- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5682-5701 / 6289

  • Vaappujen lakkauslaitteen suunnittelu 

   Törmänen, Mikko; Hirvonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, mitoittaa ja tuottaa tarvittavat valmistuspiirustukset vaappujen lakkauslaitteen valmistukseen. Lakkauslaitteen tavoitteena oli nopeuttaa lakkausprosessia. Suunnittelun ...
  • Vaarallisten metsätuholaisten salamatkustuksen esto Suomeen 

   Nieminen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Euroopan unionissa otettiin vuonna 2005 käyttöön YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n laatima ISPM 15 -standardi. Standardi laadittiin estämään vaarallisten kasvintuhoojien kulkeutumista maasta toiseen puisen ...
  • Vaarojen maratonin kansainvälinen kehittäminen 

   Saavalainen, Samuli; Mononen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyömme tehtävänä on kansainvälisesti kehittää Kolilla vuosittain järjestettä-vää Vaarojen maraton -polkujuoksutapahtumaa. Olemme tehneet työmme kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen sekä tutkimusaineistomme ...
  • Vaasan keskussairaalan koronakeskus: Toiminnan mallintaminen ja tehostamistoimien etsiminen 

   Järvinen, Eino; Toivanen, Tatu (2020)
   Alkuvuodesta 2020 Suomessa ja maailmalla alkoi vakava koronaviruspandemia. Kiinasta alkanut epidemia levittäytyi käytännössä kaikkiin maailman osiin, vieden satoja tuhansia potilaita sairaalahoitoon ja tartuttaen kymmeniä ...
  • Vaatimusmäärittelyprosessin kehittäminen automaatio-ohjelmoinnissa 

   Nevalainen, Jusu (2022)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää uusia keinoja, joilla voidaan kehittää toimeksiantajan vaatimusmäärittelyprosessia. Tavoitteena on löytää ratkaisuja yleisimpiin vaatimusmäärittelyssä esiintyviin haasteisiin ja siihen, ...
  • Vaatteiden ostokulttuuri - "Mikä saa meidät ostamaan enemmän kuin tarvitsemme?" 

   Turunen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia ostokulttuuria vaatetuksen näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää, mikä meitä viehättää shoppailussa psykologisella tasolla ja millaisia keinoja markkinoijat käyttävät saadakseen ...
  • Vaelluskurssin kehittäminen matkailun koulutusohjelmalle 

   Jumppanen, Pasi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä työn aiheena oleva kurssi tähtää erätaitojen perusteiden opettamiseen matkailun opiskelijoille vapaasti valittavan kurssin muodossa. Kurssilla aloitetaan aivan alkeista, eikä aikaisempaa retkeilykokemusta tai -osaamista ...
  • "VAHVASTI KASVUUN" Osallistavien menetelmien opas kasvatusyhteistyöhön 

   Raatikainen, Jenni; Huhtinen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli vanhempien osallisuus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ...
  • VAHVAT JALAT –VARMEMPI KÄVELY: Opas diabeetikolle jalkaterän ja nilkan harjoitteluun sekä toiminnallisia harjoitteita kävelyn tueksi 

   Voutilainen, Katja; Nieminen, Hannamari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Diabeetikolla tapahtuu paljon muutoksia alaraajan kudoksissa, rakenteissa ja toimintakyvyssä. Verenkierrossa, hermoissa sekä pehmytkudoksissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat alaraajaan asento-muutoksia, tuntopuutoksia ...
  • Vaihdepätevyyskoulutus 

   Sukanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Destia Rail Oy:lle vaihdepätevyyteen johtavan koulutuksen teoriaosuuden materiaali. Työskentely rautatiealueella vaatii useita turvallisuus- ja työpätevyyksiä. Vaihdepätevyys ...
  • Vaihdevuodet ja raskauden ehkäisy 

   Ihalainen, Emmi; Muhonen, Elisa (2021)
   Vaihdevuodet eli klimakterium on vaihe, jonka jokainen nainen kokee viimeistään keski-iässä. Vaihdevuosia pidetään normaalina naisen elämään kuuluvana vaiheena, aivan kuten puberteettia, raskautta ja imetystä. Vaihdevuodet ...
  • Vaihto-omaisuuden hallinnan kehittäminen toimeksiantajayrityksessä 

   Minkkinen, Joona (2020)
   Tässä opinnäytetyössä haettiin kehitystapoja toimeksiantajayrityksen vaihto-omaisuuden hallintaan. Opinnäytetyön pääasiallisena tavoitteena oli selvittää järjestelmän ongelmakohdat ja tuottaa niihin ratkaisuja. Tämä ...
  • VAIHTO-OPISKELIJAN ITSEHOITO-OPAS : Opas Karelia-ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuoltoon 

   Pakarinen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä toiminnassa, ja tästä johtuen vaihto-opiskelijoita on jatkuvasti mukana eri koulutusohjelmien opinnoissa. Vaihto-opiskelijana oleminen vieraan kulttuurin keskellä voi ...
  • Vaihto-opiskelun vaikutus kansainvälisen- ja kulttuurisen osaamisen kehittymiseen terveydenhuollossa : Vaihtoon lähtevän opas Karelia-ammattikorkeakoulussa 

   Kasanen, Tuomo; Korhonen, Antti-Jussi; Leinonen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita lähtee joka vuosi useita kymmeniä suorittamaan opintojaan vaihto-ohjelman kautta ulkomaille. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opas verkkojulkaisuna ...
  • Vaihtoehdot korvata kuudenarvoinen kromi pinnoituksessa 

   Nevalainen, Santtu (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia vaihtoehtoja korvaamaan kuudenarvoinen kromi pinnoituksessa. Työlle ei ollut määritelty onnistumistavoitetta vaan se toteutettiin lähinnä tutkimustyönä. Toime ...
  • Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut kehitysvammaisten asumispalveluiden strategisen johtamisen tukena 

   Hukka, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat tulleet yhä alttiimmiksi erilaisille yhteiskunnassa vallitseville muutoksille. Menestyvien organisaatioiden on kyettävä näkemään tulevaisuuden kehityskaaria ja ennakoitava ...
  • Vaihtoehtoisten kitaran vireiden käyttäminen työkaluna kappaleiden teossa 

   Rämö, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsitellään vaihtoehtoisia kitaran vireitä kappaleiden teon näkökulmasta ja syitä, miksi kitaraa hyödyntävät kappaleiden kirjoittajat ovat siirtyneet käyttämään niitä. Tarkoituksena oli ...
  • VAIHTOEHTOISTEN METSÄSUUNNITELMIEN LUONTI JA VERTAILU KUUKKELI METSIEN MONIPUOLISTAJANA - HANKKEEN POHJALTA 

   Latja, Jyri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tasaikäisrakenteisesta metsänhoidosta johtuva metsien pirstoutuminen on heikentänyt kuukkelin elinmahdollisuuksia eteläisessä Suomessamme. Uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa kuukkeli onkin merkitty silmälläpidettäväksi ...
  • Vaihtosuunnitelma kaukolämpöpumpun taajuusmuuttajalle 

   Kokkonen, Marko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda vaihtosuunnitelma ja sitä selkeyttävät piirustukset, joiden avulla Fortumin omistaman käpykankaan kaukolämpölaitoksen pumppujen vanha taajuusmuuttaja voidaan vaihtaa uuteen. Työn ...
  • Vaikeaa muistisairautta sairastavan fyysisten oireiden hoito fysioterapian keinoin : Kirjallinen selvitys hoitohenkilökunnalle 

   Ängeslevä, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Vaikeasti muistisairaan loppuvaiheen ympärivuorokautinen hoito vaatii paljon sekä erityisosaamista että resursseja. Käsitykset muistisairaan kuntoutumisen edellytyksistä ovat usein negatiivisia, vaikka kuntoutus on ...