- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1051-1070 / 5081

  • Identiteetinhallinnan ja henkilöydintiedon kehittäminen 

   Halonen, Kari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tutkimuksen tarkoituksena on havaita ja raportoida mahdollisia puutteita ja virheitä ulkoisten palveluntuottajien henkilöydintietojen käsittelyssä. Tutkimuksen tuloksena tuotetaan konkreettisia prosessien korjaustoimenpiteitä ...
  • Ideoita improvisointiin – etydejä jazzkitaralle 

   Hopponen, Jarno (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana on soittajan oman jazzimprovisoinnin kehittäminen säveltämällä etydejä. Työn puitteissa on sävelletty kolme jazztyylistä etydiä tunnettujen jazzstandardien harmonioiden pohjalta. ...
  • Ideoita Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeen kehittämiseksi 

   Hyvärinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö tehtiin Karelia Ammattikorkeakoulu Oy:n Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeelle. Kyseessä oli asiakastyytyväisyystutkimus, jonka tavoitteena oli kerätä tietoa hankkeen kehittämiseksi ja siten asiakastyytyväisyyden ...
  • "IHAN ALUKSI EN EDES YMMÄRTÄNYT, ETTÄ KYSE OLI SAIRAUDESTA EIKÄ TYTTÄREN ITSEPÄISYYDESTÄ" : Omaisten saama tieto ja tuki läheisen sairastaessa syömishäiriötä 

   Näätänen, Katja; Levälä, Lotta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, saavatko syömishäiriöön sairastuneen omaiset mielestään tarpeeksi tietoa ja tukea läheistään hoitavilta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta. Työssä selvitettiin, minkälaista ...
  • ”Ihan turha soittaa kellekään viranomaisille” – SUOMALAISTEN MIESTEN KOKEMUKSIA PARISUHDEVÄKIVALLASTA JA AVUN HAKEMISESTA 

   Vattulainen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää millaista väkivaltaa suomalainen mies kohtaa parisuhteessaan, miten hän sen kokee ja millaista apua väkivaltaa kohdannut mies kokee tarvitsevansa. Avunhakemisen näkökulmasta ...
  • ”IHMINEN ON KOHDATTAVA IHMISENÄ” - FYSIOTERAPEUTTIEN KOKEMUKSIA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖTÄ SAIRASTAVAN ASIAKKAAN FYSIOTERAPIASTA 

   Sääksjärvi, Sanna; Lintu, Iira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Mielenterveyden häiriöt vaikuttavat yksilön toimintakykyyn heikentävästi, minkä takia moni sairastunut joutuu jäämään pois työelämästä. Fysioterapeutit ovat toimintakyvyn ja liikkumisen asiantuntijoita, joiden ammattitaidon ...
  • Ihminen sisältä – Filmikuvia sisäisestä kauneudesta 

   Hyttinen, Jenni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö on toiminnallinen ja taiteellinen ja siinä paneudutaan sisäisen kauneuden ilmenemiseen valokuvattavissa henkilöissä. Tarkoituksena ei ole löytää kauneudelle selkeää selitystä tai vastausta, vaan perehtyä ...
  • "Ihmisen ei ole hyvä olla yksin" : Aamunavaukset yksinäisyydestä ja ystävyyden merkityksestä Joensuun lyseon lukion opiskelijoille 

   Jormanainen, Eerika; Päivinen, Sini-Helena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Yksinäisyys on monen nuoren ongelma. Nuorista 19 prosenttia kokee itsensä yksinäiseksi, ja yksinäisyys vaikuttaa nuoren tulevaisuuteen kielteisesti. Vuonna 2010 tehdyn Kouluterveyskyselyn mukaan merkittävä osa pohjoiskarjalaisista ...
  • IIKÄÄNTYNEIDEN ELÄMÄÄ MAASEUTUKYLASSA - VIRIKKEITÄ JA PALVELUJA 

   Hyötyläinen, Arja; Ryynänen, Osmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ikääntyneiden kokemuksia arjesta ja asumisesta Jakokosken kylällä. Tavoitteena oli myös selvittää palvelujen sekä palveluasumisen tarvetta kyläyhdistyksen järjestämänä kylällä. ...
  • IISALMEN KAUPUNGIN HAJA-ASUTUSKOULUJEN ENERGIARATKAISU 

   Karppanen, Pentti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä kehittämishanke toteutettiin yhdessä Iisalmen kaupungin tilapalvelun kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli valita hajaasutusalueen kouluille nykyisen öljylämmityksen tilalle korvaava lämmitysmuoto, joka toimisi ...
  • IIVALA DESIGN - BRAND IDENTITY 

   Tikkanen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The purpose of the thesis is to get acquainted with the world of brands and create a brand-identity for the authors’ trade name. Starting points for the brand identity were materials and ideas created for other previous ...
  • Ikkunoiden perusparantamisen menetelmät ja vaikutus talon energiatehokkuuteen 

   Reijonen, Ossi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia mahdollisuudet ja menetelmät kaksilasisten ikkunoiden perusparantamiseen, pääasiassa energiatehokkuuden kasvattamiseen. Työn tarkoituksena oli myös tutkia, kuinka ikkunoiden perusparannus ...
  • Ikäihminen kaupassa ja pankissa 

   Sallinen, Paula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ikäihmisten saamaa asiakaspalvelua heidän näkökulmastaan. He ovat tulevaisuudessa kasvava kuluttajaryhmä päivittäispalveluiden käyttäjinä. Työssä selvitettiin, millaisia ...
  • IKÄIHMISEN ASUMISPALVELUT Esite Palvelutalo Kotirannan asumispalveluista uudelle asukkaalle ja hänen läheiselleen 

   Kaislasuo, Taina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Suomessa yli 65-vuotiaiden määrä, suhteessa työikäiseen väestöön, kasvaa vuoteen 2060 saakka. Vanhusväestön määrän kasvu ja työikäisten määrän väheneminen asettavat haasteita palveluiden tuottajille ja koko ...
  • Ikäihmisen ihonhoito : Opetusvideo ihonhoidosta omaishoitajille 

   Aarnio, Meiju; Huuskonen, Pinja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Terveydenhuollon paraneminen ja osaamisen lisääntyminen ovat kasvattaneet eliniän odotetta. Tämän seurauksena joudutaan ajattelemaan, kuka hoitaa ja miten palvelut riittävät sitä tarvitseville, esimerkiksi ikäihmisille. ...
  • IKÄIHMISEN PIENKOTI - opaslehtiset pienkotiasumisesta 

   Kekkonen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Seuraavien vuosikymmenten aikana suomalaiset ikääntyvät nopeasti, ja hoivan tarve kunnissa lisääntyy. Ikärakenteen muutos aiheuttaa kustannuksia ja tarvetta hoitohenkilökunnan lisäämiseen. Kuntien rakennuskantaa ...
  • IKÄIHMISEN UNI : Opaslehtinen itsehoitomateriaaliksi ja ohjauksen työvälineeksi 

   Ovaskainen, Katja; Malinen, Johanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Riittävä ja laadukas yöuni on edellytys toimintakyvylle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Unettomuus on kansanterveydellisesti merkittävä ongelma, joka tulisi osata tunnistaa ja hoitaa terveydenhuollossa. Unen laatua voidaan ...
  • Ikäihmisille tarkoitettu opas sähköisten terveyspalvelujen käyttöön : Medinet-käyttöopas 

   Tuomainen, Elina; Oinonen, Tuire (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Väestön ikääntyminen luo haasteita terveydenhuollolle, koska terveyspalvelujen tarve ja sairastavuus lisääntyvät iän myötä. Sähköiset palvelut ovat yksi osa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, ja ...
  • IKÄIHMISTEN ENSIAPUTIEDOT JA -TAIDOT 

   Jurvanen, Aleksi; Kortelainen, Erkki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Väestön ikääntymisen seurauksena ikäihmisten määrä kasvaa, ja heille sattuvat sairaskohtaukset ja tapaturmat lisääntyvät valtakunnallisesti. Jokainen Suomen kansalainen on auttamisvelvollinen onnettomuus - tai sairaskoht ...
  • IKÄIHMISTEN HAAVANHOITO : Opas Hopearannan hoivakodin hoitohenkilökunnalle 

   Karhinen, Camilla; Huusari, Veera; Laukkanen, Saana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Haava on ihon tai limakalvon vaurio, joka syntyy, kun iho tai ihonalaiskudos rikkoutuu, ja se voi johtua ulkoisista tekijöistä, kuten mekaanisesta voimasta tai sisäisestä sairaudesta. Haavat jaetaan akuutteihin ja kroonisiin ...