- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 6150-6169 / 6348

  • WAGO-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ KNX-ETÄOHJAUKSEEN 

   Kiurujärvi, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä valmiiksi rakennetun omakotitalon KNX-sähköistykseen ja tutkia WAGO-järjestelmällä rakennettua etäohjauksen soveltuvuutta. Työn aiheena oli tehdä lisäksi ohjeet etäohjauksen toteuttamiseen. ...
  • WARWICK-EDINBURGH MENTAL WELLBEING SCALE : Siilaisen palliatiivisen osaston hoitohenkilökunnan perehdyttäminen mittarin käyttöönottoon 

   Lehto, Oliver; Keinänen, Roope (2021)
   Palliatiivisen hoidon pyrkimyksenä on vaalia elämänlaatua ja tarjota kokonaisvaltaista hoitoa niin, että kipuja ja muita oireita on mahdollisimman vähän. Hoitoa tarvitsevat esimerkiksi potilaat, joilla on parantumaton syöpä ...
  • WEB DESIGN OF AN ONLINE NEWSPAPER 

   Lykova, Victoria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The following thesis describes the challenging process of redesigning a news website. The goal of the project team is to create new layouts that resolves previously faced problems by focusing on usability and modern web ...
  • Web- ja mobiilisovellusten integrointi BPEL-prosessimoottoriin 

   Turunen, Jussi-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka voidaan yhdistää integroitavat sovellukset liiketoiminnallista prosessia ajavaan prosessimoottoriin ja kuinka voidaan edistää prosessista syntyvän yksittäisen instanssin ...
  • WebGL-rajapinta ja 3D-grafiikkakirjaston luominen 

   Kuokkanen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-grafiikkaa ja sen ohjelmointia WebGL-ohjelmointirajapinnan avulla, ja opinnäytetyön tuotoksena tuotettiin WebGL-rajapintaa hyödyntävä 3D-grafiikkakirjaston prototyyppi, jolla voi luoda ...
  • WEBSITE REDESIGN: IMPROVING USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE ON THE HAVUSPORT WEBSITE 

   Rykanova, Olga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The goal of this practice-based thesis is to follow the process of creating a user interface for an online service of a company called Havusport and to improve the usability and the appearance of the product, as well as ...
  • Wes Montgomeryn soolojen analysointia standardikappaleisiin 

   Kaukinen, Juuli (2020)
   Tässä pedagogisessa opinnäytetyössä on tutkittu ja analysoitu neljää jazzkitaristi Wes Montgomeryn kitarasooloa. Kappaleet ovat tunnettuja standardikappaleita. Tutkinnan kohteena sooloissa ovat erilaiset ilmiöt esimerkiksi ...
  • WHIPLASH-VAMMA : Opaslehtinen potilaille 

   Putkuri, Jaana (Karelia-ammattikorkeakoulu, 2012)
   Whiplash-vammalla eli niskanretkahdusvammalla tarkoitetaan vammaa, jolloin kaularanka ja pää yliojentuvat taaksepäin, yliojentuvat eteenpäin ja palaavat normaaliin asentoon. Tällainen vamma tapahtuu usein liikenneonnettomuudessa, ...
  • WILDLIFE FENCE MARKET ANALYSIS OF SWEDEN : Case Company: VS Turva-Aidat Oy 

   Hiltunen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   This research introduces a Finnish territory safeguarding company VS Turva-Aidat Oy and their potential situation to expand their business to Sweden. The company is Finland’s best known wildlife fence manufacturer and ...
  • William ja Ester Otsakorven säätiön vaikuttavuusselvitys 

   Liikanen, Mari; Piiparinen, Tiina (2022)
   Opinnäytetyössä tutkitaan William ja Ester Otsakorven Säätiön vaikuttavuutta. Tutkittavat ryhmät ovat apurahoja saaneet opiskelijat, oppilaitosten kansainvälisyyskoordinaattorit, hankeapurahoja saaneet oppilaitosten ...
  • Windows Phonen ja HTML5:n sovelluskehitys 

   Timonen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Ampparit Oy:lle Ampparit.com-mobiilisovellus Windows Phone -alustalle. Mobiilisovelluksen haluttiin näyttävän jo olemassa oleva Ampparit.com HTML5-sivusto ja saada se toimimaan hyvin yhteen ...
  • WINDOWS SERVER 2012:N TUOMAT UUDISTUKSET 

   Tanskanen, Esa; Venäläinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmän uusia ominaisuuksia ja myös verrata sitä aikaisempaan Windows Server 2008 R2 -käyttöjärjestelmään. Opinnäytetyössä esiteltiin tärkeimmät uudistukset ...
  • Winpos-kassajärjestelmän käyttöohje Rajasotilaskodille 

   Hyvönen, Sanna-Mari (2021)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Rajasotilaskotiyhdistys Ry:n kanssa. Opinnäytetyön aihe on Winpos-kassajärjestelmän käyttöohje. Opinnäytetyön tavoitteena oli helpottaa henkilökunnan työtaakkaa käsittelemällä ...
  • Witpik-Mediaseurannan kilpailija -ja SWOT-analyysi 

   Tikkanen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä keskityttiin kahteen asiaan. Ensimmäisenä selvitettiin, mitkä ovat Witpik-mediaseurannan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja uhat. Seuraavaksi näitä asioita verrattiin yhteen Witpik-mediaseurannan ...
  • WordPress-kotisivut ja käyttökoulutus 

   Lötjönen, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on uusien kotisivujen rakentaminen Simpeleen Fysikaaliselle Hoitolaitokselle ja käyttökoulutuksen pitäminen. Opinnäytetyössä käydään läpi myös palveluntarjoajan vaihtaminen, uusien ...
  • WORDPRESS-SIVUSTON TOTEUTUS SUUNNITTELIJAN SILMIN 

   Korkalainen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa verkkosivusto mainostoimisto Casevan uudelle konseptille Valaat. Mainostoimisto Caseva tarvitsi verkkosivuston yrityksen arvoja ja ilmettä vastaavat responsiiviset ...
  • WORK SMART -TAPAHTUMAN KÄSIKIRJA JA KARELIA- AMMATTIKORKEAKOULUN URA- JA VERKOSTOITUMISTAPAHTUMIEN VUOSIKELLO 

   Hietala, Julia (2021)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, mitä asioita tulee ottaa huomioon Work Smart -ura- ja rekrytointi tapahtumaa järjestettäessä, ja mitä ura- ja verkostoitumistapahtumia Karelia-ammattikorkeakoulussa voitaisiin vuosittain ...
  • WWW-edustapalvelinsovellus HAProxy 

   Pietarinen, Roni (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena on luoda edustapalvelin kuormantasauksella hyödyntäen avoimen lähdekoodin ohjelmistoa HAProxyä. Edustapalvelimen ensisijaisena päämääränä on toimia välityspalvelimena, eli palvella nk. asiakaspalvelimia ...
  • WWW-SIVUJEN KÄYTETTÄVYYS 

   Jumppanen, Satu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee www-sivujen käytettävyyttä. Aihetta tarkastellaan käytettävyyden heuristiikkojen, ulkoasun ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun pohjalta. Opinnäytetyössä tehtiin toimeksiantona yrityksen www-sivut. ...
  • WWW-sovelluskehys – Yii Frameworkin soveltaminen 

   Alanen, Jussi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan WWW-sovelluskehyksiä yleisellä tasolla sekä tutkitaan Yii Frameworkia ja sen soveltamista. Työssä rakennetaan palvelimelle Yii-sovelluskehyksellä toimiva protosovellus sosiaalisen median ...