäristön pystytys AWS-alustalle 

   Lyttä, Teemu (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli rakentaa opinnäytetyön toimeksiantajalle toimiva SaaS-palvelinympäristö. Palvelinympäristö rakennettiin Amazon Web Services -palveluntarjoajan pilvipalvelinalustalle. Opinnäytetyö oli ...
  • SAATA MINUT LEMPEÄSTI : Ohjeistus saattohoidosta Hoivakoti Kontiolinnan hoitohenkilökunnalle 

   Auvinen, Sari; Heiskanen, Marja Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Kuolevien potilaiden hoito on kehittynyt Suomessa huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta silti moni jää vielä ilman tarvitsemaansa laadukasta saattohoitoa. Saattohoidon myönteisestä kehityksestä huolimatta ...
  • Saatavien perinnästä annetun lain 1.5.2005 voimaan tulleiden muutosten vaikutus perintäkuluihin Joensuun käräjäoikeuden ratkaisujen valossa 

   Luukkainen, Soile (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Perintätoiminnasta säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1999, kun eduskunnassa hyväksyttiin laki saatavien perinnästä. Tämän jälkeen perintälakia muutettiin merkittävästi vuonna 2005. Ennen lakimuutosta perintäkustannusten ...
  • SAATTOHOIDON KÄYTÄNTEET : - Opaskansio Hoitokoti Apilarinteen henkilökunnalle 

   Hiltunen, Marjatta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaministeriön Valviran(2013) julkaisuista käy ilmi, että vuosittain noin 15 000 ihmistä Suomessa on saattohoidon piirissä. Heistä noin puolet hoidetaan kotona kotisairaanhoidon tai ...
  • Saattohoidossa olevan potilaan omaisen tukeminen : Ohjeistus Palliatiivisen keskuksen osaston hoitohenkilökunnalle 

   Kuivalainen, Petja; Issakainen, Marjukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Saattohoitoa on kehitetty Suomessa lähivuosina. Suomessa saattohoitoon kuuluu myös perhekeskeinen hoitotyö. Omaisten ja perheenjäsenten huomioiminen ja tukeminen on tärkeä osa saattohoitoa, ja se on osa ehkäisevää ...
  • Saattohoito : Opas saattohoidosta Kotorannan asukkaiden omaisille 

   Saaristo, Susanna; Kansala, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Saattohoito aloitetaan, kun parantavaa hoitoa ei ole enää mahdollista antaa. Saattohoidossa hoidetaan potilaan oireita sekä tuetaan häntä ja omaisia kuoleman lähestyessä. Vuosittain saattohoidossa on noin 15 000 potilasta. ...
  • Saattohoito : Saattohoito-opas omaiselle 

   Tarkkonen, Siiri; Eskelinen, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Saattohoito on parantumattomasti sairaan, kuolevan potilaan hoitoa ja hänen omaistensa tukemista. Saattohoidon tavoitteena on potilaan kärsimysten ja oireiden lieventäminen sekä arvokkaan kuoleman takaaminen. Toiminnallisen ...
  • Saattohoito ja palliatiivinen hoito : Saattohoitokoulutus Kesälahti-talon hoitohenkilökunnalle 

   Hartikainen, Mia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Saattohoito tarkoittaa kuolemaa edeltävää hoitoa. Palliatiivinen hoito on oireenmukaista hoitoa silloin, kun parantavaan hoitoon ei enää ole mahdollisuutta. Kuolevan potilaan hoitoon liittyy monia erityispiirteitä. ...
  • Saattohoito Sotkamon sairaalassa hoitajien arvioimana 

   Käräjämies, Päivi; Junkkarinen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Saattohoito on ajankohtainen aihe. Suomessa vuosittain noin 15 000 ihmistä tarvitsee saattohoitoa. Heistä puolet voidaan hoitaa kotona ja puolet tarvitsee laitoshoitoa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Sotkamon ...
  • Saattohoito-opas kuolevan läheiselle 

   Vänskä, Piia (2022)
   Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan potilaan oireidenmukaista hoitoa. Palliatiiviseen hoitoon siirrytään, kun sairauden etenemiseen ei voida enää vaikuttaa. Tärkeässä asemassa hoidossa ovat psyykkisten ja ...
  • SAATTOHOITO: Kuolevan potilaan hyvä hoito- posterisarja Ylä-Karjalan Hoitokodin hoitajille 

   Bollström, Ruut; Määttä, Pia (2021)
   Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa. Saattohoito tarkoittaa elämän loppuvaiheen kokonaisvaltaista ja hyvää hoitoa, joka perustuu elämän laadun ylläpitämiseen ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Keskeisintä ...
  • Saattohoitoa toteuttavien sairaanhoitajien työssä jaksaminen 

   Suomalainen, Anna; Tanskanen, Tiina-Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Kokonaisvaltainen työhyvinvointi koostuu henkisestä eli psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä työssä jaksamisesta. Ne vaikuttavat toinen toisiinsa ja puutteet yhdessä osa-alueessa heijastuvat muihin. Työhyvinvointi on ...
  • Saattohoitokoulutus Kanervakodin henkilökunnalle 

   Elo, Mari; Lintunen, Kaija (2020)
   Palliatiivista hoito on oireenmukaista hoitoa. Saattohoito on yksi osa palliatiivista hoitoa. Silloin on kyse elämän viimeisistä viikoista ja hetkistä. Suomessa kaikilla on oikeus saada saattohoitoa haluamassaan paikassa, ...
  • Saattohoitopotilaan hengenahdistuksen ja kivun hoito : Verkko-oppimateriaali hoitotyön opiskelijoille 

   Arola, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Saattohoidolla tarkoitetaan kuolemaa lähestyvän ihmisen hoitamista viimeisten viikkojen tai päivien aikana. Saattohoitopotilaalla on usein merkittävästi heikentynyt oma toimintakyky ja elintoimintojen hiipuminen näkyy ...
  • Saattohoitopotilaan ravitsemus ja nesteytys : Ohjelehtinen omaisille 

   Nykänen, Saija; Korhonen, Eira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Saattohoito on parantumattomasti sairaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun kuolinhetkeen arvioidaan olevan viikkoja tai muutamia kuukausia jäljellä. Hyvään saattohoitoon kuuluu sekä potilaan itsensä että hänen ...
  • Saattohoitopäätös ja puheeksi ottaminen 

   Haavistola, Niina; Laakkonen, Minna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Saattohoidon tavoitteena on lievittää parantumattomasti sairaan potilaan kärsimyksiä ja lisätä elämänlaatua elämän viimeisinä hetkinä. Päätös saattohoitoon siirtymisestä on lääketieteellinen päätös, joka ohjaa ...