- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5035-5054 / 6348

  • Taajamametsän hoitosuunnitelma Kontiolahden Ukonvaaran ulkoilualueelle 

   Kokkonen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli taajamametsän hoitosuunnitelman laatiminen Kontiolahden Lehmossa sijaitsevaan ulkoilumetsään. Hoitosuunnitelmassa huomioitiin kaavoituksen määräykset sekä kunnan mielenkiinto ulkoilualueiden ...
  • Taajuusmuuttajien käyttö ja vianetsintä 

   Puustinen, Jussi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Enocellin sellutehtaalla on useita taajuusmuuttajien malleja ja laitesukupolvia, jotka vioittuvat harvoin ja joiden viat ovat usein monimutkaisia. Koska taajuusmuuttajien käyttö- ja vianselvitysohjeille ei ollut tiettyä ...
  • Tahtisuunnittelun kehitys talotekniikan suunnittelussa 

   Iik, Mikko (2021)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia tahtisuunnittelun kehitystä talotekniikkasuunnittelussa ja tehdä suositukset, miten sitä tulisi kehittää jatkossa suunnittelun näkökulmasta. Tahtisuunnittelua on käytetty kolmessa eri ...
  • Taidekäsityöverkkokaupan konseptointi 

   Haukka, Joonas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Verkkokauppaa on monenlaista ja kaupankäynti verkossa lisääntyy koko ajan. Myös taidekäsityötuotteiden myynti on siirtynyt fyysisistä putiikeista Internetiin. Työn tavoitteena oli selvittää, minkä tyyppinen ...
  • Taikaa työssä : Kokemuksia metsureiden sähköisestä työaikakirjanpidosta Metsähallituksen Pohjanmaan alueella 

   Keränen, Pekka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Metsäalan rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät myös metsureiden työssä. Työ on viime vuosina muuttunut hakkuutyöstä enemmän metsänhoitotöiden suuntaan. Viimeisin suuri muutos on ollut metsureiden siirtyminen sähköiseen ...
  • Taimien syönninestoaineiden testaus cafeteria-kokeella 

   Tuononen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Hirvieläinvahingot taimikoissamme aiheuttavat vuosittain kustannuksia ja merkittäviä puuntuotannollisia tappioita. Näiden vahinkojen vähentämiseksi haetaan jatkuvasti entistä parempia menetelmiä. Taimien syönninestoaineiden ...
  • Taimikon varhaishoitokampanjan vaikuttavuus Pohjois-Karjalan alueella 

   Vanhatalo, Maija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Taimikon varhaishoitotyö on merkittävä työlaji kiertoajan alussa. Sen tekemättä jättämisen voi havaita metsässä aina päätehakkuuvaiheeseen saakka. Varhaishoidossa kasvatettavalle taimelle annetaan riittävästi elintilaa ...
  • Taimikonhoidon ennakkohinnoittelu 

   Forsman, Asta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä on selvitetty taimikonhoidon ennakkohinnoittelun onnistumista valokuvien perusteella. Työssä tarkastellaan myös kasvatettavan taimikon keskipituuden, valokuvia arvioivan metsätoimihenkilön työkokemusvuosien ...
  • Taimikonhoidon kiinteän hinnoittelun kehittäminen 

   Vartiainen, Kimmo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Taimikonhoitopalvelulle ei tavallisesti ole tarjottu yhtä kiinteää hintaa, sillä siihen vaikuttavia muuttujia on useita. Työmaiden ominaisuuksissa voi olla paljon vaihtelua. Kiinteällä hinnoittelulla olisi markkinoinnissa ...
  • Taimikonhoidon työopas venäjänkielisille työntekijöille 

   Krastev, Petar (2022)
   Iso osa taimikonhoitotyöstä Suomessa suoritetaan ulkomaalaista työvoimaa hyödyntämällä. Pääosin työntekijöitä tulee venäjänkielisistä maista, Ukrainasta ja Venäjältä. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Metsäpohjola ...
  • Taimikonhoitotöiden vaikutus hirvituhojen määrään ja laatuun Pohjois-Karjalassa 

   Lehto, Lauri; Mäntylä, Eetu (2022)
   Tässä opinnäytetyössämme tutkittiin hirvituhojen määrää ja laatua nuorissa mäntytaimikoissa, sekä metsänhoidon vaikutusta niihin. Tutkimuskohteet olivat pääpuulajiltaan männyn taimikoita, jotka sijaitsivat Pohjois-Karjalassa. ...
  • Taimiva-tuotemerkin tuotteistusprosessi 

   Valve, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on Taimiva-tuotemerkin tuotteistus, joka kattaa Taimiva-tuoteperheen tuotteiden suunnittelun ja Taimiva-brändin rakentamisen. Tuotteistus tähtää Taimiva-tuoteperheen lanseeraukseen, joka tapahtui ...
  • Taitajat ja tunteiden päivä : satukirja aggression säätelyn tukemisesta varhaiskasvatuksessa 

   Pelkonen, Iina; Pikkarainen, Julia (2022)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea lapsen tunnetaitoja. Tavoitteena oli, että lapset oppisivat tunnistamaan ja nimeämään satukirjan avulla aggression säätelykeinoja. Tuotoksena syntyi satukirja, joka ...
  • Taiteilijan kotisivu käytettävyyden, saavutettavuuden ja esteettisyyden näkökulmasta 

   Lehtinen, Saara (2023)
   Tiivistelmä Opinnäytetyössä tutkittiin www-sivustoa käytettävyyden, saavutettavuuden ja esteettisyyden näkökulmasta. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa www-sivusto, joka olisi mahdollisimman käytettävä, saavutettava ...
  • Taiteilijaverkkosivuston kehittäminen 

   Rokkanen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee kuvataiteilija Tiia-Mari Kolibrin taiteilijaverkkosivujen kehitystyötä. Projekti toteutettiin toimeksiantona syystalvella 2016. Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa toimeksiantajan ...
  • Taitojen profilointi ja kehittäminen metsäkoneenkuljettajien opetuksessa 

   Kattelus, Anssi (2020)
   Metsäkoneenkuljettajien ammattitaidon ja osaamisen arviointi vaatii paljon tietoa ja on kokonaisuutena hyvin haastavaa. Metsäkoneenkuljettajien opettajan toimessa Riveria ammattikoulutuksessa metsäalalla tehdään osaamisen ...
  • Taitokorttelin Joulukylän kehittäminen 

   Mertanen, Minna; Hankilanoja, Riina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli Taitokorttelin Joulukylä-tapahtuman kehittäminen. Taitokortteli toimii Joensuussa ja sen toiminnasta ja tapahtumista vastaa toimeksiantajamme Taito Pohjois-Karjala ry. Työmme ...
  • Taitokorttelin tapahtumien vuosisuunnitelma ja markkinointisuunnitelma 

   Kokkonen, Anne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tehtävänä on tapahtumien vuosisuunnitelman ja markkinointisuunnitelman tekeminen. Työ on tehty Joensuun keskustassa sijaitsevalle käsityö-, matkailu- ja kulttuurikohteelle, Taitokorttelille. Työn toimeksiantajana ...
  • TAITOLUISTELUA HARRASTAVAN 7–9-VUOTIAAN LAPSEN MOTORISTA KEHITYSTÄ TUKEVA HARJOITTELUOPAS LAJINOMAISEN HARJOITTELUN TUEKSI FYSIOTERAPEUTTISESTA NÄKÖKULMASTA 

   Lauronen, Minna; Lius, Nina (2022)
   Taitoluistelu on laji, jossa harjoittelu painottuu lajitaitoihin jo hyvin nuorella iällä. Motoriset perustaidot tulisi olla hallussa 7–8 ikävuoteen mennessä. Mikäli motorisissa perustaidoissa havaitaan puutteita, heijastuu ...
  • TAJUTTOMUUDEN YLEISIMMÄT SYYT JA TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIHOITO : Diaesitys hoitotyön opiskelijoille 

   Patronen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tajuttomuuden syyn selvittäminen ja tajuttoman potilaan peruselintoimintojen turvaaminen ovat keskeisiä hätätilapotilaan hoidon osa-alueita. Hätätilapotilaan hoito alkaa akuuttihoitotyössä yleisimmin käytetyn ABCDE-muistisäännön ...