- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5652-5671 / 6348

  • Uitto- ja tukkilaisperinteen tuotteistaminen 

   Turunen, Henna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uitto- ja tukkilaisperinneaiheinen ohjelmapalvelutuote Pielisen-Karjalan tukkilaisperinne ry:lle, joka on Lieksassa toimiva tukkilaiskulttuuria, tukkilaistaitoja ja ...
  • Ulkoilmatapahtuman järjestäminen Joensuussa 

   Summala, Anna-Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Joensuussa järjestetään vuosittain paljon tapahtumia, joissa yleisömäärä on huomattavan suuri. Ulkoilmatapahtuman järjestämiseen liittyy paljon huomioonotettavia asioita, joista osaa ei esimerkiksi sisällä järjestettävissä ...
  • Ulkoinen työnantajamielikuva 

   Venäläinen, Henna (2022)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin anonyymina esiintyvälle toimeksiantajalle ulkoinen työnantajamielikuvatutkimus. Opinnäytetyötä varten toteutetun tutkimuskyselyn tavoitteena on ollut tuottaa tietoa toimeksiantajayrityksen ...
  • Ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen: Opetusvideoita Karelia-ammattikorkeakoululle. 

   Hyttinen, Kirsi; Sottinen, Päivi (2020)
   Verenvuodon tyrehdyttäminen on tärkeä ensiaputaito, koska nopealla verenvuodon tyrehdyttämisellä voidaan vaikuttaa ratkaisevasti autettavan ennusteeseen. Tutkimusten mukaan lähes puolessa traumapotilaiden kuolemista ...
  • Ulkoisen viestinnän suunnitelma Savo-Karjalan Linja Oy 

   Hietala, Niko (2022)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on Savo-Karjalan Linja Oy. Yritys on linja-autoalan perheyritys, joka on toiminut vuodesta 1928 alkaen. Yritys tarjoaa tilausajo- ja palveluliikennettä, koulukuljetuksia ja vakiovuoroja. ...
  • Ulkoisten laadunarviointikierrosten tulosraportit : Kyselytutkimus vieritutkimusten ulkoisten laadunarviointikierrosten osallistujille 

   Otranen, Kaisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vieritutkimukset ovat tutkimuksia, jotka tehdään potilaan vieressä. Niiden laadusta keskustellaan paljon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vieritutkimusten ulkoisten laadunarviointikierrosten tulosraporttien ...
  • Ulkoisten sisältöjen tehokas esittäminen verkkopalvelussa : Palvelukoonnoksen suunnittelu ENO-verkkokoululle 

   Riikonen, Siiriliina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda konsepti ENO-verkkokoulun verkkosivustolle tehtävästä palvelusta, joka yhdistää verkkokouluun liittyvät ulkoiset verkkosisällöt ENO-pääsivustolle. Sisältökoonnospalvelun ...
  • ULKOISTETUN YALE-KULUTTAJATUEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA PALVELUN LAADUN VARMISTAMINEN ASIAKASYMMÄRRYKSEN POHJALTA 

   Puumalainen, Antti (2020)
   Tuotteet ja palvelut eivät enää yksistään riitä takaamaan onnistunutta asiakaskokemusta. Entistä valistuneempi asiakaskunta haastaa yritykset erottautumaan kilpailijoista muilla tavoin. Aidosti asiakaskeskeisyyteen ja ...
  • Ulkomaalaisena yrittäjänä Malesiassa 

   Tuupainen, Essi; Penttinen, Noora (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälaisena ulkomaalaiset yrittäjät kokevat Malesian liiketoimintaympäristön. Tutkimuksessa tarkastellaan kansainvälistymistä, Malesian kulttuuria ja toimintaympäristöä. Opinnäytetyötä ...
  • ULKOMAAN PAKETTIMATKOJEN MAINONNAN MUUTOS HELSINGIN SANOMISSA 

   Härkin, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäyte työssä tutkittiin ulkomaan pakettimatkojen mainonnan muutosta Helsingin Sanomissa 1970-luvulta aina 2010-luvulle. Tutkimus keskittyi ulkomaan pakettimatkojen mainonnan muutokseen yleisellä tasolla, ja pyrkimyksenä ...
  • Ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen ongelmatilanteet ja kirjanpitäjän ammattietiikka käytännön tilitoimistotyössä 

   Laaksonen, Pirjo (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on käsitellä ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen ongelmatilanteita ja niiden ratkaisemista tilitoimistotyössä. Tutkimusmenetelmä on kommentoiva narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Käsitellyt ...
  • Ulkomaisten yritysten etabloituminen Suomeen 

   Hirvonen, Minna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat vaikuttivat ulkomaisten päätökseen etabloitua Suomeen, ja millaisia haasteita ulkomaiset kohtasivat tytäryhtiön perustamisprosessin aikana. Tutkimuksessa käsiteltiin ...
  • Ullakkohuoneiston kesäajan lämpötilan hallinta 

   Ek, Johan (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli simuloida ja valita kesäajan lämpötilan hallintaan tarkoitettuja jäähdytys-ratkaisuja ullakkohuoneistoon, sekä osoittaa simulointitulosten avulla lämpötilan hallinnan lain vaati-muksenmukaisuus. ...
  • Ulosotto ja sen vaikutukset velallisen näkökulmasta 

   Iivarinen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Yhä useampi suomalainen on ulosotossa. Julkisessa keskustelussa ulosotto mielletään negatiivisena asiana, jonka tosiasialliset tarkoitusperät jäävät unohduksiin. Ulosottoviranomaista ohjaavat lukuisat säännökset ja ...
  • Ulosottomiehen irtisanominen virantoimitusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi 

   Ketonen, Oona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Virkamiehen virantoimitusvelvollisuutena on suorittaa virkatehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä. Velvollisuus vaihtelee viran tehtävien ja virkamiehen aseman mukaan, ja siksi opinnäytetyössä tarkasteltiin lähemmin ...
  • Ulosottoviranomaisen toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet 

   Lappalainen, Salla (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tärkein viranomaisen toimintaa ohjaava periaate on, että viranomaisen on noudatettava virkatoimissaan aina voimassa olevaa lainsäädäntöä ja perustettava toimintansa lakiin. Viranomaisen on turvattava hyvä hallinto ja sen ...
  • Ulosteen veri -testien vertailua 

   Niittymäki, Elisa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Paksusuolen syöpä on Suomessa kolmanneksi yleisin syöpä rintasyövän ja eturauhassyövän jälkeen. Paksusuolen syövän esiintymisen on todettu olevan yhteydessä korkeaan elintasoon ja kaupungistumiseen, ja sen syntyyn vaikuttavat ...
  • Ultraääni-ilmamääräsäädin ja sen hyödyntäminen laboratorioharjoituksissa 

   Toivanen, Joonas (2020)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää ultraääneen perustuvien ilmamääränsäätimien mittauksen ja säädön toimintaperiaate. Tavoitteena oli myös selvittää, miten niiden ohjelmointi tapahtui Codesys-ohjelmointiympäristössä. ...
  • UNELMA PIENTALOSTA - TAPAUS CALLA TALO -TALOKIRJA 

   Miikkulainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Pientalojen yleisin rakennustapa Suomessa pohjautuu talopakettitoimitukseen. Tällä hetkellä talopakettien osuus pientaloista on noin 70 % määrän kasvaessa tasaisesti. Opinnäytetyöni teoreettisessa osassa valotetaan niitä ...
  • Unelmia kuvittamassa : Yhteiskunnallisen julisteen kuvitusprosessi 

   Haverinen, Eetu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on yhteiskunnallisen julisteen kuvittaminen. Tavoitteena on luoda kuuden julisteen sarja otsikolla Katso aurinkoa! Y-sukupolven yhteiskunnallisia unelmia. Julisteet perustuvat yhteiskunnallisiin, ...