- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5520-5539 / 5553

  • Z-sukupolvi ja brändäys sosiaalisessa mediassa ostokäyttäytymisen hallinnan työkaluna 

   Ilvonen, Krista (2021)
   Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Erilaiset kehityssuunnat haastavat yrityksien liiketoimintaa, minkä vuoksi yrityksillä on pakottava tarve ajankohtaiselle markkinatiedolle. Yksi näistä edellä mainituista kehityssuunnista ...
  • Z-WAVE LANGATON KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

   Parikka, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutustutaan langattomaan Z-Wave kodinohjausjärjestelmään ja sen käyttötarkoituksiin. Työssä perehdytään yleisesti järjestelmän tekniikkaan sekä yksityiskohtaisemmin muun muassa verkon rakenteeseen, järjestelmän ...
  • Zendeskin toiminnallisuuksien hyödyntäminen Sensire Oy:n Help Deskin työnkulkuprosessissa 

   Reinikainen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin soveltavasti, kuinka Zendesk asiakaspalvelujärjestelmänä soveltuu Sensire Oy:n nykyisen Help Desk -ympäristön sekä organisaation tueksi. Zendeskin toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia ...
  • Zenoss-järjestelmän päivitys ja konfigurointi 

   Hyttinen, Erno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Zenoss Core -valvontajärjestelmä säilyttäen mahdollisimman paljon vanhasta toiminnallisuudesta. Opinnäytetyössä käsitellään yleisesti Zenoss-projektia, Zenoss Coren asennusta ...
  • ZOLL X Series -monitoridefibrillaattorin virhetilanteiden ratkaiseminen ja virhetilannetaulukon luominen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselle 

   Purhonen, Josefiina; Tietäväinen, Kristian (2020)
   Potilasturvallisuus ja systemaattinen tutkiminen ovat tärkeitä asioita potilaan hoidossa. Ensihoitajien täytyy pystyä työskentelemään potilaslähtöisesti huomioiden potilas kokonaisvaltaisesti. Ensihoitajien täytyy pystyä ...
  • Äidin tunteet ensimmäisen lapsen odotusaikana : Teemailta Lähiötalolla 

   Pölönen, Noora; Malinen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Odotusaikana nainen kokee monia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia, jotka valmistavat häntä äitiyteen. Suhde syntymättömän lapsen ja äidin välillä alkaa jo odo-tusaikana. Odottavat äidit voivat kokea sekä ...
  • Äidinkielen opetuksen liikunnallistaminen : - Opas 5–6-vuotiaiden lasten äidinkielen opetukseen liikunnan avulla 

   Sirviö, Hanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli vahvistaa 5-6-vuotiaiden lasten äidinkielen taitoja ja valmistaa heitä täten koulumaailmaa varten. Tavoitteena oli luoda opas, joka sisältää liikunnallisia ja toiminnallisia harjoitteita ...
  • ÄITI MURROSIKÄISEN TYTTÄRENSÄ SEKSUAALITERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ : -12-16-vuotiaiden tyttöjen kokemuksia saamastaan seksuaaliterveyden ohjauksesta 

   Keinänen, Karoliina; Pellinen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Vastuu tytön seksuaaliterveyden ohjaamisesta kuuluu ensisijaisesti vanhemmille. Nykyään murrosikäisen saatavilla on paljon tietoa seksuaaliterveydestä, mutta haasteeksi voi muodostua oikean ja väärän tiedon erottaminen, ...
  • Äitien kokemuksia raskauden jälkeisestä liikunnasta 

   Hallikainen, Miia; Pajarinen, Sara (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Raskauden jälkeinen liikunta koetaan usein voimavarana arjessa, ja se on hyvä apu äidille raskauden jälkeisessä painonhallinnassa ja painonpudotuksessa. Terveydenhoitajan neuvonta ja ohjaus raskauden jälkeiseen liikuntaan ...
  • Äitien yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen. "Myö yhessä"-vertaistuki yksinäisille äideille. 

   Puhakka-Vartiainen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tutkimusten mukaan yksinäisyydellä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksista ilmenee yksinäisyydestä voivan aiheutua ter-veyshaittoja kuten masennusta, uupumusta, terveyden ...
  • Äitiyden rooli ja tunteet : Teemailta Lähiötalon asiakkaille 

   Nevalainen, Anni; Hassinen, Marika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Äitiyden tunne alkaa muodostua jo raskausaikana. Lapsen syntymän jälkeen äitiys kehittyy vuorovaikutuksessa vauvan kanssa. Äitiys on kuitenkin enemmän kuin vain fyysinen kanssakäyminen ja läsnäolo lapsen kanssa. Se on ...
  • Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut : Asiakastyytyväisyyskysely 

   Turunen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Neuvolapalveluihin kuuluu äitiys- ja lastenneuvolatoiminta, jota kunnat järjestävät. Neuvolapalvelut on tarkoitettu raskaana oleville, lasta odottaville perheille sekä alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheillensä. ...
  • Äitiysneuvolan sähköiset palvelut 

   Lappalainen, Raija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Terveydenhuollon sähköisten palveluiden kehittäminen on ajankohtainen asia Suomes-sa. Pohjois-Karjalassa käytössä olevien Medinet-palvelun ja Mediatri-tietojärjestelmän yhteensopivuus on toteutunut. ...
  • ÄLYKKÄÄN VALAISTUKSEN TOTEUTUS AVOIMILLA TYÖKALUILLA 

   Kainulainen, Samu (2019)
   Projektin tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa älykäs valaistusjärjestelmä omakotitalon alakertaan hyödyntäen avoimen lähdekoodin työkaluja. Järjestelmä tuli suunnitella tulevaisuutta ja laajennettavuutta silmällä ...
  • ÄLYKKÄÄT ANTURIT HAMMASKYTKIMIEN KUNNONVALVONNAN VÄLINEINÄ 

   Ihalainen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön aiheena olivat älykkäät anturit hammaskytkimien kunnonvalvonnan välineinä. Opinnäytetyö perustuu MFG Componentsin toimeksiantoon ja heidän tarpeeseensa saada yksinkertaiselle koneistetulle ...
  • Älylaitteiden yhteys vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen 

   Immonen, Miika; Silvennoinen, Henna (2020)
   Älylaitteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi yhteiskunnassa ja perheiden arjessa. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, mikä on älylaitteiden yhteys varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän vanhempiensa väliseen ...
  • Älyrakentamisen hyödyt toimistoympäristössä 

   Mutanen, Timo-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli käsitellä älyrakentamisen terminologiaa ja etsiä talotekniikan ja siihen integroitavien tai siitä hyötyvien järjestelmien tuomia ratkaisuja toimistoympäristön arjen helpottamiseksi. Tärkeänä ...
  • ÄLÄ JÄÄ YKSIN, ÄLÄ JÄTÄ YKSIN : Koulutuspäivän järjestäminen seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen moniammatillisesta hoitoketjusta 

   Hämäläinen, Pirkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Seksuaalisuus kuuluu ihmisyyteen ja on tärkeä osa hyvinvointia ja terveyttä. Sek-suaalisuutta loukkaavat teot loukkaavat ihmisoikeuksia, yksilön itsemääräämisoi-keutta ja koskemattomuutta. Siksi ne ovat erityisen ...
  • Äänekkyyden mittaaminen ja äänen jälkityöt televisioon 

   Hänninen, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee äänen jälkitöitä ja äänekkyyttä. Pääpainona on televisioon suunnattu äänityöskentely. Opinnäytetyö käsittelee työn teknisiä ominaisuuksia ja vaatimuksia ja antaa esimerkkejä ...
  • Äänelliset muutokset kuvassa 

   Saikkonen, Akseli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö tutkii äänen vaikutusta kuulijassa sekä mitä elementtejä ääntä suunnitellessa on otettava huomioon. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, kuinka erilaiset äänet muuttavat saman kuvan tulkintaa. Tutkimuksessa ...